Småsaker görs för syns skull, men judehatet består

Dan Olofsson, entreprenör i Malmö.
Foto: JENNY LEYMAN/DANIR
De yngre judiska familjerna flyttar på grund av hot och trakasserier, skriver Dan Olofsson. På bilden: Malmö synagoga.
Foto: SHUTTERSTOCK

Socialdemokraterna har länge uppvisat passivitet i frågan. När judiska församlingen kommer med konkreta åtgärder, vill S och Liberalerna inte ens ta emot förslaget, skriver entreprenören Dan Olofsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När vi står inför den allvarliga situationen att Malmö håller på att tappa hela sin judiska befolkning på grund av antisemitismen i staden, borde politikerna inse att det är dags att göra något substantiellt för att motverka utvecklingen. Detta särskilt då den socialdemokratiska ledningen endast uppvisat passivitet i frågan de senaste tio åren. Detta kombineras med partiets propagandamaskineri om att det görs mycket – men vi som följer frågan nära vet att det inte är så. Småsaker görs för syns skull, men det förändrar inget.


De yngre judiska familjerna flyttar på grund av hot och trakasserier. De äldre åldras och avlider. När judar i Malmö samlas får det ske med beväpnade vakter. Det går nu att skönja att med den utveckling vi har, så kommer Malmö inom ett decennium i huvudsak inte att ha en judisk befolkning kvar. Detta ska ses i perspektivet av att staden sedan mitten av artonhundratalet har haft en vital judisk befolkning som mycket positivt bidragit till stadens utveckling. Dock har detta vänt i takt med den växande antisemitismen, vilket gjort att den judiska befolkningen i dag bara är en bråkdel av vad den var för några decennier sedan.


Det är uppenbart att något omfattande behöver göras. Den Judiska församlingen har redovisat konkreta och konstruktiva förslag om vilka insatser som krävs. När de styrande politikerna från Socialdemokraterna och Liberalerna fick detta förslag lämnade de vid sittande bord efter genomförd föredragning tillbaka förslags-PM:et till den Judiska församlingen. Jag vet, jag var med på mötet. Därmed kringgick man effektivt offentlighetsprincipen.


Det som föreslogs i PM:et beträffande Malmö Stad var ett tioårigt utbildningsprogram på skolorna mot antisemitism. Kostnaden härför är felräkningspengar i kommunens budget. Moderaterna förelade detta för principbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. S och L röstade nej. I stället för beslut fick tjänstemännen i kommunen överta ärendet utan riktlinjer om konkreta åtaganden från S och L. Därmed kunde de begrava frågan ett halvår. 


Som ett led i arbetet att värna en judisk befolkning i staden utsatt för antisemitism har undertecknad tillsammans med företagaren Lennart Blecher bestämt oss för att skänka 40 miljoner kronor, fyra miljoner per år under det kommande decenniet, för att stärka Judiska församlingens verksamhet och säkerhetsarbete. 


I Dagens Nyheter fäller kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ett mycket märkligt uttalande (17/6): ”Vi blandar oss inte med Olofssons pengar”. 


Menar Stjernfeldt Jammeh med detta att kommunen, som i huvudsak inte gör något mot antisemitismen, inte vill blanda sig med dem som faktiskt gör något konkret? Eller menar hon att Olofssons pengar är smutsiga eller stöldgods som inte kommunen vill blanda sig med? En berättigad undran. 


Som information kan nämnas att mina pengar härför från att jag som entreprenör under decennier byggt upp mina företag från noll. Med hårt arbete och nöjda kunder finns möjlighet att skapa vinster. Från debatten om vinster i välfärden har dock det socialistiska S bekänt färg. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har formulerat det så att vinster är stöld. Kan det vara så att socialdemokratins syn på vinster som stöld gör att partiets representanter inte tillsammans med näringslivet vill värna den judiska minoriteten?  


Inte heller vill Katrin Stjernfeldt Jammeh samverka med oppositionen i denna viktiga fråga för att få en ändring till stånd. Det är märkligt hur fast man sitter i sandlådetänkandet i en fråga där alla goda krafter behöver hjälpas åt. 


Liberalerna är det parti som under decennier bäst stått upp för det judiska folket. Partiledaren Per Ahlmark startade 1983 Kommittén mot Antisemitism samtidigt som Socialdemokraterna övergav den Israelvänliga politik som präglade Tage Erlanders regering. 


Därför är det för mig helt obegripligt att Malmöliberalerna går i Socialdemokraternas ledband när det gäller att avvisa konkreta förslag från Judiska församlingen för att motverka antisemitismen i Malmö. Liberalernas ledare i Malmö Roko Kursar aviserar dock en ny och bättre kurs senare i år i denna fråga. Låt oss hoppas att han får rätt. Nuvarande passiva politik kan inte accepteras. Den skadar Malmö.


Dan Olofsson 

Entreprenör i Malmö