Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sjukvårdsnämnden bör skjuta upp viktigt beslut

James Brocka, representant för Sydöstra Attention.
Psykiatrisk klinik i Lund.Foto: NIKLAS LAURIN

Vi begär för våra medlemmars räkning en återremittering av förslaget om en ny modell kring upphandling av leverantörer av neuropsykiatriska utredningar, skriver James Brocka vid intresseföreningen Attention.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Föreningen Attention företräder barn, vuxna och och anhöriga som berörs av någon form av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vår uppgift är att informera, utbilda och stötta för hållbar och oinskränkt delaktighet i samhället för våra medlemmar och övriga medborgare.

Många klagomål kommer till oss eftersom vården brister och insatser uteblir både före och efter en fastställd diagnos. Till bristerna hör till exempel väntetider hos BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

I dag kan uteblivet eller illa anpassat stöd resultera i att en elev blir deprimerad och ännu en i statistiken över ”hemmasittare”. (Elever med långvarig skolfrånvaro, ELOF)

En anledning till de långa kötiderna är alltså de förväntningar som ställs på en skriftlig diagnos från skolans företrädare samt även för att huvudmannen skall avsätta tillbörliga resurser till aktuell skola.

Nu vill sjukvårdsnämnden i Region Skåne bestämma om en ny modell kring upphandling av leverantörer av neuropsykiatriska utredningar, främst för att se om det kan förbättra tillgängligheten.

I dag arbetar vården efter att man skall utreda ett barn utifrån en bred ansats där olika svårigheter bedöms. Man söker inte efter en, redan förutbestämd diagnos eftersom det kan finnas flera underliggande behov och diagnoser.

En otillräcklig diagnosticering kan påverka både medicinering och behandlingsmetod med förödande resultat för både den mentala hälsan och skolgången.

Vår farhåga är att inriktningen snabbspår för ADHD/ADD missar komplexiteten i symtombilden hos dem som behöver utredningar. Det är viktigt att utöka kapaciteten för utredningar så att kvaliteten bibehålls.

De flesta förstår nog innebörden av att endast titta på enstaka symtom och att detta inte utgår från barnets bästa.

De tidigare långa kötiderna kan vara skapade av Region Skånes egna företrädare och huvudmän då dessa tillämpat en vidlyftig tolkning av skollagen.

Hade berörda huvudmän följt Skollagen och Elevhälsan mer detaljerat så hade de troligen kunnat halvera antalet utredningar via BUP, avlasta vården, förbättra förutsättningarna för de med allvarlig funktionsvariation, minska medicinintaget och höja resultaten i skolan.

Nuvarande förslag riskerar att endast påverka de mest synliga konsekvenserna i vården om man inte upphandlar klokt eller ger utökade resurser till den befintliga psykiatrin.

Vi ser det som en stor fördel med sammanhållen vård där både föräldrautbildning, medicinsk behandling och terapeutiska insatser för både barn och familj kan utföras av samma leverantör. Att bara titta på utredningarna är att missa många behov, som patientgruppen har.

Vi begär för våra medlemmars räkning en återremittering av förslaget.

Vi kräver vidare att Region Skåne tillsätter sådana resurser att man också respekterar SIP, en samordnad individuell planering som kommunerna och landstinget har tecknat avtal om för elever och patienter.

För att barn och ungdomar ska kunna få en livssituation, som fungerar i alla stycken, så behövs samordning av insatser från psykiatrin, socialtjänsten och skolan. Samordning kräver resurser så att psykiatrin är tillgänglig även efter att diagnos är satt.

Psykiatrin behöver mycket mer resurser om man ska kunna medverka vid planering och utformning av insatser efter att man förstår vilka behov en person har.

Diagnosen kan vara startpunkten för psykiatrins insatser, men ska absolut inte vara ändpunkten. Vi vill se att psykiatrin fungerar i praktiken och inte bara på papperet.

 

James Brocka

Sydöstra Attention och övriga avdelningar i Skåne