Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skånes arbetsmarknad törstar efter arbetskraft

Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Anneli Kihlstrand (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Gunnar Edvardsson (KD), ersättare i Regionala utvecklingsnämnden.
Foto: PRIVAT

Om Skåne ska utvecklas måste vi arbeta smartare och mer effektivt, för att se till att alla skåningar som kan går in i egen försörjning. Alla samhällsaktörer måste göra Skåne till en fortsatt stark och hållbar tillväxtmotor som garanterar välfärden, skriver alliansen i Region Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skåne törstar efter kompetens och om vi inte hittar nya sätt att stärka vägarna från arbetslöshet till bristyrken, står vi inför allvarliga problem som skulle ge långtgående konsekvenser för Skånes fortsatta utveckling och vår gemensamma välfärd. Vi måste i detta läge våga diskutera nya sätt att bedriva kompetensförsörjning. En sådan diskussion har Allians för Skåne påbörjat genom rundabordssamtal där samtliga kommuner i Skåne varit inbjudna.


Det öppna Skåne är regionens vision för 2030. Det kallar vi den plats där vi alla känner framtidstro och där vi tillsammans växer och blir fler, starkare och en mer naturlig del av Öresundsregionen. Där företag vågar satsa och där morgondagens välfärdstjänster utvecklas. Det öppna Skåne är en stark och hållbar tillväxtmotor med tusentals rörliga delar i Region Skåne, de skånska kommunerna och näringslivet. Skåne har alla förutsättningar att bli allt detta. Men för att realisera Skånes stora potential måste fler skåningar ha ett arbete att gå till och växande företag ha medarbetare med rätt kompetens.


I dag är 9,2 procent av skåningarna i arbetsför ålder öppet arbetslösa. För ungdomar mellan 18 och 24 år ökar andelen till 11 procent och i gruppen utrikesfödda i åldern 16-64 år ser det ännu mörkare ut, med 23,4 procent öppen arbetslöshet. Andelen utrikesfödda kvinnor som står utan arbete ligger på 23,7 procent.


Samtidigt skriker Region Skåne, kommunerna och näringslivet efter kompetent arbetskraft. Redan nu har vi en påtaglig brist på bland annat sjuksköterskor, läkare, systemanalytiker, slaktare, snickare, hantverkare, ingenjörer och lärare. Även om mycket redan görs så behöver Region Skåne, kommunerna och näringslivet fördjupa sitt samarbete för att tillsammans säkra morgondagens kompetens på arbetsmarknaden. 


Allians för Skåne skjuter därför till 1,6 miljoner i budgeten för 2020, för att stärka kompetensförsörjningen. Region Skånes roll ska vara att öppet redovisa behovet och möjligheterna till utbildning och fortbildning, för att underlätta matchning med de verkliga behoven på arbetsmarknaden i Skåne. 


Skåningarna blir allt äldre. Sedan år 2000 har antalet skåningar i arbetsför ålder ökat med 17 procent. Antalet över 65 år har i sin tur ökat med 33 procent. I framtiden kommer allt fler pensionärer att behöva försörjas av allt färre människor i arbete. Till detta kommer den medicinska och den tekniska utvecklingen som innebär att fler kan leva längre, men även att kraven på vård och omsorg ökar och med dem de offentliga kostnaderna. 


I ett läge där staten inte tar sitt ansvar fullt ut, parallellt med en minskad närvaro i kommunerna, behöver fler aktörer agera i denna fråga. Region Skåne kan vara en sådan aktör, som stöttar genom att vara en samlad röst mot staten, för kommunerna, i syfte att de ska ges mandat och rätt förutsättningar i arbetsmarknadspolitiken.


Allians för Skåne vill även stärka Yrkeshögskolans roll och framtid som möjliggörare och förstärkare av det regionala såväl som det lokala näringslivet. Det är ett led i det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet, där staten behöver visa större hänsyn till Skånes roll som en stark och hållbar tillväxtmotor. Genom fler yrkeshögskoleplatser kan vi få ut fler skåningar på arbetsmarknaden.


Kompetensförsörjningsfrågan handlar inte bara om utbildning och Region Skåne genomför nu flera konkreta satsningar för att stötta enskilda individer att komma in på arbetsmarknaden. Såsom samarbetet med Yallatrappan, Pink Programming och Almi. 


Om Skåne ska utvecklas och om vi ska klara vår gemensamma välfärd så måste vi arbeta smartare och mer effektivt, för att se till att alla skåningar som kan går in i egen försörjning. Det öppna Skåne erbjuder var och en goda livschanser, såväl på landsbygden som i staden, och tillsammans kan Region Skåne, kommunerna och näringslivet göra Skåne till den starka och hållbara tillväxtmotor som det kan och behöver vara för att klara av välfärden både i dag och om 30 år.


Anna Jähnke (M)

Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden


Louise Eklund (L)

1:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden


Anneli Kihlstrand (C)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden


Gunnar Edvardsson (KD)

Ersättare i Regionala utvecklingsnämnden