Skåne hade varit svagare utan EU

Det Europa som fanns före EU bildades var inte bättre än det Europa vi har i dag, skriver riksdagsledamoten Tina Acketoft (L) på Kvällsposten Debatt.
Foto: NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN
Tina Acketoft (L), riksdagsledamot från Höganäs.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Bevilja uppehållstillstånd per automatik när en utbytesstudent söker uppehållstillstånd efter studier, skriver riksdagsledamoten Tina Acketoft (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det var inte bättre förr. Det Europa som fanns före EU bildades var inte bättre än det Europa vi har i dag. Tvärt om. Det var ett Europa där man begravde sig i skyttegravar i stället för att förhandla vid mötesbord. Med det sagt så är inte EU perfekt. Det finns fortfarande problem och utmaningar med unionen men dessa löser vi bäst tillsammans. För att hantera våra gemensamma utmaningar behövs en EU-budget med kloka prioriteringar där varje krona skapar mervärde för alla EU-medborgare. Liberalerna är Sveriges mest EU-vänliga parti eftersom vi tror att det bara är gemensamt vi kan lösa de stora utmaningar Sverige, EU och världen nu står inför. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam.


En av grunderna i EU:s inre marknad är fri rörlighet för personer. Det innebär inte bara att du kan resa fritt i hela EU, utan också att du kan studera och jobba i andra EU-länder. EU:s utbytesprogram Erasmus ger dig möjlighet att studera utomlands i 3 till 12 månader. Bara i Lund åkte redan 2013 cirka 500 studenter från universitet på utbyte genom programmet, och runt 900 studenter fick chans att studera i vår fantastiska studentstad. 

Erasmus bör byggas ut och prioriteras i EU:s budget. Som liberal är jag övertygad om att en sådan satsning ger flera vinster. Att resa, lära sig språk och bo i andra länder gynnar både individen och samhället. Att etablera internationella kontakter banar väg för nya möjligheter och är en viktig del i individens utveckling. För samhället är internationellt utbyte viktigt då handel mellan länder ökar när personers rörlighet ökar. 


Sverige är en kunskapsnation. Detta är resultatet av en lång svensk tradition av satsningar på både bildning och utbildning tillgänglig för alla. För att bibehålla en stark position internationellt och attrahera de mest framstående forskarna och studenterna behöver Sverige därför vara ett attraktivt land att studera, forska och jobba i. För att öka den svenska attraktiviteten vill vi liberaler se följande reformer:


• En bosättningsbonus i avgiftssystemet. Om man som utländsk student tar examen och sedan väljer att stanna och arbeta i Sverige ska en del av studieavgiften betalas tillbaka. Stannar man och arbetar under ett år bör hälften av den senaste årsavgiften ersättas och stannar man två år bör hela avgiften ersättas. Detta gör det fördelaktigt att stanna i landet och Sverige kan på så sätt nyttja de kompetenta människor som studerar här.


• En automatisk rätt att söka jobb i landet tolv månader efter examen. I dag kan uppehållstillstånd beviljas i upp till sex månader efter avslutad utbildning i syfte att skapa möjlighet för studenten att söka arbete. Flera lärosäten har kritiserat detta med argumentet att det är för kort tid. Vi föreslår att rätten att söka jobb utsträcks till tolv månader och att uppehållstillstånd beviljas per automatik när en student söker uppehållstillstånd efter studier.


För att Sverige ska fortsätta vara en framstående kunskapsnation är EU:s forskningssamarbete avgörande. Samarbetet är inte minst en förutsättning för att kunna göra dyra forskningsinvesteringar. ESS som byggs i Lund kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla och är ett tydligt exempel på hur EU-samarbete kring forskning behövs samt hur det gynnar Sverige på både kort och lång sikt. Trots att anläggningen byggs i Sverige står vi själva inte ens för hälften av kostnaden. En satsning av den storleken hade Sverige aldrig kunnat ta sig an själv och Lund hade inte blivit hem för en av världens främsta forskningsanläggningar, som väntas öka Skånes bruttoregionprodukt (BRP) med runt 200 miljarder kronor och generera 700 nya jobb per år.


Tillsammans blir Europas länder friare, rikare och tryggare. Vi tror på det europeiska samarbetets möjligheter att lösa de problem medlemsstaterna är för små för att hantera på egen hand. Vi vill förverkliga idén om ett Europa där demokrati och välfärd förenas med en dynamisk ekonomi och kultur. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam.


Tina Acketoft (L)
Riksdagsledamot från Höganäs