Sätt två vakter på varje torg i Malmö

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö.
Foto: PONTUS ANDERSSON

De rödgrönas politik attraherar fler och fler människor till Malmö som har svårt att komma in på arbets- och bostadsmarknaden. Vår budget satsar på Malmöborna. Det går inte att underfinansiera utbildningsverksamheter år efter år och förvänta sig att skolan ska fungera, skriver oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö står inför stora ekonomiska och sociala utmaningar. Sverigedemokraterna möter dessa utmaningar genom att prioritera och premiera för att rusta Malmö inför framtiden. Att kostnaderna för försörjningsstöd ökar i Malmö trots att antalet bidragstagare minskar och att arbetslösheten fortsätter ligga på en hög nivå är inte någon naturlag. Det förs en rödgrön politik som attraherar fler och fler människor till Malmö som har svårt att komma in på arbets- och bostadsmarknaden. SD lägger fram en budget som skickar en tydlig signal, att om man kommer till Malmö så förväntas man arbeta och anpassa sig till det svenska samhället. 


SD menar att Malmö behöver en invandringspaus och vi lägger förslag om att nyanlända migranter som trots detta kommer till Malmö, ska hänvisas till enklare och billigare boenden, som husvagnar eller tält.


Detta är tuffa beslut som kommer möta kritik, men vi väljer att ha denna inriktning i ett Malmö där kostnaderna för försörjningsstöd och hemlöshet är nästan 1,5 miljard kronor och majoriteten av stadens hemlösa är utländska medborgare. 


Malmös höga arbetslöshet och underfinansierade skolor är ett stort samhällsproblem som skapar ett demokratiskt och medborgerligt underskott som vi inte kan acceptera. Därför kommer SD:s satsning på förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning uppgå till totalt 125 miljoner kronor. Det handlar bland annat om att minska barngrupperna i förskolan, se till att Malmös lärare får avlastning, stärka studie- och yrkesvägledningen och personalförstärkningar inom elevhälsan. Vi vill även avsluta den ständiga underfinansieringen av utbildning i Malmö stad. Det går inte att underfinansiera utbildningsverksamheter år efter år och förvänta sig att skolan ska fungera. 


Sverigedemokraterna vill även ha fri rörlighet för äldre i Malmö. Det handlar om att personer som är 70 år eller äldre, och som äntligen har tid över, ska kunna upptäcka vår vackra stad, genom att erbjudas helt gratis kollektivtrafik. Dessa människor har byggt vårt samhälle och nu är det dags för samhället att ge tillbaka. 


Vård och omsorg i Malmö kommer ha tuffa år framöver och är kraftigt underfinansierat. För åren 2018 och 2019 finns en ekonomisk obalans på cirka 120 miljoner kronor. SD väljer att prioritera äldreomsorgen och premiera äldre genom att skjuta till 45 miljoner i resursförstärkningar till vård- och omsorg och 10 miljoner för att effektivisera verksamheten. Vi förstår mycket väl att försämrad kvalitet inom vård och omsorg inte är något alternativ i ett empatiskt samhälle. 


Förutom dessa satsningar så väljer vi också att sänka den kommunala skatten med 20 öre. Alltför länge har det rödgröna styret i Malmö stad låtit Malmöborna finansiera diverse projekt med skattebetalarnas pengar. Vi sverigedemokrater kan sänka skatten eftersom vi anser att en socialnämnd endast ska följa socialtjänstlagen, och inte dela ut pengar till föreningar. Vi kan sänka skatten eftersom vi anser att det är orimligt att kulturförvaltningens kansli har en budget på 31 miljoner. Vi kan sänka skatten eftersom vi anser att skolor i Malmö inte ska ha en egen kommunal tankesmedja som kostar mer än 60 miljoner. Modersmålsundervisning ska inte kosta mer än 100 miljoner. Det är inte meningen att kommunala skattemedel ska finansiera olika projekt som aldrig når den breda allmänheten. 


Vi är beredda att sänka kostnaderna på det som inte är lagstadgat för att behålla en hög kvalitet på det som kommunen enligt lag ska erbjuda Malmöborna. 


SD kommer även genomföra en trygghetssatsning som innebär att det kommer finnas två ordningsvakter på vartenda torg i Malmö. Det innebär att varje torg i Malmö kommer vara en säker plats. Vare sig det är Rosengård eller Limhamn så kan Malmöborna veta en sak: Torget är säkert.


Detta är vår vision för Malmö. En trygg stad där invånarnas sociala rättigheter upprätthålls, där det finns en välfärd av hög kvalitet och där det finns social hållbarhet genom att Malmöborna arbetar och betalar skatt.


Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd i Malmö