Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Skåne förtjänar en nystart

Skåne förtjänar en nystart, menar alliansen.Foto: LASSE SVENSSON
Carl Johan Sonesson (M), gruppledare i Region Skåne.Foto: ERIK BERG
Gilbert Tribo (L), gruppledare i Region Skåne.Foto: ANNIKA PERSSON
Anette Linander (C), gruppledare i Region Skåne.Foto: PRESSBILD
Per Einarsson (KD), gruppledare i Region Skåne.Foto: JENS CHRISTIAN

Vi kommer att styra i minoritet. Därför ska oppositionen ha bra insyn för att kunna komma med inspel, skriver Allians för Skåne inför regionfullmäktiges sammanträde på måndag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – kommer gemensamt att leda Region Skåne under den kommande mandatperioden. Vi har inte majoritet men är den största konstellationen. Att vi regerar i minoritet ställer stora krav på oss.

 

Region Skåne står inför stora utmaningar och viktiga beslut. Skåningarna har rättmätiga krav på en utvecklad vård med hög kvalitet och större tillgänglighet än i dag. Inte minst gäller det den nära vården där resurser måste tillföras och samverkan med kommunernas äldreomsorg utvecklas. Och den skånska kollektivtrafiken och infrastrukturen måste fungera bättre. Den skånska miljön ska skyddas, klimathotet mötas och naturmiljön värnas.

 

Skåne ökar i befolkning år från år. Det är i grunden ett tecken på att regionen är en attraktiv plats att bo, verka och leva på. Den ökande befolkningen är positiv men kräver utbyggd offentlig service. Region Skåne har till exempel bara påbörjat en nyinvestering i den skånska sjukvården. Över de närmaste åren kommer vi att lägga tiotals miljarder på att få modernast tänkbara sjukhus.

 

Allians för Skåne ämnar att anta dessa utmaningar och skapa ett Skåne som möter framtidens behov. Det är en svår uppgift och vi är ödmjuka inför uppgiften. Minoritetsläget sätter gränser för vad som kan åstadkommas, men vår föresats är en öppen, nära och professionell ledning av Region Skåne.

 

Öppenhet, transparens och möjlighet att påverka är en ledstjärna. Idealet är att oppositionens partier ges insyn och underlag tidigt och också spelar in ändrings- och motförslag. Vi stärker helt enkelt beredningen och bjuder in övriga partier i processen. Medborgare och media ska ha god insyn.

 

Besluten fattas så nära medborgarna och verksamheterna som möjligt. Relevanta uppgifter och åsikter tas in. Personal och patienter ska ges inflytande, genom bland annat fack- och patientföreningar. Lag och avtal är en lägsta nivå och ska helst överträffas.

 

Besluten i Region Skåne ska förena saklighet med vision. Professionell kunskap ska väga tungt. Vårdbeslut ska ske efter vetenskaplig evidens. Inte minst därför ska de verksamma inom Region Skåne ha möjlighet att delta inför besluten, men också i utformningen av hur besluten genomförs och hur regionens mål uppnås. Ansvar och makt ska decentraliseras.

 

Allians för Skåne kommer att sätta vårdtagarna i fokus. Regionens främsta uppgift är till slut att göra vården tillgänglig för de skåningar som behöver den. Den nära vården är då viktig. Det är på vårdcentraler, mottagningar, sjukgymnastik och i hemsjukvården som grunden läggs till en fungerande sjukvård. Det är där kontakten börjar mellan patienter och vårdens utförare. Köerna inom vården ska prioriteras och kortas. För långa köer medför extra lidande och försvårar ofta sjukdomen.

 

Den psykiska ohälsan är ett område där krafttag behövs. Ohälsan ökar, inte minst ökningen bland unga är ett oroväckande tecken på att något behöver göras. Det förebyggande arbetet ska stärkas.

 

Vi vill öka valfriheten, låta personalen bestämma mer och minska den politiska detaljstyrningen. En stor utmaning inom vården i dag är att attrahera och behålla rätt kompetenser. De som arbetar inom Region Skåne ska backas upp så att otrygghet på arbetsplatsen minimeras.

 

Skåne ska vara tillgängligt via kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Det ska vara enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan, och kanske låta barnen gå i skolan i en tredje. Hela Skåne ska hålla samman. Vi kommer att öka kraven på staten, regering och riksdag att se till skånska behov.

 

Allians för Skåne har en erfarenhet av att styra Region Skåne, vi gjorde det senast i åtta år 2006-14. Nu vill vi förena erfarenheten med insikter om vad som behöver göras för framtiden. Det blir ingen lätt uppgift, men vår ambition är att leva upp till skåningarnas förtroende och våra egna föresatser. Skåne förtjänar en nystart.

 

Carl Johan Sonesson (M)

Gilbert Tribo (L)

Annette Linander (C)

Per Einarsson (KD)

Gruppledare i Region Skåne