Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sopa inte ökade kostnader under mattan, S och L

Foto: CSABA BENE PERLENBERG / KVP
Charlotte Bossen (C), gruppledare Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD
Joacim Ahlqvist (C), ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden Malmö.
Foto: PRESSBILD

Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd ifrågasätts inte av Socialdemokraterna och Liberalerna, utan sopas under mattan, skriver Charlotte Bossen (C) och Joacim Ahlqvist (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Malmö är på många sätt en fantastisk stad. Med alla förutsättningar för att växa till en innovativ, modern och levande halvmiljonsstad. En stad dit människor söker sig för arbete och utbildning och företag kan växa. Men dessvärre är verkligheten annorlunda. Under tisdagen meddelade Malmös Stad i ett pressmeddelande att under 2019 gick 19 procent av Malmöbor på bidrag eller ersättning.


Malmö har under lång tid haft problem med hög arbetslöshet och stort bidragsberoende. Otrygghet och fattigdom har kommit att sätta staden på kartan. Att var femte person i Malmö är beroende av ekonomiskt stöd, är bevis på att den politik som drivs i dag inte fungerar. Som följd av coronapandemin kommer Malmös ekonomi under 2020 och kommande år utmanas än mer. Fler människor måste komma in på arbetsmarknaden och bidragsbehovet i kommunen måste minska.


Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd ifrågasätts inte av Socialdemokraterna och Liberalerna, utan sopas under mattan. Även när Malmös revisorer har lyft den oansvariga ekonomiska hanteringen har det fått liten effekt. När ändringsbudgeten debatterades i kommunfullmäktige ville S och L omotiverat överföra stora summor till arbetsmarknads- och socialnämnden. 50 miljoner kronor mer var motiverat som en konsekvens av covid-19. Men förslaget var för en mycket större summa. Centerpartiet vill se ett Malmö där människor får möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden och inte fastnar i bidragsberoende. Det gör vi inte genom att sätta in mer pengar i ett system som inte fungerar.


Centerpartiet föreslog i vår Malmöbudget för 2020 ökade satsningar för att hjälpa personer som får ekonomiskt bistånd vidare till ett arbete. Med ökad uppföljning och strukturerat arbete mot fusk för att minska utgifterna, kombinerat med tydliga arbetsmarknadsåtgärder och satsningar. Förslagen har också lagts fram i arbetsmarknads- och socialnämnden men utan att få stöd ifrån Socialdemokraterna och Liberalerna.


I dag betalar Malmö ut mer ekonomiskt bistånd än vad som motiveras i socialtjänstlagen. Det måste upphöra. Staden måste harmonisera summorna, införa skärpta kontroller vid utbetalningar och ha ökad uppföljning. Under flera år har det också varit tydligt att det saknas ett strukturerat arbete för att förhindra och förebygga bidragsbrott. Det har också offentliggjorts att fusk inte alltid polisanmäls när de upptäckts.


För att rusta personer för arbetsmarknaden vill Centerpartiet se skärpta aktivitetskrav när man får ekonomiskt bistånd, antingen med studier eller med praktik. Även ökad kompetensutveckling och tillåtelse för arbetsmarknadsavdelningen att använda sig av fria aktörer i matchnings- och rustningsarbetet. Målsättningen är att människor ska ha ett jobb att gå till och inte längre vara i behov av ekonomiskt bistånd. 


De yttre förutsättningarna för ett blomstrande företagsklimat i Malmö är goda medan de inre, de som vi själva kan påverka, är sämre. Mer regler, fler avgifter och sämre förutsättningar för nya företag att etablera sig har blivit ett signum för staden. I Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet i Sveriges kommuner för 2019 återfanns Malmö på plats 172. Ett tapp på 13 platser ifrån 2018. Ett gott företagsklimat är en grundbult för att kunna skapa fler arbetstillfällen. Ska vi kunna komma till bukt med utanförskap och hög arbetslöshet krävs det fler företag, inte färre.


Att Malmö inte lyckas bättre är ett misslyckande. Staden måste få kontroll över skenande kostnader och införa reformer som gynnar företagsklimatet och skapar fler arbetstillfällen. Centerpartiet har sedan vårt återtåg i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfällen pekat ut bristerna och lyft förslag för att skapa förändring. Malmö har potential att bli möjligheternas stad. En stad där medborgare, företag och stadens verksamheter har möjlighet att växa och utvecklas. Problemen har varit tydliga för Centerparitet under en längre tid. Nu får vi ännu än gång hoppas att det tas på allvar av partierna som styr Malmö.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare Malmö kommunfullmäktige


Joacim Ahlqvist (C)

Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden Malmö