Solcellspark i Helsingborg kan sänka Skånes elpriser

Jens-Peter Zink, styrelseordförande för European Energy.
Foto: PRESSBILD
På en yta om 235 hektar i Helsingborgs kommun vill vi producera 194 GWh solenergi varje år, i minst tre decennier framöver, skriver Jens-Peter Zink. OBS bilden är en arkivbild som inte motsvarar European Energys solceller.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vi på danska European Energy planerar att bygga en av Skandinaviens största solcellsanläggningar i Helsingborgs kommun. Vi upplever tyvärr inte samma förståelse för vår ambition att öka utbyggnad av solenergiproduktion i Sverige som vi gör i Danmark, skriver Jens-Peter Zink vid European Energy.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Om Sverige ska lyckas med sina ambitiösa klimatplaner krävs det ett ökat tempo i en grön omställning till en mer effektiv förnybar energiproduktion. 

Internationella energirådet (IEA) har pekat ut sol som framtidens energikälla. Den är både billig och 100 procent ren. Ett energislag som södra Sverige lämpar sig väl för. Om möjligheterna tas tillvara.  

På andra sidan Öresund är 1,2 GW ren och förnybar solkraftsproduktion redan ansluten till det danska elnätet. Innan år 2030 kommer det vara utbyggt till 6,5 GW. 

Förklaringen till skillnaden från Sverige kan vara ett utvecklat danskt samarbete mellan myndigheter, markägare, investerare och berörda kommuner. I Danmark finns en stark vilja att med gemensamma krafter och konstruktiv ansats möta den allvarliga klimatkrisen vi gemensamt står inför. Då är energiproduktionen en självklar nyckel.

De danska lantbrukarna går i bräschen för att påskynda utbyggnaden av solcellsanläggningar. De ser ingen motsättning mot att driva modernt lantbruk och att använda delar av marken till energiproduktion. Solceller kan både effektivisera användningen av jordbruksmark och stärka den biologiska mångfalden.  

Vi på danska European Energy planerar att bygga en av Skandinaviens största solcellsanläggningar i Helsingborgs kommun. Vårt svenska dotterbolag vill koppla Svedberga till det skånska elnätet vid årsskiftet 2021/2022. Då genereras 10 000 hushålls årliga energibehov. Eftersom det är en helt privat investering, helt utan offentliga subventioner, kommer investeringen också att stärka den svenska energipolitikens klimatambitioner utan att det kostar skattebetalarna ett öre. Tvärtom är det vår bedömning att vi möjliggör lägre elpriser i Skåne om vi får bygga.

Vi förstår att länsstyrelsens övervägande måste göras noggrant för att värna skyddsvärda intressen. Grannar måste självfallet få säga sitt. Därför har vi nyligen avslutat en process där alla intressenter fått förmedla sina åsikter och frågor om vad projektet kommer att innebära. Vi välkomnar fortsatt dialog om vad vi tror är framtiden för skånsk energimarknad.

Vi upplever dessvärre inte tillnärmelsevis samma förståelse för vår ambition att öka takten i en utbyggnad av solenergiproduktion i Sverige som vi gör i Danmark. Det finns säkert flera förklaringar, men en sak är säker: Utfallet av vår ansökan om att få etablera en solcellsanläggning kommer bilda skola för om det överhuvudtaget anses möjligt att satsa på fler framtida skånska solkraftsprojekt.   

Tack vare utvecklad design och mer ekonomisk tillverkningsteknik är solceller både billigare och mycket mer effektiva än för bara några år sedan. Dessutom, ur både energi- och klimatperspektiv, är det mer effektivt att ersätta stora markområden med grödor avsedda för biodrivmedel med kommersiella solenergianläggningar. 

En enda hektar solcellsanläggning ger mer energi än 25 hektar biobränsleråvara. Att avsätta jordbruksmark för att skapa biodrivmedel är således upp till 25 gånger mindre effektivt och kräver enorma arealer mark.

På en yta om 235 hektar vill vi producera 194 GWh solenergi varje år, i minst tre decennier framöver. Därefter kan anläggningen avvecklas och marken kan fortsatt nyttjas för konventionellt jordbruk. Det krävs ett stort område, men bara en tredjedel av ytan är täckt av solpaneler. 

På merparten planeras bete, gräs- och ängsmark. Marken får förbli naturligt ostörd, utan plöjning, bekämpningsmedel eller gödsling. Detta kommer att gynna insekter, fjärilar och fågelliv, vilket förbättrar förutsättningarna för ökad naturlig mångfald i området.

Framtida privata investeringar i förnybar energi förutsätter en förutsägbar, transparent och juridiskt säker process baserad på vad som är bäst för regionens invånare.

Det är fortfarande vår förhoppning att det ska finnas möjlighet för förnybara energikällor i Skåne. Regionen har stort behov av ökad elproduktion samtidigt som en övergång till fossilfri, förnybar energi aldrig har varit viktigare. 


Jens-Peter Zink

Styrelseordförande för European Energy