Sluta strejka sönder hamnarna

Mattias Dahl, VD vid Transportföretagen.
Foto: PRESSBILD

Vi vill inte spräcka den svenska modellen och öppna för att olika villkor ska gälla för arbetare beroende på vilket fack de är med i, skriver Mattias Dahl i en replik till Hamnarbetarförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det kanske allvarligaste är att Hamnarbetarförbundets agerande skadar tilliten till den svenska modellen. En modell som vilar på att vi har branschvisa, rikstäckande kollektivavtal som ger samma förutsättningar för arbetsgivare och medarbetare inom en och samma bransch. Hamnarbetarförbundet påstår att syftet med konflikten och strejkerna i Malmö och i Helsingborg, är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar samt att det avtalet ska vara innehållsmässigt likalydande med det avtal som vi sedan mycket lång tid har med Transport. Medlarnas förslag till lösning, som vi accepterat, innebär exakt detta. Trots det har de tackat nej. 


Medlarnas förslag är ett kompromissförslag, det är inte vårt förslag men vi valde att acceptera det. Allt i syfte att gå Hamnarbetarförbundet till mötes och skapa lugn och ro i hamnarna. Trots att förslaget innebär att vi och Hamnarbetarförbundet skulle ingå ett med Hamn- och stuveriavtalet likalydande avtal, det vill säga ett andrahandsavtal, har Hamnarbetarförbundet tackat nej och gått ut i strejk. 


Varför? Hamnarbetarförbundet påstår att medlarnas förslag innebär att de avtalar bort flera fackliga rättigheter som normalt följer av kollektivavtal. Ett påstående som förvirrar. Förslaget innebär att Hamnarbetarförbundet får alla rättigheter som följer av att de ingår ett andrahandsavtal. Inga konstigheter eller rättigheter som avtalas bort. Vi har ett avtal med Transport och det tänker vi hedra. Vi vill inte spräcka den svenska modellen och öppna för att olika villkor ska gälla för arbetare beroende på vilket fack de är med i. Från Transportföretagens horisont så är det enkelt: Vi vill att Hamnarbetarförbundet slutar strejka sönder hamnarna, Skåne och den svenska modellen. Som ett litet export- och importberoende land i norra Europas utkant har vi inte råd att köra sönder den samförståndsanda som präglar den svenska modellen. Låt oss i stället försvara den. 


Mattias Dahl 

Vd Transportföretagen