Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sätt inte bilen före Helsingborgarna

De som verkligen behöver köra bil kommer fortsättningsvis kunna göra det även med den politik som Miljöpartiet föreslår, skriver Marcus Friberg (MP) och Gustaf Wiklund (MP).
Foto: SHUTTERSTOCK
Marcus Friberg (MP), oppositionsråd i Helsingborg (MP).
Foto: GUSTAF WIKLUND
Gustaf Wiklund (MP), ledamot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD

De som verkligen behöver köra bil kommer fortsättningsvis kunna göra det även med den politik som Miljöpartiet föreslår. Därför behövs det en ny mobilitetsnorm. Vi vill se en modern och effektiv parkeringspolitik som gör Helsingborg tillgängligt för fler, skriver Marcus Friberg (MP) och Gustaf Wiklund (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I Helsingborg saknas det i dag ett helhetsgrepp i parkeringsfrågan. Detta trots att det varit en av de mest diskuterade frågorna i stadsbyggnadspolitiken sedan decennier. Trots att Helsingborg länge styrts av Moderaterna, som själva vill ha frågan som en av sina paradgrenar, saknas struktur och fokus på kostnadseffektivitet. När vi gröna har krävt ett helhetsgrepp har Moderaterna vägrat. I stället lyfts små korrigeringar av det befintliga. Nu är det nog!

Helsingborg behöver en ny parkeringspolitik. Det kan låta trist och väntat från Miljöpartiet, men vi vill se en modern och effektiv parkeringspolitik som gör Helsingborg tillgängligt för fler och som gör det billigare att bygga bostäder. Vi behöver se över möjligheterna att samla alla kommunens parkeringar i ett bolag för en tydligare styrning.  

I Helsingborg finns det cirka 65 000 bilar. Bilar står i dag stilla 95 procent av tiden på olika platser i staden: Vid hemmet, arbetet, vid besök hos bekanta eller utanför någon butik eller köpcenter. På så sätt ska det finnas flera parkeringsplatser för dessa 65 000 bilar. 

Vid nybyggnation är parkeringsplatser ett stort och dyrt problem. Kommunens regelverk, kallat parkeringsnorm, styr hur många bilparkeringar som det måste finnas per bostad. Låt oss säga att det krävs en bilparkering per lägenhet. Då måste det reserveras mark och byggas parkeringar på ytor som i stället hade kunnat gå till att bygga fler bostäder. Det är en kostnad som delas på alla boende. Den som bor i en bostad men som inte har bil tvingas således betala för en parkering som hen inte använder. Kostnaden läggs ofrivilligt, ofta dolt, på lägenhetshyran.

Fastighetsägarna, Naturskyddsföreningen och Hyresgästföreningen tog nyligen fram en rapport som konstaterade att det finns 25 miljoner parkeringsplatser för bilar i Sverige på en yta som motsvarar hela Göteborg. Rapporten visar på att sänkt p-norm leder till ett billigare bostadsbyggande.

Med en hög p-norm för bilar blir det alltså dyrare och färre bostäder. Med en lägre p-norm kan vi få billigare och fler bostäder. Vi gröna vill förutom en låg p-norm också testa en mobilitetsnorm. Det innebär i korthet att om det finns goda möjligheter till kollektivtrafik eller bilpool i närheten av den nybyggda bostaden kan p-normen sänkas ytterligare. På så sätt kan vi bo fler på en begränsad yta. Alternativet är att vi fortsätter som i dag med att i hög takt använda högklassig åkermark till att bygga bostäder. 

Det går att kombinera bostadsbyggande och rimligare hyror med bevarande av jordbruksmark. 

När vi antog den nuvarande parkeringsnormen lades det in en brasklapp om att vi kunde behöva revidera p-normen efter att Stadsplan 2017 hade antagits. Stadsplanen antogs för tre år sedan. Det är dags för Moderaterna att agera och förnya p-normen!

Även de som bor så att de inte har tillgång till god kollektivtrafik ska kunna använda tåg och buss. För att detta ska bli möjligt behövs fler pendlarparkeringar i flera delar av staden. 

Därför föreslår Miljöpartiet i Helsingborg:

Helhetsanalys av parkeringarna i Helsingborg. Hur ser beläggningen ut, var och när över tid används dessa samt vad kan vi använda den informationen till för att effektivare använda våra ytor.

Krav att hyresgäster inte tvingas subventionera andras parkeringsplatser 

Förändrad p-norm vid nybebyggelse med möjligheter för mobilitetsnorm

Utredning om ett samlat parkeringsbolag

Fler pendlarparkeringar för våra byar, stationsorter och för de som bor på landsbygden

De som verkligen behöver köra bil kommer fortsättningsvis kunna göra det även med den politik som Miljöpartiet föreslår. Bilen behövs även i ett grönt samhälle, men fler kommer att kunna leva utan de onödiga resorna med bil. Det blir ett Helsingborg med bland annat bättre luft, fler och billigare bostäder samt mer yta för fritid och rekreation. 

De senaste åren har det gjorts goda insatser i Helsingborg för att minska de onödiga bilresorna och öka de yteffektiva transporterna. När trafikåret 2019 summerades var det fler som åkte tåg och buss men färre som körde bil. Den utvecklingen hotas om vi inte fortsätter med politiska reformer.


Marcus Friberg (MP)

Kommunalråd i Helsingborg


Gustaf Wiklund (MP)

Ledamot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg