Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skåne behöver bli bättre på livslångt lärande

Anna Jähnke (M), regionråd i Region Skåne och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden. Foto: PRESSBILD
Mats Green (M), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Foto: FREDRIK WENNERLUND

Skåne behöver fler YH-utbildningar, skriver Anna Jähnke (M) och Mats Green (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 12 augusti hade SVT Nyheter Skåne ett reportage där de intervjuade en kompetenskonsult som just har blivit antagen till en ny typ av lärarutbildning vid Malmö universitet. På utbildningen kombinerar studenterna arbete i skolan med studier och får lön under utbildningen. Detta har gjort det möjligt för konsulten att karriärväxla.

”Det är ju en enorm lärarbrist och vi behöver vara kreativa och hitta på olika vägar att bli lärare”, säger Anders Ohlson vid lärarutbildningen vid Malmö universitet i inslaget.

 

Upplägget gör det möjligt för fler att utbilda sig till lärare som en del av det livslånga lärandet. Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan. Inför hösten har över 1000 personer sökt till de 40 platserna på utbildningen i Malmö.

 

Detta är ett intressant exempel på nytänkande som möter efterfrågan både hos individer som vill byta karriär och hos kommuner som skriker efter att rekrytera lärare. 

 

Det finns flera bristyrken i Skåne, exempelvis sjuksköterskor, läkare, systemanalytiker, slaktare, snickare, hantverkare och ingenjörer. På samma gång är arbetslösheten i Skåne 11,5 procent och i många fall saknas en matchning mellan arbetssökande och det behov som arbetsgivarna har när de rekryterar. 

 

Även om mycket redan görs så behöver näringsliv, utbildningsanordnare och det offentliga fördjupa samarbetet för att tillsammans säkra morgondagens kompetens på arbetsmarknaden. 

 

Ska tillväxten, produktivitet och sysselsättningen i Skåne öka så måste vi lösa kompetensbristen. Ska vi klara det behöver fler bidra till det livslånga lärandet.

 

I en artikel i Dagens Industri i juni presenterades en undersökning som visar att var femte svensk funderar på att byta jobb under det närmaste året och fler än hälften kan tänka sig att byta karriär helt och skola om sig till ett bristyrke. 

 

På DN Debatt 12 juli refereras en undersökning som visar att drygt en fjärdedel av tjänstemännen i industrin under de senaste fem åren har sökt efter en utbildning i högskolan, men endast en av åtta har hittat utbildning som i hög utsträckning motsvarar deras behov. Vidare framgår av artikeln att sju av tio tjänstemän vill utbilda sig helt eller delvis på distans, på samma gång som antalet distanskurser inom högskolan har minskat med så mycket som en fjärdedel sedan 2010. 

 

Lärosäten, YH-utbildningar, näringsliv och offentlig sektor behöver kroka arm i arbetet att möta behovet av det livslånga lärandet. Då kan vi stå starkare vid större varsel som drabbar enskilda orter, men också inför de möjligheter som kommer med exempelvis digitalisering, automatisering och globalisering. Ytterst handlar det om att säkerställa vår gemensamma välfärd.

 

Fler högskoleutbildningar på distans behövs och flexibiliteten i upplägget av kurser och program behöver bli större. Antalet studenter som antas genom reell kompetens behöver bli fler. 

 

Många som går YH-utbildning får jobb inom det område de utbildat sig. Skåne behöver fler YH-utbildningar. Statistik från YH-myndigheten visar att Skåne har betydligt färre YH-utbildningar (290), jämfört med Stockholm (533) och Västra Götalandsregionen (489). 

 

Region Skåne är en stor arbetsgivare som behöver ta ett större ansvar för att säkerställa tillgången på kompetens bland annat inom sjukvård och kollektivtrafik.

 

Allians för Skåne arbetar för att öka produktiviteten och sysselsättningen i Skåne. Det livslånga lärandet är viktigt för att lyckas med detta och i budgeten för 2020 satsar Region Skåne på att ytterligare stärka kompetensförsörjningen. 

 

Men vi måste göra mer. Därför kommer vi under hösten träffa bland andra utbildningsanordnare och näringsliv för att lägga grunden för en regional kraftsamling för kompetensförsörjning. Vi ska också arbeta för att Region Skåne på ett mera systematiskt och behovsanpassat sätt erbjuder stöd till kommunerna, exempelvis med att utveckla näringsliv och företagande.

 

Vi vill att fler ska få möjligheten byta karriär mitt i livet. Det skapar rörlighet och frihet för den som byter och det stärker också samhället.

 

Anna Jähnke (M)

Regionråd i Region Skåne och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden

 

Mats Green (M)

Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson