Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stat och regering måste prioritera Malmös problem

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö. Foto: ANNA W THORBJORNSSON / ANNA W THORBJORNSSON
Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö. Foto: PRESSBILD
Mikael Damberg (S), inrikesminister. Foto: ANDERS BJURÖ/TT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under förmiddagens kommunstyrelseberedning i Malmö fick vi besök utav inrikesminister Mikael Damberg (S). Statsrådets närvaro är positiv och visar på stundens allvar. Förhoppningsvis har regeringen vaknat för Malmös utmaningar. Centerpartiet i Malmö är nya i kommunfullmäktige och kommunstyrelse denna mandatperioden och är förvånade att trygghetsfrågan inte är en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning. Utmaningarna är väl kända och regelbunden kontakt mellan kommunstyrelsen i Malmö och polisen för att få uppdaterad information om läget borde vara rutin.

 

Tisdagens tragiska händelse, där en ung nybliven mamma blev skjuten på öppen gata har väckt starka känslor hos alla Malmöbor, så även hos Centerpartiet. Händelsen har återigen uppmärksammat Malmös utmaningar med gängkriminalitet och våld. Det behövs insatser ifrån staden för att komma åt den djupt rotade problematiken men även staten måste göra sitt. 

 

Centerpartiet i Malmö trycker på vikten av flera åtgärder för att Malmö ska ha möjlighet att ta sig ur situationen och skapa en tryggare stad. Det krävs en insikt på alla nivåer om att demokrati inte har vunnit slaget i alla delar av vårt land. Utanförskap skapar grunden för att kriminella verksamheter kan kunna växa. 

 

Insatser från staten är nödvändiga för att klippa kriminella gängs tillgång till resurser som finansierar dess verksamhet. Tullen har behov av större resurser för att stoppa inflödet av droger och vapen till illegala organisationer och gäng. Det tar månader att utbilda en anställd till tullen, år att utbilda en polis. Kommuner i samverkan med staten behöver arbeta med Skatteverket för att motarbeta att pengar flödar in till kriminella organisationer. Blocka man finansiering liksom leveranser av varor och vapen, begränsas kriminellas verksamhet. 

 

Stöd för personer som vill lämna ett kriminellt liv bakom sig måste finnas. Centerpartiet i Malmö föreslår att program för avhoppare ifrån kriminella gäng ska få statliga resurser och kompetensutveckling. Till det hör också ett förbättrat vittnesskydd att för hårt kriminella personer ska kunna dömas mer effektivt. Kronvittnen behöver införas, annars finns det stora svårigheter att komma åt nyckelpersoner inom kriminella verksamheter. 

 

Större polisnärvaro är en nödvändighet för staden. Centerpartiet föreslår att komplettera polisen med patrullerande ordningsvakter på våra gator. Polisens arbete kan inte ersättas, men ökad närvaro av polis och ordningsvakter behövs för att öka tryggheten. 

 

Kommunen, med Katrin Stjernfeldt Jammeh i spetsen, har ett ansvar som styre för att vi ska utveckla staden i rätt riktning. Vi behöver få ett stop på tudelningen av staden, där skillnaden mellan de som har de bra och dem som inte har det är enorm. Staden är delad, vi har områden med hög arbetslöshet och lägre studieresultat jämte områden där i princip alla barn når behörighet. En negativ spiral som skapar hopplöshet och instabilitet. 

 

För ökad kvalitet i kommunens skolor, har vi inte kommit långt nog. Unga blir ett lätt byte att locka in i kriminella organisationer när andra alternativ saknas. Förutsättningen för att komma in på arbetsmarknaden eller söka sig till vidareutbildning är att unga klarar grundskolan och går vidare till gymnasiet. Så är inte fallet för många barn i Malmö. Stora grupper blir inte behöriga till gymnasiet och hamnar i ett systematiskt utanförskap. Skolverket och Skolinspektionen har också ett ansvar. Stöd till och insatser mot skolor som inte kan förbereda barn att gå vidare till gymnasial utbildning måste bli mycket starkare. Kombinationen mellan en bristande skola och hög arbetslöshet i en stad med väl etablerade kriminella nätverk har satt oss i en ohållbar situation. 

 

Behovet för lösningar liksom satsningar för trygghet är uppenbara men vi kommer inte att klara det ensamma. Från nationell nivå behöver utsatta städer extra stöd för att vinna kampen mot gängkriminalitet som underminerar vårt demokratiska system. Statens samlade myndighetsapparat måste prioritera Malmö.

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot Malmö

 

Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö