Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Satsa på Sofielunds verksamhetsområde

Vi vill göra Sofielunds verksamhetsområde till Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum, skriver Sofia Hedén (S).
Foto: SHUTTERSTOCK
Sofia Hedén (S), ordförande Stadsbyggnadsnämnden i Malmö.
Foto: PETER KROON

För Socialdemokraterna i Malmö är det viktigt att den mångfald av verksamheter som finns i Sofielund i dag följer med in i framtiden och ges möjlighet att utvecklas.  Vi vill göra det till Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum, skriver Sofia Hedén (S), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För att en stad ska hålla ihop och utvecklas hållbart behövs mer än bostäder och shoppingcentra. Det handlar om att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, skapa möjligheter för möten och utveckla en stad som erbjuder livskvalitet. Det kräver avvägningar och prioriteringar mellan olika kvaliteter och intressen. I omvandlingen av Sofielunds verksamhetsområde är vår prioritering tydlig: Vi vill göra det till Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum. Det går före planer på bostadsbyggande i området.

I Sofielunds verksamhetsområde, omringat av Lantmannagatan, Enskifteshagen, Rosengårds station och Gullängsparken finns små och stora företag som tillsammans bidrar till områdets karaktär och attraktionskraft. Här blandas verkstäder med importföretag, bilservice, handel och musikindustri. Kvarteret Kampen är ett nav för kultur- och fritidslivet, men här finns också flera studieförbund, replokaler och konstateljéer. I den fortsatta utvecklingen vill vi förstärka detta och göra området till ett centrum för kultur, fritid och näringsliv.

För Socialdemokraterna är det viktigt att den mångfald av verksamheter som finns i Sofielund i dag följer med in i framtiden och ges möjlighet att utvecklas. Områdets rimliga hyresnivåer är många gånger en förutsättning för nystartade företag att kunna etablera sig här och nästintill unikt i Malmö. När vi utvecklar området ser vi till att bevara och skapa nya ändamål för befintliga industribyggnader för att motverka stora investeringar som på sikt kan höja hyrorna. På så sätt tar vi också vara på en del av stadens gamla industrier som berättar något om Malmös historia för besökarna i området. Välkända uttryck från stadens industrihistoria i Sofielund är Metzéns tvätteri och färgeri, Dama-verken, Saturnusfabriken och Bleckvarufabriken.

En annan förutsättning är möjligheten att planera långsiktigt. I dag finns värdefulla verksamheter med tidsbegränsade bygglov i Sofielunds verksamhetsområde, men genom att verka för permanenta bygglov ser vi till att företag kan se framåt och investera för framtiden. Det skapar stabilitet och kan bidra till fler välbehövliga arbetstillfällen i Malmö.

I Sofielunds verksamhetsområde samsas kultur- och fritidsverksamheter med små företag och stora industrier. Buller och tung godstrafik är en del av vardagen, och grönytorna är få. Detta vill vi ändra på. Nya trädplanteringar, mötesplatser, torg och fler ytor för gående ska göra området tryggare samtidigt som förutsättningarna för att bedriva företag och transportera varor ska finnas kvar. Dagens bullerzon ska i framtiden kompletteras med en kulturljudzon som gör det möjligt för industrier och kultur- och fritidsverksamheter att leva i symbios med varandra. Här ska kulturutövare kunna vara högljudda i skuggan av industriernas buller.

Den deltagarkultur som vuxit fram och blivit stark vill vi bevara och uppmuntra till ytterligare. Gatufestivalen NGBG har gjort avtryck med fler initiativ som följd och i dag finns ett flertal mindre föreningar i området. Tillsammans skapar de en sammanhållen, trygg och levande stadsdel samtidigt som de sätter sin prägel på miljön. Här kan befintliga industribyggnader användas för att stärka områdets karaktär. 

Framtidsplanerna för Sofielunds verksamhetsområde är ett bra exempel på när olika intressen kan mötas och leva i samklang med varandra och där en kreativ och spännande miljö matchar näringar, industrier och företag. Här ska det finnas plats för alla, på lika villkor och med respekt för varandra. Genom att kombinera områdets stolta historia och särart med dagens behov och den lokala kraften som finns bland områdets aktörer utvecklas inte bara Sofielund, utan hela Malmö. Det är så vi bygger staden hel.


Sofia Hedén (S)

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden i Malmö

0