Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skarpt läge för Lund

Max IV är en av de fördelar som Lunds kommun har, menar debattörerna.
Foto: PERRY NORDENG
Dan Ishaq (M), fullmäktigeledamot i Lund.
Foto: PRESSBILD
Rasmus Törnblom (M), ersättare i Lunds fullmäktige.
Foto: MUF

Utvecklingen för Lunds företagsklimat går tydligt åt fel håll. Vi behöver ta fram en långsiktig plan för att vända utvecklingen. En kommun som Lund ska inte vara beroende av storföretag eller statliga investeringar, skriver Dan Ishaq (M) och Rasmus Törnblom (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Lund har förutsättningar att vara en kommun med blomstrande företagsklimat där både stora och små företag kan etablera sig och växa. Med ett universitet i toppklass, ett innovativt arbetssätt bland företagen på Ideon Science Park tillsammans med framtida forskning i absolut världsklass på MAX IV och ESS visar Lund med kraft att innovationer, entreprenörskap och företagande är viktiga delar för vår framtida tillväxt.


Samtidigt har vi under de senaste veckorna kunnat läsa nyheter om att större företag så som Baxter, Tetra Pak och ARM tvingas omstrukturera eller flytta sin verksamhet från kommunen. För några månader sedan publicerade tankesmedjan Intelligence Watch en rapport som beskrev hur Lunds sysselsättningstillväxt är sämst bland Sveriges storstäder. I Svenskt Näringslivs årliga rankning föll Lund ytterligare tio placeringar och befinner sig nu på plats 142 av Sveriges 290 kommuner. Dessa signaler måste tas på allvar av alla som värnar jobben, företagandet och ordning i ekonomin. 


Vi i det nya styret har här ett särskilt ansvar för att lägga fram en långsiktig plan och politik för att vända utvecklingen. I det arbetet behöver vi utgå från Lunds förutsättningar, våga tänka nytt och agera långsiktigt. I en kommun med Lunds karaktär borde varken sysselsättningstillväxten eller företagsklimatet vara beroende av storföretagen eller statliga investeringar. Tvärtom borde i stället startup-bolag, medelstora kunskapsintensiva företag, forskning och innovationer kunna bära Lund till en självklar topplacering. I Lund har till exempel småföretagen skapat nära 20 000 jobb och bidragit med hela 1 148 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter enligt en rapport från Företagarna. 


Vi ser därför att tre utgångspunkter bör vara särskilt prioriterade av det politiska styret för att långsiktigt stärka Lunds kommuns företagsklimat och sysselsättningstillväxt. 


För det första behöver kommunen styra om sitt fokus från det stora till dem många. Spårvägsbygget liksom den bitvis kaosartade trafiksituationen i centrum är ett av många exempel på detta. Tillgängligheten till centrum försämras och drabbar butiker och verksamheter med försämrat kundunderlag samtidigt som stora resurser investeras i spårvägsbygget. En väg framåt skulle kunna vara att agera avsevärt mycket mer återhållsamt med stora investeringar och i stället fokusera på att i relativt stadsnära läge möjliggöra företagsmark och lokaler för startups och medelstora företag. Alltför stora investeringsprojekt tenderar till att ta både mycket fokus och resurser från annat som också behöver göras. På bruksorter kan möjligtvis en sådan hållning vara motiverad – men Lund är som bekant inte en bruksort. 


För det andra behöver kommunen intensifiera samarbetet med det lokala näringslivet. Med ett utökat samarbete kan exempelvis fler studentmedarbetartjänster bli verklighet, flera unga människor kan under sommarlovet få en sysselsättning och nyanlända kan snabbare komma ut på arbetsmarknaden. I detta behöver politiken tillsammans med tjänstemännen ta ett samlat grepp om företagsfrågorna och vara lyhörda och skapa sig en större förståelse för de problem som företagarna stöter på i sin vardag.  


För det tredje behöver det löna sig bättre att både bo kvar i Lund efter examen – och att flytta till Lund efter examen. Bra skolor, attraktiva boendemiljöer och en konkurrenskraftig kommunalskatt är här faktorer som spelar in. Med en kommunalskatt som tillhör de högsta i Skåne blir det betydligt dyrare att bosätta sig i Lund än i till exempel Lomma, Staffanstorp eller Kävlinge.  För en familj bestående av två nyexaminerade civilingenjörer kan skillnaden i nettoinkomst på ett år bli närmare 25 000 kronor bara genom att flytta över kommungränsen. 


Lunds kommun har bland de bästa förutsättningarna i Sverige för att vara en kreativ plats för jobbtillväxt, företagande och innovationer. Det är nu hög tid att det politiska styret tar tag i företagsklimatet och börjar vända den negativa utvecklingen. 


Dan Ishaq (M)

Ledamot av Lunds kommunfullmäktige


Rasmus Törnblom (M)

Ersättare i Lunds kommunfullmäktige