Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Slopa inte skattebefrielse på klimatsmart biodrivmedel

Omfattningen på kollektivtrafiken ger en möjlighet att gå före i klimatomställningen, skriver flera moderata region- och EU-politiker.
Foto: THOMAS HARRYSSON
Carina Zachau (M), regionråd Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN
Lars Holmin (M), regionråd Västra Götaland.
Foto: PETER WAHLSTRÖM/VGR
Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.
Foto: PRESSBILD
Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT
1 / 7

Vi måste prioritera effektiva insatser för att hejda den globala uppvärmningen. Att slopa skattebefrielsen på biodrivmedel är fel väg. Regeringen har ett stort ansvar, skriver bland annat skånska regionrådet Carina Zachau och EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ska vi klara att hejda den globala uppvärmningen är det avgörande att vi prioriterar effektiva insatser som ger störst klimatnytta. Att i det här läget slopa Sveriges skattebefrielse på klimatsmart biodrivmedel är helt fel väg att gå. Moderaterna kommer att försvara skattebefrielsen, som ger stora möjligheter att hålla nere utsläppen från fordonsflottan, inte minst inom kollektivtrafiken. 


Men det största ansvaret vilar på regeringen som måste jobba mycket hårdare i EU för att Sverige ska få bevara undantaget.


En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, där vägtrafiken står för cirka 90 procent. För att Sverige ska kunna nå de globala miljömålen krävs därför ett fortsatt fokus på omställningen till en fossilfri transportsektor och kollektivtrafik.


Västra Götalandsregionen och Region Skåne har under många år, som ansvariga för Västtrafik och Skånetrafiken, arbetat målinriktat för att öka andelen hållbara resor med kollektivtrafiken. Det handlar om insatser för att öka attraktiviteten, om fler linjer, förbättrad punktlighet och ökad trygghet – så att fler väljer att resa kollektivt.


En annan viktig del för att förbättra hållbarheten inbegriper arbetet med att ställa om fordonsflottan till att använda mer förnyelsebara bränslen. Västtrafiks fordon kör 44 600 mil varje dag. Det motsvarar drygt 11 varv runt jorden. Skånetrafikens fordon kör i sin tur 21 200 mil varje dag. Omfattningen på kollektivtrafiken ger både ett ansvar och en möjlighet att gå före i klimatomställningen.


I dag drivs kollektivtrafiken i Skåne och Västra Götaland nästan uteslutande av förnyelsebara bränslen, som exempelvis biogas. Tack vara detta har Västtrafiks koldioxidutsläpp per personkilometer minskat med närmare 70 procent sedan 2006. Hela den skånska allmänna kollektivtrafiken blev fossilbränslefri i december 2018.


I dagsläget har Sverige ett undantag från EU-regler vilket möjliggör skattelättnader för att uppmuntra användning av biobränslen. Undantag kan nu emellertid komma att slopas till följd av nya regler på EU-nivå.


Risken är stor att det kommer bli svårare att uppnå klimatmålen om de svenska möjligheterna till skattelättnader på biobränslen förbjuds. Detta kommer slå hårt mot hela transportsektorn och leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken. I värsta fall riskerar vi en återgång till fossila drivmedel. I Skåne skulle det från enbart busstrafiken innebära en årlig ökning av koldioxidutsläppen med runt 80 000 ton.


Kostnadsökningarna kan annars komma att belasta resenärerna eller skattebetalarna. Sammantaget handlar det om en kostnadsökning för kollektivtrafiken och transportnäringen med uppemot två miljarder kronor. För kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen kan det innebära en kostnadsökning om mellan 150 till 200 miljoner kronor per år. För busstrafiken i Region Skåne handlar det om en merkostnad på runt 190 miljoner kronor om året.


Det är viktigt att kollektivtrafiken i Skåne och Västra Götalandsregionen fortsatt kan bedriva ett ambitiöst arbete för att öka andelen hållbara resor. På lång sikt behövs därför regler som innebär att Sverige inte måste förlita sig på ett undantag, genom ett regelverk som gynnar användningen av biodrivmedel och andra klimatvänliga tekniker i transportsektorn.


Träder det nya förslaget till EU-regler i kraft riskerar arbetet dock att helt omkullkastas över en natt. Ska vi på allvar klara att sänka utsläppen från fordon och transporter är det i stället avgörande med stabila förutsättningar. Vi kommer därför göra allt vi kan för att försvara skattebefrielsen, som ger stora möjligheter att hålla nere utsläppen från fordonsflottan, inte minst från kollektivtrafiken. Nu förväntar vi oss att regeringen gör samma sak.


Carina Zachau (M)

Regionråd i Skåne


Lars Holmin (M)

Regionråd i Västra Götaland 


Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker


Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker


Jörgen Warborn (M)

Europaparlamentariker


Arba Kokalari (M)

Europaparlamentariker