Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skåne behöver ett starkare försvar

Skåne behöver ett mer robust försvar, skriver Sebastian Merlöv (S). Foto: COMBAT CAMERA
Sebastian Merlöv (S), ordförande Lomma arbetarekommun. Foto: PRESSBILD

Skånes strategiska betydelse för både Nato och Ryssland samt att regionen står för minst 30 procent av hela landets varuflöden gör att försvaret av Skåne måste prioriteras framför andra regioner, skriver Sebastian Merlöv (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I går söndag drog Folk och Försvars rikskonferens i gång i Sälen där det framtida försvaret av Sverige är i fokus. Norrland finns uttalat med på programmet men inte Skåne. I veckan signalerade både försvarsminister Peter Hultqvist (S) och arméchefen att två mekaniserade brigader, det vill säga cirka 9000 man, förhoppningsvis är på plats 2020. Samtidigt är alla försvarsexperter ense om att vi behöver minst 5 brigader för att försvara Sverige där Skåne ska få en av dessa. 

 

Men med den senaste prognosen på de befintliga två brigadernas fulla bemanning, riskerar Skåne stå oförsvarat i mellan 10-20 år till. Skånes strategiska betydelse för både Nato och Ryssland samt att regionen står för minst 30 procent av hela landets varuflöden gör att försvaret av Skåne måste prioriteras framför andra regioner. 

 

Redan 2015 blev det tydligt att Nato under övning Baltops 15 såg Skåne som ett av de mest strategiska områdena i Östersjön vid en eventuell konflikt med Ryssland. På ett unikt sätt övade man minläggning och landstigning utanför Ravlunda. Under höstens övning Trident Juncture 2018 såg vi också hur strategiskt viktigt Skåne är för att förstärka den norra flanken i Europa då huvuddelen av Nato-förbanden tog vägen norrut via Skåne. 

 

Genom att Skåne står oförsvarat riskerar vi i händelse av en konflikt mellan Nato och Ryssland  att dessa tvingas tävla om kontrollen av Skåne med en följd att regionen kommer bli krigsskådeplats om dessa drabbar samman. Att ha kontroll över Öresundsbron, hamnarna i Trelleborg och Ystad men också våra flygplatser i Sturup, Kristianstad och Ljungbyhed kommer vara avgörande. 

 

Vi har sett hur Ryssland i modern tid agerar i befolkningstäta områden som Syrien, Ukraina men också tidigare i Tjetjenien. Infrastrukturen totalförstörs med stora civila förluster som följd.

 

En alternativ händelseutveckling, som sannolikt är mer trolig vid en konflikt i vårt närområde, är att Ryssland använder så kallad hybridkrigföring som syftar till att destabilisera och använda andra medel än öppet militära. En verktygslåda man framgångsrikt använt i Ukraina men också när Ryssland nyttjat högerextrema krafter över hela Europa och i USA för att destabilisera. 

 

Valet i höstas innebar att Skåne nu har en annan politisk karta som innebär en ökad risk för den typen av påverkansoperationer, med sverigedemokrater som ofta har öppna sympatier för Putin, ser positivt på auktoritära krafter, ser de andra politiska partierna som landsförrädare och absolut inte vill samarbeta med Europa eller USA. Mot detta står den mångkulturella staden Malmö. En perfekt storm för en rysk påverkansoperation.

 

Genom att bedriva hybridkrigföring i Skåne skulle Ryssland kunna ta resten av Sverige som ekonomisk gisslan när varuflödena som går via Skåne störs ut.

 

Skåne står alltså inte bara sårbart för ett reellt militärt angrepp utan står också försvarslöst om Ryssland på allvar skulle vilja bedriva hybridkrigföring eller liknande påverkansoperationer mot vår region.

 

Men det finns lösningar. 

 

Genom att i stället upprätta en så kallad lätt brigad som specialiserar sig på konflikt i urban miljö kan denna vara på plats inom 1-2 år i stället för 10-20 år. En sådan brigad kommer också ha förmågan att agera i ett hybridscenario och garantera att regionens logistikflöden säkras upp. I händelse av en konflikt kommer denna typ av förband klara av att försvara, fördröja och fixera en motståndare tills det att övriga brigader med tyngre beväpning kan slå tillbaka motståndaren.

 

Skåne måste ha högsta prioritet i kommande försvarsbeslut. Både utifrån regionens strategiska betydelse men också i försörjningen av hela landet. Skåne måste också finnas med som enskild programpunkt på nästa års Folk och Försvars rikskonferens. Men upprättandet av en skånsk lätt brigad måste påbörjas i sommar.

 

Sebastian Merlöv (S)

Tidvis anställd i försvaret och ordförande i Lomma arbetarekommun