Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stäng ner den ideologiska lekstugan i energipolitiken

Den allvarliga situationen i Skåne beror i grund och botten på att tillgången på el är något vi länge tagit för givet, skriver flera liberala riksdagsledamöter.
Foto: ERWIN WODICKA/COLOURBOX
Arman Teimouri (L), energipolitisk talesperson.
Foto: OLA HEDIN
Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot Skåne.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Christer Nylander (L), riksdagsledamot Skåne östra och norra valkrets.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Allan Widman (L), riksdagsledamot Malmö valkrets.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG / Magnus Fröderberg
Tina Acketoft (L), riksdagsledamot Skåne västra valkrets.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet måste börja väga in i sin politik att elsystemet faktiskt ska fungera, skriver flera liberala riksdagsledamöter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Elförsörjningen i södra Sverige är mycket ansträngd. I Skåne finns i princip inget utrymme att ansluta ny elkonsumtion. Nätet är fullt. Skåningarna betalar ett högt pris genom uteblivna investeringar och när infrastruktursatsningar måste skjutas på framtiden. Nu under sommaren blev läget snabbt värre då möjligheten att klara en störning försämrades. Vi är nu i ett läge där även små fel kan ge stora problem. Det kan bli nödvändigt att koppla bort stora delar av Skåne för att rädda elförsörjningen i övriga Sverige. Det kan också bli svårt att starta upp nätet igen efter ett strömavbrott.


Den allvarliga situationen i Skåne beror i grund och botten på att tillgången på el är något vi länge tagit för givet. Vi har haft ett robust elsystem med tillräcklig kapacitet att leverera den el människor och företag behöver när de behöver den oavsett var i landet de befinner sig.


Men elbehovet i tätbefolkade områden har växt samtidigt som energipolitiken har varit en ideologisk lekstuga där pigga idéer fått härja fritt. Till slut kom verkligheten ikapp och vi nådde den punkt där det inte går att ansluta ny elkonsumtion.


De två reaktorerna i Barsebäck och det fossilgaseldade Öresundsverket har stängt. Därmed har en mycket betydande del av Skånes elproduktion försvunnit utan att ersättas. Det här skulle avhjälpas genom Sydvästlänken som ska föra el till Skåne från norra Sverige. Ännu 15 år efter att den andra reaktorn i Barsebäck stängde är den inte i drift.


Situationen förvärrades ytterligare när reaktor 1 och 2 i Oskarshamn och Ringhals 2 stängde. Nu till årsskiftet är det tänkt att även driften av Ringhals 1 ska upphöra. Liberalerna har vid flera tillfällen krävt att Vattenfall ska driva ringhalsreaktorerna vidare då vi är bekymrade över elförsörjningssituationen i hela södra Sverige. Med sex reaktorer i drift mot tidigare tolv blir systemet mycket mer känsligt för störningar.


De skånska elkunderna kan tydligt se på sin elräkning att det råder elbrist. Elen i Skåne är mycket dyrare än i norra Sverige och i Norge. Nu under sommaren har prisskillnaderna ofta varit mycket stora. El i Skåne har flera gånger varit 100 gånger dyrare än i Oslo.


Att det finns en prisskillnad är i grunden positiv då den styr elintensiv verksamhet till platser där det finns el. Det i sin tur gör att behovet av investeringar i elnäten minskar. Men så här stora prisskillnader är en kraftfull signal om att något inte står rätt till.


Människor ska alltid ha tillgång till den el de behöver oavsett var i landet de bor, oavsett väder och vind. De som har en elanslutning ska kunna lita på att det finns el i uttaget årets alla timmar. Den som vill ansluta sig till elnätet ska kunna göra det utan orimlig väntan.


Vi liberaler kräver att de politiska experiment som präglat energipolitiken i flera decennier får ett slut. Leveranssäkerheten måste garanteras och det är en självklarhet att nyanslutningar ska vara möjliga i hela landet. Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet måste börja väga in i sin politik att elsystemet faktiskt ska fungera.


Det behövs planerbar elproduktion i södra Sverige. Där det inte finns tillräckligt med vattenkraft är det bara kärnkraften som kan leverera den fossilfritt. Liberalerna menar därför att kärnkraften kommer att ha en viktig roll även i framtiden.


Det rödgröna energipolitiska experimentet får anses ha misslyckats. Situationen i Skåne visar det mycket tydligt och problemen sprider sig. Den samhällsekonomiska kostnaden för de förlorade möjligheterna är redan enorm och den ökar för varje dag som går. Ansvaret faller tungt på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet som förespråkat en stängning av kärnkraften – och därmed av elproduktionen i södra Sverige – utan att svara på hur elsystemet ska fungera när reaktorerna stänger. Den här ideologiska lekstugan måste upphöra.


Arman Teimouri (L)

Energipolitisk talesperson


Mats Persson (L)

Ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot Skåne södra valkrets


Christer Nylander (L)

Riksdagsledamot Skåne östra och norra valkrets


Allan Widman (L)

Riksdagsledamot Malmö valkrets


Tina Acketoft (L)

Riksdagsledamot Skåne västra valkrets