Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Släpp omsorgsperspektivet – nya svenskar vill bidra

Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Malmö.Foto: RAFEET ABDALLAH
Frida Jansson, näringslivs- och integrationspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet.Foto: WILLHELM SUNDMAN

Vi måste släppa det snäva omsorgsperspektiv som så ofta dominerar integrationsdebatten, skriver Roko Kursar (L) och Frida Jansson vid LUF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag är det den nationella entreprenörsdagen. Entreprenörskap är grunden i en modern marknadsekonomi som dessutom finansierar vår välfärd. Entreprenörskap är konsten att omvandla idéer till verklighet och därigenom skapa värde. Genom nya smarta lösningar och innovationer bidrar entreprenörskap till en bättre värld. Därtill är entreprenörskap en källa till försörjning och en möjlighet att skapa arbete för fler.

 

Som liberaler är vi övertygade om att hela samhället hade gynnats om det offentliga i större utsträckning än i dag uppmuntrar och underlättar möjligheterna till entreprenörskap. När stort driv och kompetens inte tas tillvara på är det slöseri med potential för samhället. Samtidigt är vi även övertygade om att Malmö, som är Sveriges port mot kontinenten, har som ingen annan svensk stad möjlighet att bli ett nav för internationell handel och företagande. I Malmö finns 186 nationaliteter och det talas runt 150 språk. Häften av alla arbeten i regionen skapas i Malmö och staden är södra Sveriges tillväxtmotor som står för en tredjedel av bruttoregionalprodukten.

 

Närheten till vår största exportmarknad Tyskland innebär unika möjligheter. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar kommer den ytterligare att stärka Malmös viktiga roll som tillväxtmotor i en ny nordeuropeisk storregion tillsammans med Köpenhamn och Hamburg.

 

Därför växlar också Malmö stad upp planeringsarbetet för en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, med syftet att föra över persontrafik till metron, och därmed säkerställa högre kapacitet för godstrafik på bron.

 

Stora infrastruktursatsningar är viktiga för att uppnå ett gott internationellt företagsklimat men så är även satsningar på integration och mänskliga resurser.

 

NyföretagarCentrum Öresund uppger exempelvis en fortsatt markant ökning av företagsstarter hos utrikes födda personer. Under 2019 hade 46,5 procent av deras klienter utländsk bakgrund. Genom sin verksamhet bidrog de med 18 720 000 kronor i skattemedel via de 234 företag som startades genom dem.

 

Inom ramen för lokala åtgärder här i Malmö tror vi det är nödvändigt att den entreprenöriella vägen lyfts fram mer. Kommunens uppgift är att erbjuda information och stöttning.

 

Ett exempel på hur vi i dag uppmuntrar till entreprenörskap är projektet Highway to business som till största delen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet riktar sig mot nyanlända som på grund av språket och krångliga regelverk inte har möjlighet att starta företag. Projektet har hittills resulterat i 17 aktiebolag som drivs uteslutande av nyanlända i etableringen. Det här är viktigt då vi kan få allt fler Malmöbor att finna alternativa sätt till självförsörjning, men vi har också noterat att dessa entreprenörer anställer de Malmöbor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Alltså är det en stor vinst för samhället att dessa potentiella entreprenörer möts av ett innovationssystem som kan hjälpa och vägleda dem i sina affärsidéer.

 

Genom att utveckla rätt processer och rätt stöd är det också vår övertygelse att fler start-ups genom nya internationella inkubatorer kan etablera sig i Malmö och göra staden rikare. Vi måste ta vara på nyanländas erfarenhet, driftighet och kompetens för att växa som stad, och som land.

 

Vi måste släppa det snäva omsorgsperspektiv som så ofta dominerar integrationsdebatten. Nya svenskar vill vara aktiva. De vill starta företag i Sverige, bidra till välfärden och få rätt verktyg för att försörja sig själva. Många som flyttar hit är välkvalificerade och har entreprenöriell erfarenhet. Deras potential får inte glömmas bort.

 

I en global värld måste vi tänka globalt – något annat kommer med all säkerhet skada svensk tillväxt och företagsamheten i Sverige. Dålig integration är samhällsekonomiskt dyrt, leder till segregation och utanförskap samt passiviserar duktiga och kompetenta människor. I dag är vår mångfald många gånger en outnyttjad resurs. För att Sverige ska hålla ihop och växa ekonomiskt måste vi ta till vara på vår mångfald på ett mycket bättre sätt.

 

Roko Kursar (L)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen Malmö

 

Frida Jansson 

Näringslivs- och integrationspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet