Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skötsamma studenter får inte komma i coronakläm

Särskilda kunskapsprov anpassade efter den tänkta utbildningen borde hållas i mindre skala av lärosätena, skriver Liberala Studenters riksordförande Christoffer Heimbrand.
Foto: SHUTTERSTOCK
Christoffer Heimbrand, riksordförande Liberala Studenter.
Foto: PRESSBILD

Coronavirusets framfart riskerar att påverka skötsamma studenter om CSN drar in studiemedlen trots att eleverna inte är har gjort något fel. Trygga studenters ekonomi om distansutbildningar inte är möjliga, skriver Liberala Studenters riksordförande Christoffer Heimbrand.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under lördagen meddelade Högskolan i Kristianstad att de ställer om till helt nätbaserad undervisning. Anledningen är att förhindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Från och med i nästa vecka kommer både forskare och studenter kunna arbeta och studera som vanligt, fast på distans. Men alla lärosäten och utbildningar har inte samma möjligheter att hitta alternativ till fysisk undervisning, något som kan drabba studenterna hårt.


Centrala studiestödsnämnden, CSN, aviserade i veckan att studiemedel inte kommer att betalas ut om universiteten och högskolorna ställer in sin undervisning till följd av coronaviruset. Studiebidraget och lånet är nämligen direkt bundet till studenternas närvaro och högskolepoängen de förväntas ta. När tentamen och seminarier ställs in utan att ersättas av hemuppgifter eller distansundervisning hamnar Sveriges studenter i en svår situation. 


Situationen påverkar särskilt de som bor i något av Sveriges nästan 100 000 studentboenden. Även deras hyreskontrakt är beroende av studietakten. Över en natt kan skötsamma studenter bli av med både uppehälle och bostad.


I fredags meddelade Universitets- och högskolerådet att vårens högskoleprov ställs in. Nästan 70 000 anmälda hade planerat att skriva provet i början av april för att sedan kunna söka in till utbildningar till hösten. Minst en tredjedel av utbildningsplatserna fördelas vanligtvis till högskoleprovsgruppen vid antagningen. 


När högskoleprovet nu ställs in måste det ersättas med alternativa vägar till högre studier. Särskilda kunskapsprov anpassade efter den tänkta utbildningen borde hållas i mindre skala av lärosätena. Fler basår kan också ge de med lägre betyg men höga ambitioner möjligheten att komma in på drömutbildningen. 


Liberala Studenter kräver att regeringen vidtar en rad åtgärder för att trygga studenternas försörjning och motverka de allvarligaste konsekvenserna. 


I första hand borde regeringen kräva att universiteten och högskolorna erbjuder digital utbildning på distans under den period då den fysiska undervisningen är inställd. Högskolan i Kristianstad är ett exempel på hur undervisningen kan ställas om till nätbaserad. Utökade möjligheter till självstudier gör att utbildningen inte behöver avbrytas och att studiestödet kan betalas ut i vanlig ordning. 


Den ekonomiska situationen för studenter måste tryggas också om distansutbildningar eller självstudier inte är möjliga. Exempelvis innehåller många program verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten genomför praktik på en framtida arbetsplats. Detta kan vara svårt att ersätta på digital väg.  


Om studiemedlet dras in, på grund av åtgärder vidtagna för att förhindra smittspridning, borde studenter i stället bli erbjudna samma summa i form av ett lån. Detta ska inte påverka antalet låneveckor en student sedan kan använda för att studera vidare.


Under nästa vecka är ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans (S) kallad till riksdagens utbildningsutskott. Vi förväntar oss då att få en lägesbild och en uppdatering om vad regeringen konkret gör för att lösa situationen för landets studenter. Punkterna ovan är en bra utgångspunkt för en vidare diskussion. 


Att lärosäten vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen är välkommet. Vi måste alla ta ett ansvar. Nu måste regeringen dock säkerställa att skötsamma studenter inte drabbas ekonomiskt eller missar sin utbildning i onödan på grund av coronaviruset. 


Christoffer Heimbrand

Riksordförande Liberala Studenter

0