Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skapa kristna mötesplatser i Malmös utsatta områden

Sverigedemokraterna i Malmö kyrkofullmäktige vill att Svenska kyrkan ska upprätta fler kristna mötesplatser i Malmös socialt utsatta områden, skriver Nima Gholam Ali Pour. På bilden: Rosengård i Malmö.Foto: TOMAS LEPRINCE
Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare Malmö pastorats kyrkofullmäktige.

Det behövs fler kristna mötesplatser i utsatta områden i Malmö. SD vill även se nya kyrkor i områden som uppfattas som muslimska. Svenska kyrkan i Malmö bör också slopa sin finansiering och sitt deltagande i Malmö Pride, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 7 november kommer kyrkofullmäktige besluta om budgeten för Svenska kyrkan i Malmö. Kyrkans utgifter i Malmö kommer uppgå till 462 miljoner kronor år 2020. Samtidigt är 38 procent av Malmöborna medlemmar i Svenska kyrkan. Det gör kyrkan till den största och mest resursstarka organisationen i Malmös civilsamhälle. 

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en budgetreservation där vi gör andra prioriteringar än vad som framkommer i den socialdemokratiska budgeten. SD vill redan nu få kyrkans organisation att komma i gång och förbereda sig för framtidens utmaningar. Sedan 2014 har antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskat med mer än 11 000 medlemmar. De andra nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige ser detta som en naturlig process. Vi sverigedemokrater menar att Svenska kyrkan i Malmö ska motverka detta medlemstapp. 

 

Därför föreslår vi att mer resurser ska avsättas för att informera ungdomar om konfirmationen och samtidigt göra undersökningar om varför vissa ungdomar konfirmerar sig och varför andra väljer bort konfirmationen. 

 

SD vill även att kyrkan ska upprätta fler kristna mötesplatser i Malmös socialt utsatta områden. Långsiktigt vill vi att kyrkor upprättas i utanförskapsområden som i dag av allmänheten uppfattas som muslimska enklaver.

 

Vi anser även att resurser ska satsas på att fler kyrkobyggnader ska bli tillgänglighetsanpassade. Medlemstappet kan motverkas om kyrkan försöker nå ut till alla Malmöbor, i alla delar av Malmö. Svenska kyrkan ska inte begränsa sin missionsverksamhet i syfte att ha goda relationer med andra religioner.

 

Malmö har i decennier haft den högsta barnfattigdomen i landet. Hemlösheten ökar för varje år. Svenska kyrkan i Malmö genomför i dag flera sociala insatser som hjälper stadens utsatta. Det är viktigt att kyrkan får kommunal finansiering för dessa sociala insatser när det är möjligt och lämpligt. Malmö Stad kan inte låta kyrkan ta kostnaderna för sociala problem som kommunen bär ansvaret för. Däremot ska kyrkan genomföra de sociala insatserna och göra ännu mer än vad man gör i dag, så länge Malmö Stad ersätter kyrkan för de insatser man genomför. Här kan IOP-avtal vara ett användbart verktyg. 

 

Däremot finns det vissa insatser som borde avvecklas. En av dessa insatser är kyrkans stöd till Crossroads, som är en organisation som möjliggör för utländska tiggare att uppehålla sig i Malmö. Att det utländska tiggeriet är organiserat är känt sedan flera år tillbaka. Det finns ingen anledning att kyrkoavgiften ska finansiera en verksamhet som skapar ett incitament för utländska tiggare och att det organiserade tiggeriet attraheras till Malmö.

 

Svenska kyrkan i Malmö spenderar 300 000 kronor varje år på sitt deltagande i Pride-festivalen. Dessa medel kan användas på ett bättre sätt. I vår budgetreservation drar vi tillbaka dessa medel. Om personal från Svenska kyrkan vill delta i Pride-festivalen får de göra det på egen bekostnad. SD vill även att Svenska kyrkan i Malmö upphör med att betala ut bidrag till politiska partier och nomineringsgrupper.

 

Sverigedemokraterna kommer göra en satsning på kyrkans fastighetsenhet. Socialdemokraterna och POSK tog beslut i juni om att anhålla om rivning av Bunkeflo kyrka. Beslutet drogs tillbaka efter protester och efter att det visade sig att en renovering kunde finansieras genom kyrkoantikvarisk ersättning. Fastighetsenheten måste stärka sitt arbete med det kulturarv som kyrkan i Malmö förvaltar. Det är oacceptabelt att beslut om rivning av kyrkor tas på grund av att fastighetsenheten presenterat bristfälligt underlag.

 

Sverigedemokraterna siktar på att Svenska kyrkan i Malmö ska få en större relevans och bära ett tyngre ansvar. För att detta ska vara möjligt krävs prioriteringar och ekonomisk hållbarhet. Fokus i vår budgetreservation ligger på att titta på vad vi kan göra nu, för att kunna göra mer i framtiden.

 

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Gruppledare Malmö pastorats kyrkofullmäktige