Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skåne behöver fler företagsamma skåningar

Annette Linander (C), regionråd och gruppledare Region Skåne. Foto: PRESSBILD
Anneli Kihlstrand (C), ledamot i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne. Foto: PRESSBILD
Martin Ådahl (C), riksdagsledamot och talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Foto: PRESSBILD

Skåne har en något lägre företagsamhet än riket i helhet. Det behövs helt enkelt fler skåningar som vill bli företagare. Förenklade regler och mindre byråkrati är viktigt för tillväxten, skriver centerpartisterna Anette Linander, Anneli Kihlstrand och Martin Ådahl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Storföretag i all ära. Men det är frisörer, stenugnsbagare, AI-utvecklare och andra småföretagare som skapar två av tre nya jobb i Skåne. Nära 22 000 nya jobb har de senaste fem åren skapats i företag med färre än femtio anställda, enligt en rapport från Sparbanken Skåne. Det offentliga Sverige och lagarna måste följa med i denna utveckling. Så är det inte riktigt i dag.

 

Tillväxtverket har konstaterat att lagar och myndighetsregler ses av skånska småföretag som ett stort tillväxthinder än i landet i stort. Vi behöver därför mindre byråkrati, färre regler och mer flexibilitet om vi vill få fler jobb.

 

1. Gör det enklare för skånska småföretag att anställa

Att anställa den första medarbetaren är ett ekonomiskt och mentalt stort steg. Betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt avskräcker, enligt en studie av Företagarna och Umeå universitet. Studien visar också att företagare mår sämre av att tvingas lägga ned mycket tid på administration och myndighetskontakter.

 

Vi vill därför sänka kostnaderna och göra det enklare för skånska soloföretagare att anställa sin första medarbetare. Genom Januariavtalet har vi äntligen lyckats få regeringen att gå med på att utreda hur Sverige ska kunna få en mer flexibel arbetsmarknad. Efter årtionden av diskussioner ska det nu bli enklare att anställa. Från 1 juli i år gäller sänkt arbetsgivaravgift för unga och från 1 augusti slopas kravet på kollektivavtal för nystartsjobb. För den första anställda i ett nytt företag tas arbetsgivaravgiften (utom pensionsavgiften) helt bort de första två åren. Vi ser dessa framgångar som några steg på rätt väg. Vi behöver minska regelkrånglet ytterligare. På vår partistämma i september kommer vi presentera nya förslag för att avbyråkratisera företagares vardag. 

 

2. Gör det enklare för småföretag att verka och växa i hela Skåne

Det finns stora skillnader i företagsamheten mellan Skånes kommuner. Visst har kommunerna ett ansvar för det lokala företagsklimatet. Men det är också viktigt med en infrastruktur som skapar förutsättningar för företagande i hela Skåne. Här har både staten och Region Skåne ett ansvar.

 

Många företag startas i hemmet. Och för att starta och driva företag, krävs nästan alltid någon sorts uppkoppling. Det är bland annat därför vi i Centerpartiet i Skåne vill att alla skånska hem ska ha snabbt och robust bredband. Det är också därför som vi kämpar för en väl fungerande kollektivtrafik i hela Skåne. För att man ska kunna bo och arbeta, och driva eget företag, i såväl Båstad som Bromölla.

 

Skåne har en något lägre företagsamhet än riket i helhet. Det behövs helt enkelt fler skåningar som vill bli företagare. Därför är det extra viktigt att vi genom Januariavtalet har fått igenom sänkt tröskel för nyföretagande. Från den 1 januari 2020 sänks kravet på aktiekapital till 25 000 kronor, så att fler får möjlighet att starta eget. Det ska också skapas en ny form av beskattning där de allra minsta enmansföretagen har möjlighet beskattas efter omsättning med ett minimum av byråkrati.

 

3. Gör det enklare för småföretag att vara med i Region Skånes upphandlingar

De offentliga upphandlingarna i Sverige år 2016 omfattade 683 miljarder kronor, en hisnande stor summa.

 

Vi har länge drivit frågan att Region Skåne ska arbeta aktivt för att små och medelstora företag samt idéburna organisationer ska kunna konkurrera om regionens kontrakt.

 

Genom att bryta upp stora upphandlingar i mindre, låter vi de mindre företagen konkurrera på lika villkor som de större. Kraven på anbudsgivarna ska vara rimliga, utifrån själva uppdraget och dess omfattning, och dialogen tydlig så att ingen lägger ner mycket jobb i onödan. Centerpartiet vill anpassa upphandlingsreglerna så att små företag kan delta på ett helt annat sätt.

 

På så sätt kan vi låta fler småföretag utveckla Region Skåne.

 

Framför allt handlar det om en mental förändring. Om att förstå att det är kreatörer, caféägare, controllers och andra småföretagare som skapar de nya jobben. Låt oss hjälpa dem i det arbetet. 

 

Annette Linander (C)

Regionråd och gruppledare Region Skåne

 

Anneli Kihlstrand (C) 

Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

 

Martin Ådahl (C)

Riksdagsledamot och talesperson i arbetsmarknadsfrågor