Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Stärk demokratin i Helsingborg

Vi vill testa nya arbetsmetoder där Helsingborgs folkvalda träffas utanför ordinarie sammanträden för djupare diskussioner, skriver Marcus Friberg (MP) och Rickard Persson (MP).Foto: SHUTTERSTOCK
Marcus Friberg Oppositionsråd i Helsingborg (MP)Foto: WILLIAM STYRLANDER
Rickard Persson Kommunfullmäktigeledamot Helsingborg (MP)Foto: PRESSBILD

MP tycker att det demokratiska inflytandet i Helsingborg måste förbättras. Inte minst efter att invånarna markerade i folkomröstningen. Därför lägger vi fram sju förslag på åtgärder som ökar möjligheten till påverkan, skriver Marcus Friberg (MP) och Rickard Persson (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Statistiska Centralbyrån (SCB) gör varje höst en medborgarundersökning tillsammans med de kommuner som deltar. Helsingborg är en av dem. Undersökningen för 2019 visar att medelindexet för Nöjd Inflytande Index (NII), som det heter, på totalen sjönk från värdet 50 till 44. Den del av NII som har lägst värde är Påverkan. Helsingborgarna tycker att deras påverkan på stadens verksamhet sjunker. När vi läser detta blir vi övertygade om att politiken måste göra mer även i Helsingborg. Det är dags att fördjupa demokratin för att stärka helsingborgarnas inflytande och påverkan.

 

Denna undersökning genomfördes innan folkomröstningen om Öresundskraft, som genomfördes i början av januari 2020. Över hälften av helsingborgarna gick till valurnorna och över 96 procent sa: Helsingborg ska inte sälja Öresundskraft. Detta trots att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ville sälja vårt energibolag. Processen kring försöket att sälja Öresundskraft pågick i nästan ett helt år och vi anser att den bidragit till Helsingborgs sjunkande siffror i medborgarundersökningen. Den större delen av valrörelsen genomfördes efter undersökningen och därmed kan resultatet se ännu sämre ut.

 

Miljöpartiet tycker att det demokratiska inflytandet i Helsingborg måste förbättras. Därför lägger vi fram sju förslag på åtgärder som leder i den inriktningen:

 

Helsingborgarnas frågestund. Ett offentligt forum där helsingborgare kan ställa frågor och få svar av stadens politiker.  

Stärk byalagen. Helsingborg har en beredning för landsbygdsfrågor med bara politiker, men vi behöver även ett råd med representanter från kommunens byar. Om det redan finns ett byalag kan de utse representanter, men om det inte finns ska vi politiker se vad vi kan göra för att underlätta för att starta upp ett byalag.

Sänk rösträttsåldern. För att bredda representationen vill vi att Helsingborg ska bli en testkommun med sänkt rösträttsålder till 16 år. Detta var också något som 2014 års Demokratiutredning ”Låt fler forma framtiden” föreslog. 

Testa medborgarbudget. Politiker avsätter en summa pengar för utveckling av ett område och därefter är det fritt för invånarna att bestämma vad de vill göra med området. Miljöpartiet tycker att medborgarbudget är en idé som bör testas brett i Helsingborg. 

Öka ungdomars inflytande. Det finns få vägar för unga helsingborgare till inflytande i den lokala politiken. Ungdomsrådet, som ska kanalisera ungas engagemang, behöver få starkare och fler muskler. Vi är beredda att diskutera nya former för att fånga upp unga helsingborgares visioner.

Uppdrag in i organisationen att få med fler. Varje förvaltning bör få uppdraget att formulera åtgärder för att bli en mer lyssnande och tillgänglig organisation. 

Gör om arbetsordningen för kommunfullmäktige. I dag fungerar kommunfullmäktige endast som ett forum för beslut. Vi vill testa nya arbetsmetoder där de folkvalda träffas utanför ordinarie sammanträden för djupare diskussioner, bredare angreppssätt och för ökad möjlighet till dialog med helsingborgarna. 

 

Miljöpartiet har tidigare lagt förslag på en stärkt demokrati, som att Helsingborgsförslagen ska läggas fram på politikernas bord för beslut och att fler kommunala råd inrättas. Nu presenterar vi ytterligare förslag. För en levande demokrati måste vi ständigt hitta bättre vägar för ett inkluderande Helsingborg.

 

Marcus Friberg (MP)

Oppositionsråd i Helsingborg

 

Rickard Persson (MP)

Kommunfullmäktigeledamot Helsingborg