Skadliga hamnkonflikter måste få ett slut

Christofer Fjellner (M), EU-parlamentariker.
Foto: PRESSBILD
Hamnen i Göteborg.
Foto: VALENTIN OGNEOV

Sverige ska inte acceptera att ett litet radikalt fackförbund håller hela den svenska exportindustrin som gisslan, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Konflikten i Göteborgs Hamn hann knappt sluta innan Hamnarbetarförbundet i dag återigen går ut i strejk i ett tiotal hamnar runt om i landet – däribland i Malmö och Helsingborg. Notan för konflikten i Göteborg 2017 landade på 4,5 miljarder kronor. Men Socialdemokraterna har fortfarande inte täppt till hålet i lagstiftningen och Hamnarbetarförbundet kan därför fortsätta med sin utpressning. Det om något visar att Socialdemokraterna inte är beredda att genomföra de stora reformer som arbetsmarknaden är i behov av. Sverige ska inte acceptera att ett litet radikalt fackförbund håller hela den svenska exportindustrin som gisslan. Socialdemokraterna har agerat för sent och otillräckligt. Först efter att konflikten i Göteborgs Hamn spårade ur tillsatte den förra regeringen en utredning. När den drog ut på tiden blev arbetsmarknadens parter tvungna att själva komma överens om nya regler för att ändra i konflikträtten. Men reglerna har ännu inte trätt i kraft och under tiden fortsätter Hamnarbetarförbundet att ställa till med problem med omfattande kostnader för både företag och konsumenter.


Sjöfarten är viktig för världshandeln – för ett litet och exportberoende land som Sverige är den avgörande. I egenskap av europaparlamentariker har jag arbetet med handelsfrågor i snart 15 år och det går inte nog att understryka betydelsen av sjöfarten för det svenska näringslivet. Hamnarbetarförbundets strejker gör därför stor skada för svensk handel och konkurrenskraft och leder till förstörda laster, verksamhetsavbrott och omläggning av handelsrutterna.


Men konflikten kommer inte bara med en ekonomisk kostnad. Vid konflikten i Göteborg ökade koldioxidutsläppen med 70 000 ton eftersom laster omdirigerades från hav till land. Många företag lastade av sina varor i Rotterdam och transporterade dem till Sverige med lastbil. Ska Sverige leva upp till sina åtaganden i Parisavtalet och bidra till minskade utsläpp har vi inte råd med sådana här rent ut sagt idiotiska utsläppsökningar.


Det hela blir ännu mer magstarkt om man betänker att Hamnarbetarförbundet har erbjudits ett kollektivavtal med samma förmåner som det Sveriges Hamnar har tecknat med LO-förbundet Transport. Men konflikter och en vägran att teckna kollektivavtal har präglat Hamnarbetarförbundet sedan det bildades för mer än 40 år sedan som en utbrytargrupp ur just Transport.


Konflikten i Göteborg resulterade i personalneddragningar för Transports medlemmar till följd av minskad användning av hamnen och har deras medlemmar blivit utsatta för hot och trakasserier från Hamnarbetarförbundet, några så allvarliga att personal sagt upp sig. Det är helt oacceptabelt att ett enskilt fackförbund tillåtas agera så här ansvarslöst och det borde ha varit ett stopp för detta för längesedan. Hamnarbetarförbundet undergräver arbetsgivarnas avtal med Transport, och i förlängningen utmanar det även den svenska modellen. Hamnarbetarförbundets agerande är således djupt osolidariskt och innebär att det sätter sina egna kortsiktiga intressen framför arbetarkollektivets och Sveriges.


Det är snart två år sedan konflikten i Göteborgs Hamn, men ännu saknas det en lösning. Historien har lärt oss att Socialdemokraterna inte är villiga att genomföra nödvändiga reformer och bättre balansera arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen för att få en mer välfungerande arbetsmarknad. Den främsta garantin för det, och ett konkurrenskraftigt näringsliv, är nog trots allt en borgerlig regering.


Tyvärr är en sådan regering utom räckhåll för närvarande. Nu får vi därför hoppas att den S-ledda regeringen under galgen tar sitt ansvar och med full kraft bekämpar alla förslag som hotar svenska jobb och svensk konkurrenskraft, som är grunden för vårt ekonomiska välstånd. Här har Centerpartiet och Liberalerna ett stort ansvar.


Christofer Fjellner (M)

EU-parlamentariker