Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skicka inte miljardnota till skåningarna, Ygeman

Att Anders Ygeman (S), efter stark kritik, fått kalla fötter och vill bjuda in intressenter och övriga politiska partier till samtal blir bakvänt, skriver Rickard Nordin (C) och Niels Paarup-Petersen (C).
Foto: SHUTTERSTOCK
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson.
Foto: Fredrik Wennerlund / Centerpartiet / Fredrik Wennerlund / Centerpartiet
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot i Malmö.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / CENTERPARTIET
Anders Ygeman (S), energiminister.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Regeringen måste nu dra tillbaka det undermåliga lagförslag som gynnar elnätsägarna på konsumenternas bekostnad. Centerpartiet kommer agera för att fälla förslaget i riksdagen, skriver Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De senaste dagarna har det avslöjats stora brister i det avtal som energiminister Anders Ygeman (S) slöt tillsammans med E.ON i samband med att regeringen försökte lösa krisen kring effektbrist i Malmö och Sydsverige. 

Redan när avtalets slöts var Centerpartiet kritiskt till utformningen. Nu stärks den kritiken när det blir tydligt att de lösningar som presenterats snarare handlar om ökade kostnader för konsumenter än investeringskrav på nätbolagen. Svenska Kraftnät löser symptomen tills stamnätet är utbyggt 2024 genom en 7-punktslista, det är inget som skulle avhjälpas med ökade elnätsavgifter från E.ON och andra elnätsägare. Tyvärr är inte heller Svenska Kraftnät utan fel i det här. Enligt deras egna planer från 2013 skulle de här problemen i princip vara lösta inom kort. De planerna, liksom planerna på den stora elkabeln Sydvästlänken, är kraftigt försenade. Det är inte gott nog. 

Under torsdagen hade vi i riksdagens näringsutskott kallat både Anders Ygeman, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen. Där framkom det att Svenska Kraftnät inte ser några avgörande flaskhalsar i regionnätet i Skåne, just den delen av nätet som avgiftshöjningarna i första hand skulle gälla. Regeringen försöker alltså lösa ett problem som inte finns och konsumenterna får betala. Allt för att hantera ett politiskt problem.

Den proposition som regeringen nu lagt på bordet skulle kosta sydsvenska konsumenter 8 miljarder. Argumenten är att kraven gör att bolagen måste investera pengarna. Sanningen är att kraven är så lågt ställda att några ytterligare investeringar inte behövs annat än de lagkrav på att byta elmätare som redan finns. Kraven är dessutom så satta att det skulle motsvara att elnätet byts ut var 400:e år. Energimarknadsinspektionen, den myndighet som ska övervaka nätbolagen sågar förslaget vid fotknölarna. 

Att Anders Ygeman, efter stark kritik, fått kalla fötter och vill bjuda in intressenter och övriga politiska partier till samtal blir bakvänt. Först vill han att riksdagen ska besluta om åtskilliga miljarder i ökade avgifter för att sedan samtala om hur regleringen framåt ska se ut. Det enda rimliga är att förslaget dras tillbaka, samtal påbörjas och att utfallet av de förhandlingarna avvaktas. 

Det finns ett stort antal åtgärder som behöver göras för att vi inte ska hamna i samma situation som vi varit i:

Lagstiftningen kring elnäten behöver förnyas. I dag premieras investeringar i kabel framför andra investeringar. Smart teknik som kan justera behoven, anpassa tekniken och lösa behov på andra sätt ger ingen avkastning utan är i bästa fall ett nollsummespel för bolagen, även om det kan vara samhällsekonomiskt mycket lönsamt. Lagstiftningen behöver i högre grad styra mot smarta lösningar, inte minst eftersom vi vet att det tar lång tid att bygga nya ledningar och att det påverkar landskapet väldigt tydligt. 

Ny lagstiftning och styrmedel för att möjliggöra nya lösningar. Det behöver beredas möjligheter att få in mer lokal produktion, inte minst i södra Sverige. Det handlar också om att förskjuta användningen i tid. Kan man avlasta nätet när det används som mest, skulle det göra stor skillnad. Det är dessutom lönsamt, inte minst för hushållen medan intresset från nätbolag och elproducenter däremot är skralt. 

Genomför Energimarknadsinspektionens förslag om att tvinga elnätsbolagen att ansluta nya kunder om det är möjligt att lösa med någon av ovanstående åtgärder. Så är det inte i dag. 

Det är dags att regeringen gör ett seriöst arbete med att förnya lagstiftningen. Första punkten är att dra tillbaka det undermåliga lagförslag som nu ligger på riksdagens bord som gynnar elnätsägarna på konsumenternas bekostnad. Vi i Centerpartiet kommer agera för att fälla det i riksdagen. Vi är sedan beredda att förhandla om hur lagstiftningen ska förnyas för att tillvara ta konsumenternas intressen och samtidigt lösa utmaningarna som finns på elnätssidan, inte minst i Skåne. 


Rickard Nordin (C)

Energipolitisk talesperson


Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot i Malmö