Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Slöjförbud hjälper inte unga tjejer

Anton Sauer (C), 2:e vice ordf gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö.
Foto: CENTERPARTIET

Sverigedemokraternas förslag om slöjförbud i Malmös grundskolor kommer inte att få bukt med hedersproblematiken. Tvärtom. Ett slöjförbud riskerar att skapa ett stigma mot unga flickor som bär slöja, skriver Anton Sauer (C) inför torsdagens fullmäktige i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige angående slöjförbud i Malmös grundskolor för att komma till bukt med hedersproblematiken. Tyvärr riskerar ett slöjförbud endast att slå mot de unga flickor som kanske redan har en problematisk hemsituation. 


Slöjan är inte alltid kopplad till en hedersproblematik i hemmet. Att barn från olika religioner väljer att använda sig av religiösa symboler behöver inte betyda att barnen är förtryckta. Däremot så behöver inte detta betyda att religiösa symboler på barn är oproblematiskt. Ibland kan det även vara så att dessa är ett tecken för en problematik i hemmet med hedersförtryck. 


Dock undkommer vi inte hedersproblematiken i de hem där slöjan är en symbol för detta genom att förbjuda plagget. En studie från Stanford University om det franska förbudet visar på att ett slöjförbud tvärtom riskerar att separera dessa unga tjejer ännu mer från sociala sammanhang. Konsekvenserna kan bli att tjejerna inte får vara kvar på fritids och bilda band till sina klasskamrater och skolans personal. Detta gör att ännu färre människor har möjlighet att upptäcka om ett barn far illa eller inte. 


Förslaget riskerar också att bilda ett stigma mot de unga flickor som bär slöja. Detta stigma slår i första hand mot eleven och inte mot föräldrarna. I skolan ska barnen känna glädje inför kunskap och lärarna är i många fall de som träffar barnen mest under skoldagen. Att då göra lärarna till en auktoritet som ska tvinga av unga flickor deras slöja, riskerar skapa en känsla av motsättning mellan dessa parter och i förlängningen en rädsla eller förakt för de som arbetar inom det offentliga. Detta bidrar till stress som kan leda till psykisk ohälsa när barnet slits mellan det offentliga och hemmet. 


I studien från Stanford går det också att utläsa att färre muslimska flickor väljer att vidareutbilda sig då förtroendet för de offentliga institutionerna minskar. Dock börjar problematiken inte där utan data visar att närvaron redan i skolans tidigare år minskar. Den sverigedemokratiska symbolpolitiken är inte bara ineffektiv utan slår hårdast mot gruppen partiet säger sig försvara.


Sverige i allmänhet och Malmö i synnerhet behöver säkerställa att fler invånare är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Utbildning öppnar möjligheten till arbete. Vår roll som politiker bör alltid vara att se till att fler människor kan få en egen försörjning och därför är det beklagligt att SD hellre slår mot ett klädesplagg än utarbetar planer för hur fler av Malmös invånare ska komma i arbete. Ekonomisk frihet, utbildning och opinionsbildning är ett bättre sätt att komma undan hedersproblematik än förbud och pekpinnar från det offentliga.


Det finns dock fler sätt vi som politiker kan arbeta för att fånga upp dessa flickor redan i tidig ålder. Vi behöver arbeta med utbildning och långsiktig inkludering av alla grupper i staden. Vi behöver se till att skolornas elevhälsoteam har kunskapen och resurserna för att upptäcka hedersförtryck tidigt och har möjlighet att agera. Vi behöver arbeta för att instanserna som ska rycka in när unga tjejer och killar är utsatta för hedersproblematik har möjligheten att göra det med en god kommunikation mellan varandra. 


Centerpartiet i Malmö vill även se satsningar på kvinnojourerna så att de kan bedriva en verksamhet som är långsiktigt finansierad. Centerpartiet i Malmö arbetar också för inrättandet av en hederssamordnare och ett hedersråd. Dessa kan via kartläggning av hedersproblematiken se till att vi får samlade insatser för att motarbeta problemet. Staden behöver också satsa på långsiktig finansiering till mobila resurs- och stödteam mot hedersförtryck. Vi behöver även kunna garantera och säkerställa att dessa unga tjejer får en trygg skolgång där man litar på skolans personal och där lärare är någon man söker stöd hos, inte någon som bestämmer hur du ska klä dig. 


Anton Sauer (C)

2:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden