Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skåningarna ska märka att skattehöjningen gör skillnad

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: ANNIKA PERSSON
Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Foto: JENS CHRISTIAN

Vi är glada över att ekonomin går åt rätt håll i Region Skåne, men vi är rent ut sagt oerhört frustrerade över tillgängligheten i vården. Därför genomför vi stora och kraftfulla satsningar med ett skarpt fokus på att stimulera tillgängligheten, skriver alliansen i Region Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Inför tisdagens regionfullmäktige i dag tisdag har Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne, Henrik Fritzon, ställt en fråga till oss i alliansen. Han undrar om vi är nöjda med att vi har höjt skatten samtidigt som tillgängligheten till vården har minskat.


Nej, Henrik Fritzon, vi är inte nöjda med tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården, men vi är stolta över att vi inlett ett omfattande reformarbete för att korta köer och att ge skåningarna den vård de har rätt att förvänta sig.


Det vi vet är att tillgängligheten inte har blivit bättre trots att vårdproduktionen ökat, fler operationer genomförts och fler besök ägt rum. Men när remisserna och nybesöken ökar i samma takt eller mer så ökar inte tillgängligheten på det sätt som vi vill, och för att använda ett slitet S-uttryck: Det är oacceptabelt.


Förändring kräver handlingskraftigt agerande och skarpa reformer. Något som Socialdemokraterna inte kunde leverera under föregående mandatperiod. En gemensam nämnare mellan föregående mandatperiod och Socialdemokraternas partifärg är röd. Röda siffror på måluppfyllelsen, röda siffror på ekonomin.


En skattehöjning var alltså nödvändig för att vända på den negativa utvecklingen och för att fylla i de stora hål som det förra rödgröna styret lämnade efter sig.


Men en sak är säker: Skåningarna ska märka att skattehöjningen gör en skillnad. Därför har vi i Allians för Skåne bland annat satsat på:

En fortsatt kraftig satsning på primärvården. Vi är övertygade om att vården måste vara nära. Vårt mål är att satsa en miljard extra på primärvården under mandatperioden och vi har redan hunnit mer än halvvägs. Vi vill stärka vården där den är som närmast medborgarna, både för tilliten till vården, för att det ger mest effekt per krona och för att avlasta sjukhusvården.


En satsning på de som får vården att gå runt. Hela Sverige lider av en brist på sjukvårdspersonal, särskilt specialistsjuksköterskor, och Skåne är inget undantag. Därför satsar vi 40,5 miljoner kronor under 2020 på att öka ersättningen för utbildningsförmån till grundlön för sjuksköterskor som utökar sin kompetens till specialistsjuksköterska. Vi satsar också 4 miljoner på vidareutbildning av undersköterskor. 


En ny utvecklings-, incitaments- och innovationspeng. Vi vill premiera personal och verksamheter som tänker nytt och bättre. Tidigare har man genom demografiuppräkningen smetat ut nya pengar över hela organisationen. Vi vill premiera de som de facto gör skillnad, levererar vård och minskar köerna. Vi har redan tidigare investerat 141 miljoner kronor för detta, nu lägger vi till ytterligare 128,9 miljoner kronor.


Fler, och mer rättvisa, specialistvårdval. Att stärka och införa fler vårdval, till exempel inom psykiatrin, är att satsa på ökad tillgänglighet till vården. Att se till att de som behöver vård verkligen får det. Förutsättningarna för vårdgivarna måste bli mer jämlika, ersättningarna har under senare år systematiskt gröpts ur genom att man inte räknat upp kostnadsökningar eftersom man ville strypa vårdvalen genom att svälta ut dem. För att komma tillrätta med detta har vi tillfört 108,8 miljoner kronor till specialistvårdvalen.


Vi genomför stora och kraftfulla satsningar med ett skarpt fokus på att premiera och stimulera tillgängligheten samt att verka för en mer förebyggande hälso- och sjukvård. Men alla som har arbetat med förändringsarbete vet: Det är inte bara sifforna som räknas. Det handlar om ledarskap, ambition,  handlingskraft och en vilja till förändring.


Vi är glada över den samlade positiva utvecklingen, som exempelvis att ekonomin går mot rätt håll, men vi är rent ut sagt oerhört frustrerade över tillgängligheten.


Låt oss därför vara tydliga Henrik Fritzon: Tillgängligheten till sjukvården ska förbättras. Det är ett av våra högst prioriterade områden.


Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.