Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Slavliknande skuggsamhälle i rödgrönas Malmö

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson. Foto: PRESSBILD
Louise Eklund (L), riksdagskandidat från Malmö. Foto: MIRIAM PREIS
Roko Kursar, ordförande för Malmöliberalerna. Foto: PRESSBILD

Malmös socialdemokrater trotsar sin egen partiledare tillika statsminister samt partiets rikspolitik och fortsätter betala ut stöd till papperslösa. Om ett bifall eller avslag på en asylansökan inte får någon praktisk betydelse skadas i längden människors förtroende för samhällskontraktet, skriver Mats Persson (L), Louise Eklund (L) och Roko Kursar (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När Malmös S-styre nyligen presenterade budgeten för staden framkom att man även fortsättningsvis kommer att betala ut försörjningsstöd och bistånd till människor som vistas i landet illegalt. Det stopp som statsminister Stefan Löfven föreslår kommer alltså inte att förverkligas i Malmö.

 

Det är ett häpnadsväckande beslut. Socialdemokraterna i Malmö fortsätter att betala ut bidrag till papperslösa trots att partiets ledare, tillika Sveriges statsminister, uppmanar kommunerna att sluta med just detta. Beslutet leder därmed till frågan om vad Socialdemokraterna egentligen står för vad gäller migrationspolitiken. För medan riksdagspartiet Socialdemokraterna inte tycks vilja prata om annat än hårdare tag i migrationspolitiken, vill man uppenbarligen inte alls se den typen av hårdare politik i Malmö.

 

Juridiken är tydlig med vad som gäller. Högsta Förvaltningsdomstolen säger att den som håller sig undan ett avvisningsbeslut inte har rätt till försörjningsstöd eller nödbistånd. Därför är det anmärkningsvärt att finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) hävdar att ”lagen kräver” att man betalar ut bidrag till vuxna som gömmer sig från utvisning eller avslag. Sveriges kommuner och Landsting (SKL), där Stjernfeldt för övrigt sitter med i styrelsen, har efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom tagit fram tydliga riktlinjer för vad som gäller: En kommun får, men behöver inte, ge bistånd till människor som vistas i Sverige illegalt. Att Stjernfeldt skulle vara ovetandes om denna hållning ter sig mycket märkligt.

 

Att beslutet kan komma att få stora konsekvenser är ofrånkomligt. Gränspolisen uppskattar att fram till 2021 kommer närmare 50 000 asylsökande att gå under jorden efter avslagsbeslut. Det manar till eftertanke – vi måste få ett slut på de tvära kasten i migrationspolitiken. 

 

Liberalernas ståndpunkt står fast. Sverige ska ha en långsiktigt hållbar asylpolitik. Ska vi kunna hjälpa dem som har asylskäl, som har rätt till samhällets skydd, måste ett bifall eller avslag på en asylansökan få en praktisk innebörd. Det är därför det är så allvarligt att den rödgröna regeringen inför den så kallade gymnasieamnestin som innebär att 9 000 unga män som saknar asylskäl ska få stanna. Om ett bifall eller avslag på en asylansökan inte får någon praktisk betydelse skadas i längden människors förtroende för samhällskontraktet. Det är nämligen tilliten till att lagar och regler upprätthålls och att välfärdsstaten omfattar de som har rätt att vara i Sverige som är grunden för att människor vill betala skatt. Försörjningsstödet bygger på motprestation, en motprestation som papperslösa inte kan möta eftersom de inte har rätt att arbeta här.  

 

Vi har full förståelse för den i grunden goda och humanitära viljan att hjälpa dem som har fått avslag och väljer att stanna under jord. Men det slår fel även mot den enskilda. Det finns alarmerande uppgifter om framväxande skuggsamhällen där papperslösa lever i misär och arbetar under slavliknande förhållanden. Att den rödgröna kommunledningen i Malmö bidrar till en sådan utveckling är fullkomligt bedrövligt.

 

Politiken går helt enkelt inte ihop. Med ena handen försöker staten upprätthålla asylrätten, där den enskildes individuella asylskäl prövas, samtidigt som vissa kommuner med andra handen signalerar det motsatta.

 

Migrationspolitiken måste bygga på sunt förnuft. I stället ser vi hur extrema åsikter dominerar debatten. Å ena sidan Sverigedemokraterna som uppmanar till en form av häxjakt på papperslösa genom att neka rätten till nödvändig vård och som vill ha ett angiverisamhälle där grannar är tvingade att polisanmäla en granne som gömmer flyktingar. Å andra sidan rödgröna politiker som inför egna tolkningar av asylrätten i sina kommuner och betalar ut bidrag till papperslösa.

 

Sverige ska vara ett solidariskt och öppet samhälle där vi visar omtanke och empati. Men solidariteten får inte leda till att man börjar behandla människor olika inför lagen. Det gäller även i Malmö.

 

Mats Persson (L) 

Ekonomisk-politisk talesperson

 

Louise Eklund (L)

Riksdagskandidat från Malmö

 

Roko Kursar (L)

Ordförande Malmöliberalerna