Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Skåne borde göra mer för att bekämpa smittan

Annika Dejmek, professor emerita i patologi Lunds universitet och pensionerad överläkare SUS Malmö.
Foto: PRIVAT
Att bära munskydd i kollektivtrafiken borde vara en självklarhet, skriver Annika Dejmek i ett öppet brev till Skånes smittskyddsläkare Eva Melander (bilden).
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Region Skåne skulle vara en lämplig region att inleda med att prova ett allmänt krav på munskydd vid utevistelse. Ddet skulle kunna göras omedelbart. Vad är viktigare än att hålla nere smittan, skriver Annika Dejmek, professor emerita i patologi Lunds universitet i ett öppet brev till Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Bästa Eva Melander! Du är smittskyddsläkare på Region Skåne. Jag känner dig som en kunnig, ambitiös och samvetsgrann kollega. Jag har mycket stor respekt för dina insatser under pandemin och avundas dig inte din krävande uppgift. Självfallet välkomnar jag skärpningen av råden för att minska smittspridningen som du i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat om, men dina uttalanden om munskydd gör mig både bestört och bekymrad. 

Enligt en artikel i Kvällsposten sade du att munskydd innebär stora risker och i värsta fall kan skapa mer smitta om det användes på fel sätt (22/10). Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att munskydd skulle öka risken för smittspridning, däremot blir den vetenskapliga evidensen för att munskydd minskar smittspridningen allt starkare, vilket så gott som alla expertmyndigheter i dag erkänner. 

Att bära munskydd i kollektivtrafiken borde vara en självklarhet, men i artikeln hävdade du att om en symptomfri person bär munskydd så innebär det en minimal minskning av smittspridningen jämfört med att tvätta händerna och hålla avstånd. Mig veterligen finns det ingen evidens för att så skulle vara fallet. Ingen ifrågasätter vikten av att hålla avstånd men det finns många som måste utnyttja kollektivtrafiken och det är inte alltid möjligt att hålla tillräckligt avstånd. Avstånd stoppar heller inte luftburen smitta. Vid luftburen smitta kan infektiösa partiklar sprida sig betydligt längre än de 2 meter som rekommenderas när det gäller att hålla avstånd och kan till och med finnas kvar i lokalen när den smittade redan lämnat den. Den vetenskapliga evidensen för att SARS-Cov-2 kan spridas luftburet blir allt starkare och starkare.

Därför blev jag mycket förvånad när du i Sydsvenskan svarade ett klart nej på frågan om resenärerna bör ta på sig de munskydd som Skånetrafiken har delat ut (27/10). Du sade då att vi har viktigare saker att lägga krut på nu, men vad är viktigare än att hålla nere smittan? Och det behövs inte mycket krut för att komplettera de gällande råden med en rekommendation om att använda munskydd. 

Region Skånes införande av munskydd inom sjukvården när det gäller ansikte mot ansikte vård inom en meters avstånd är ett utmärkt steg i rätt riktning men ett mycket litet sådant och alldeles otillräckligt. De allt starkare indicierna på luftburen virussmitta innebär att alla, såväl sjukvårdspersonal som patienter, bör bära munskydd, oberoende av avstånd.

Smittan sprider sig som vi alla vet snabbt i Region Skåne. Enligt regionens lägesbild var antalet smittade under veckan fram till 2/11 179/100000 invånare. Motsvarande siffra för 2 veckor sedan var 61/100000 invånare, redan det ett högt värde. Antalet sjukhusvårdade ökar oroväckande, från 24 patienter den 20/10 till 73 stycken den 3/11.

De skärpta riktlinjerna är inte tillräckliga och införande av munskydd i hälso- och sjukvården, både för personal och patienter, och en rekommendation till allmänheten att använda munskydd, åtminstone i kollektivtrafiken, skulle mycket snabbt kunna genomföras. 

I en artikel i Kvällsposten säger professorn i epidemiologi, Jonas Björk, att man kan prova munskydd i några regioner och jag kan bara instämma i förslaget (29/10). Region Skåne skulle vara en lämplig region att inleda med och det skulle kunna göras omedelbart. 

Eva Melander, du har tidigare agerat föredömligt under pandemin, vilket också gav goda resultat i våras och nu har du åter möjligheten att agera proaktivt. Men tiden är knapp och varje dag är en förspilld dag när det gäller att hejda smittan. Jag vädjar därför till dig att agera nu.


Annika Dejmek

Professor emerita i patologi Lunds universitet och pensionerad överläkare SUS Malmö