Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

SD skjuter forskningsrön om språk åt sidan

Lagstiftningen säger att barn ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål, skriver debattörerna. Foto: SHUTTERSTOCK
Helén Pettersson, förbundsordförande ABF. Foto: ABF
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF och tidigare ledamot av regeringens läsdelegation. Foto: ABF

Barn ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål, skriver ABF:s Helén Pettersson och Monica Widman Lundmark i en replik till Louise Erixon (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På Kvällsposten Debatt skrev vi nyligen att allas rätt till bildning och kultur lever farligt när högerextrema partier får makt. Vi exemplifierade med SD-styrda Sölvesborg, som dragit ner kraftigt på sitt stöd till studieförbund och samlingslokaler och som nu ger sig på biblioteken.

I sin replik bekräftar kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) att de nya formuleringarna i Sölvesborgs biblioteksplan är en följd av ett ”konservativt maktskifte”. Men hon bemöter inte med ett ord den breda kritik som framförts om att förslagen går stick i stäv med forskning och beprövad erfarenhet kring modersmålets betydelse.

 

Jag tyckte jag var duktig i matte hemma i Kina men Sverige har tagit från mig mina minnen”. 

 

Så formulerade sig 11-åriga Sing när han intervjuades av en utbildningsforskare. När hans klasslärare började använda elevernas språkliga resurser i skolundervisningen sa Sing ”Nu kom mina minnen tillbaka”. 

Detta exempel, ett bland många i Skolverkets kunskapsöversikt ”Greppa flerspråkigheten”, visar på vilken betydelse ämnesutveckling på förstaspråket har för att tillägna sig andraspråket och de aktuella begreppen också på detta språk. Det barn som får goda möjligheter att utvecklas på det språk hen behärskar bäst, vinner också större kunskaper på andra språk, och stimuleras därmed i sin inlärning av svenska. 

 

Därför säger också lagstiftningen att barn ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

 

ABF har arbetat med läsande sedan 1912, och byggt upp många av de studiecirkelbibliotek som så småningom växte till att bli dagens folkbibliotek. Vi samverkar dagligen med bibliotek runtom i hela landet och vet vilken betydelse den fria tillgången till litteratur har för den kulturella jämlikheten och för demokratin. Därför vill vi varna för makthavare som skjuter forskningsrön och etablerad kunskap åt sidan och ser biblioteken som en ideologisk experimentverkstad.

 

Helén Pettersson 

Förbundsordförande ABF

 

Monica Widman Lundmark 

Förbundssekreterare ABF och tidigare ledamot av regeringens läsdelegation