Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Smarta gröna lösningar kan lindra elbristen

Mer lokal kraft, mer överföringskapacitet och mer flexibla användare. Så kan vi lindra elbristen, skriver flera centerpartiska riksdagsledamöter från Skåne. Foto: COLOURBOX
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö. Foto: ANNA W THORBJORNSSON
Jonny Cato Hansson (C), riksdagsledamot Skåne läns västra. Foto: RIKSDAGEN
Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Skåne läns södra. Foto: JOHAN JEPPSSON
Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot Skåne läns norra och östra. Foto: RIKSDAGEN

Den akuta elbristen kräver både gröna och smarta lösningar för att göra det enklare och mer gynnsamt för individer att göra rätt. Skånes elbrist löses inte med ny och mer kärnkraft, skriver flera skånska riksdagsledamöter från Centerpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Häromveckan meddelade familjeföretaget Pågen att de inte kan bygga ut sin produktion i Malmö som de önskar. Elen räcker helt enkelt inte till. Det är bara en av flera oroväckande nyheter som vi nåtts av de senaste åren. Bristande tillgång till elnätanslutning hindrar utveckling och nya jobb. Allra värst har det varit i Malmö, andra delar av Skåne har också drabbats. Det är oacceptabelt. Den akuta elbristen är en kritisk fråga som Centerpartiet har lyft i riksdagen, och kommer fortsätta att göra så.

 

Problemen måste lösas både av energibranschen och av politiken. Utmaningarna är nya och komplexa. Tyvärr faller vissa partier tillbaka i den gamla kärnkraftsdebatten, trots att det inte löser grundproblemet som är känt sedan länge.

 

Stora delar av den svenska kraftproduktionen finns i norra Sverige, medan användningen finns i södra Sverige. Allra tydligast blir det i Skåne. När dessutom Svenska Kraftnät på grund av tekniska problem gång på gång skjuter upp påkopplingen av de nya ledningarna som dragits, förvärras situationen ytterligare. De problem som städer som Malmö upplever om ett överföringsproblem. Det finns inte tillräckligt med lokalproducerad kraft och inte heller tillräcklig överföringskapacitet. Det är inte ett problem som löses med kärnkraft, om inte förslaget är att bygga kärnkraftverken centralt i städerna, eftersom kraften helt enkelt inte kommer fram dit den behövs. Att det tar över ett decennium att bygga nya elledningar är ett stort problem. 

 

Branschen är i grunden relativt enig om vad som behövs. Mer lokal kraft, mer överföringskapacitet och mer flexibla användare. Allt det kräver nya sätt att tänka, ny lagstiftning och innovativa företag. Det är komplext och inte alls lika slagkraftigt som att kräva ny kärnkraft. Användarflexibilitet gör sig ju inte lika bra på valaffischerna. 

 

För oss i Centerpartiet är problemet viktigare än politiska plakat. Vi har därför föreslagit ett antal åtgärder:

• Inför ett grönt spår i tillståndsprocessen för investeringar som är miljöförbättrande. 

Genom att snabba på processerna kan ledtiderna för att bygga nya ledningar kortas avsevärt, speciellt angeläget är det när dessa ledningar ersätter fossil kraft som lägger ned, vilket är fallet i Malmö.  

 

• Ta ett krafttag för att underlätta för förnybar elproduktion i södra Sverige. 

Den förnybara kraftvärmen och den havsbaserade vindkraften kan byggas ut och förutsättningarna behöver förbättras. Kraftvärmen levererar som bäst när det är som kallast och vindkraften levererar också mest på vintern då elen behövs som mest. Här finns en mängd regler och förordningar att se över för att förenkla och förbättra. 

 

• Gör det mer lönsamt att variera sin förbrukning. 

I Uppsala finns framgångsrika försök med att koppla ihop många små kunders värmepumpar och styra hur de körs. Den upplevda komforten har stärkts och elnätet har avlastats. Ingenting säger ju att du behöver köra din värmepump eller varmvattenberedare precis samtidigt som du lagar mat. Genom så enkla åtgärder som att förskjuta användningen en aning kan stora volymer effekt frigöras och kostnaderna för elnätet minskar dessutom. Allt detta görs utan att kunderna märker någonting. Det är dock inte tillåtet att ersätta konsumenterna för deras insats, vilket borde vara en självklarhet att göra. 

 

Vi vet att detta är komplexa frågor. Det är därför med oro vi ser hur andra försöker väcka liv i kärnkraftsdebatten. Det skymmer sikten för de verkliga lösningarna och hotar den historiska enighet som energiöverenskommelsen från 2016 inneburit. En enighet som välkomnats av både svensk industri och hela energibranschen. Överenskommelsen skapar långsiktiga förutsättningar för de svenska företagen och gagnar Sverige som industrination. Det är inte vi beredda att överge. Vi ser med oro på hur andra försöker vinna billiga politiska poänger och samtidigt riskera både jobb och företagande. Centerpartiet värnar ingångna avtal och kommer se klarsynt på de problem vi möter och hitta lösningar därefter. Det är bäst både för Skånes förutsättningar att växa och för Sverige som nation.

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot Malmö

 

Jonny Cato Hansson (C)

Riksdagsledamot Skåne läns västra (C)

 

Kristina Yngwe (C)

Riksdagsledamot Skåne läns södra

 

Sofia Nilsson (C)

Riksdagsledamot Skåne läns norra och östra