Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skåne behöver en modern testbädd för nya produkter

Louise Eklund (L), regionråd i Skåne och ordförande för Vanguard Initiative. Foto: PRESSBILD

För att ta tillvara på spjutspetsforskningen kring ESS ochb MAX IV behöver vi redan redan nu börja bygga en infrastruktur kring forskningsanläggningarna, skriver regionrådet Louise Eklund (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige och Skåne har goda möjligheter till utveckling och tillväxt. Inte minst potentialen kring forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är stor. Detta är styrkor vi ska bygga vidare på. Då krävs att vi får på plats testbäddar och förproduktionsanläggningar som kan ta forskningsresultat till färdig produkt. Detta är budskapet Region Skåne tar med sig till Bryssel den här veckan när Europas regioner och städer träffas för att diskutera unionens framtid.

 

Sverige har unika förutsättningar inom forskningsområdet, inte minst genom forskningsanläggningarna MAX IV och ESS utanför Lund.

 

MAX IV är Sveriges mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur någonsin. Fullt utbyggd kommer anläggningen att årligen ta emot mer än 2 000 forskare inom bland annat nanoteknologi. European Spallation Source (ESS) kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop där forskare framöver kommer att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier.

 

När båda anläggningarna är fullt utbyggda kommer det att i Skåne bedrivas spjutspetsforskning i absolut världsklass. Inom områden som nanoteknologi kommer forskningsfronten, bokstavligen, att befinna sig utanför Lund. Anläggningarna kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom såvitt skilda områden som medicin, energi och miljö- och klimatvetenskap.

 

Detta är naturligtvis fantastiskt. Men möjligheterna stannar inte vid forskningen. Det finns goda förutsättningar att de forskningsframsteg som kommer att göras även kan översättas till nya produkter. Och därmed till arbetstillfällen, företag och ökad tillväxt.

 

Ta nanoteknologi. Nanoteknik handlar om att dra nytta av de nya egenskaper ett material får när det tas ned till atomnivå. När ett material blir mycket litet kan det få helt nya egenskaper. Nanoteknik omfattar därmed ett brett fält som spänner över fysik, elektronik, kemi, biologi och medicin. Med nya typer av nanostrukturer kan vi hitta nya, hållbara, lösningar inom solenergi, värme och belysning. Därmed kan vi med stor sannolikhet inom kort ha hittat lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Det gör att även potentialen för att ta fram nya produkter som kan kommersialiseras är stor.

 

För att detta ska bli möjligt krävs dock att vi redan nu börjar bygga en infrastruktur kring forskningsanläggningarna som gör det möjligt för forskare och entreprenörer att gå från forskningsresultat till en färdig produkt att ta till marknaden. Ett viktigt steg i denna utveckling är att få på plats testbäddar och pilotproduktionsanläggningar i Skåne.

 

Dessa anläggningar är viktiga för att de skapar en miljö där företag och forskare kan testa och demonstrera nya lösningar och prototyper redan under utvecklingsfasen. Ska vi fullt ut kunna dra nytta av forskningens genombrott är de helt nödvändiga.

 

Region Skåne kommer nu att växla upp arbetet med att få på plats dylika testbäddar. Den här veckan kommer vi att åka till Bryssel och European Week of Regions and Cities som nu pågår för att sprida kunskapen om den forskning som bedrivs i södra Sverige och det behov vi ser av fler testbäddar och pilotanläggningar.

 

Den kanske viktigaste arenan vi har att använda oss av är Vanguard Initiative, ett samarbete mellan regioner i Europa som är i framkant med innovation, smart specialisering och nya tankar på tillväxt.

 

Under hösten har Region Skåne ordförandeskapet i Vanguard Initiative. Vi startar det med att samla politiker, experter och forskare från några av Europas mest innovativa regioner för att tillsammans lyfta behovet av testbäddar och pilotproduktionsanläggningar för att främja innovation och tillväxt. Sverige och Skåne kommer att stå i centrum för dessa samtal.

 

Varför är detta viktigt? Ett avgörande steg för att kunna nå våra högt ställda mål på miljö och klimatområdet är att vi drar nytta av forskningens framsteg. Lyckas vi med det kan vi inte bara adressera några av våra mest trängande klimatproblem utan även vända produktivitet och tillväxt samt skapa fler arbetstillfällen. Men då krävs att vi får på plats en arena där forskare och entreprenörer kan testa sina forskningsresultat med syftet att få till en konkret produkt att ta till marknaden.

 

Louise Eklund (L)

Regionråd i Skåne och ordförande för Vanguard Initiative