Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Satsa på arbetarklassen, öka sammanhållningen

Ola Möller (S), riksdagsledamot från Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Elin Hellqvist (S), vice ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Jan Björklund (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen i Helsingborg. Foto: PRESSBILD

Det förebyggande arbetet i Helsingborg måste prioriteras och stärkas, skriver socialdemokraterna Ola Möller, Elin Hellqvist och Jan Björklund inför Helsingborgs budgetfullmäktige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Polisens lista över utsatta områden talar sitt tydliga språk. Helsingborgs utsatta områden har en negativ utveckling. Många andra områden runtom i landet utvecklas positivt. En del rör sig inte speciellt mycket. I Helsingborg pekar pilarna neråt. Det här kan vi som stad inte vara nöjda med. 

 

Rikspolischefen Anders Thornberg är tydlig i en artikel i Dagens samhälle (nr 22 2019). Han pekar med all tydlighet på att hela kedjan av insatser måste hålla ihop. Regeringen satsar stora pengar på polisen. Då måste även resten av samhället svara upp. Det förebyggande arbetet måste finnas där, annars blir polisens ansträngningar verkningslösa.

 

Det görs en del bra i Helsingborg. I samverkan med flera statliga myndigheter har staden utvecklat en förmåga att göra tillslag mot ljusskygga verksamheter. Även här har regeringen pekat med hela handen. Statliga myndigheter ska ta ett stort ansvar för att tillsammans med kommunerna komma åt den svarta ekonomin. Det arbete som sker i Helsingborg på den här punkten ska vi vara stolta över. Men med rikspolischefens budskap i åtanke blir tillslag en gång i månaden mot enskilda verksamheter en alldeles för låg ambition.

 

Därför måste det förebyggande arbetet prioriteras och stärkas. Den starkaste skyddsfaktorn mot att barn och unga ska välja en kriminell bana är att skolan fungerar. Vi ser med stor oro på hur den moderatledda stadsledningen presenterar en budget för skolan som innebär fortsatta nedskärningar. I vårt alternativ prioriterar vi skolan och väljer att satsa 41,5 miljoner mer. Dessa pengar tar vi från det planerade överskottet. Vi ser satsningar på skolan som en investering. För den goda ekonomiska hushållningen innebär att pengar ska sättas av just till investeringar. Men att lägga pengar på hus, vägar och arenor kan inte vara de enda investeringar som räknas. Investeringar i våra barn och unga är avgörande.

 

En av anledningarna till att utsatta områden är just utsatta är att den idéburna sektorn, ibland kallad civilsamhället, inte finns på plats. I alla fall inte i den utsträckning som behövs. I socialt starka områden frodas föreningslivet. Det bygger social tillit. I våra mer utsatta stadsdelar lyser föreningslivet med sin frånvaro. Det finns till och med exempel där föreningar har försökt etablera sig i dessa områden men staden har inte varit beredda att skjuta till de resurser som behövs. Fryshuset är ett sådant väldigt talande exempel. Men det finns också motsatta exempel där staden i sin iver har kvävt föreningar genom att lägga sig i och styra alldeles för mycket. Det krävs ett starkt förtroende och en tilltro till idéburen sektors kraft för att lyckas med den här uppgiften. Den tilltron och förståelsen ser vi inte hos det moderatledda styret.

 

Att föräldrarna har ett jobb att gå till är helt avgörande. Det är destruktivt att barn och unga aldrig ser sina föräldrar gå till ett arbete. Då skapas en hopplöshet. Både hos de vuxna, men så klart också bland barnen. Därför krävs fler insatser likt extratjänsterna. En insats som gett tiotusentals människor ett jobb att gå till. En insats som försvann på grund av att M och KD:s budget röstades igenom i höstas med hjälp av SD. Bostadsfrågan är också enormt viktig och den hänger intimt samman med jobbfrågan. Utan inkomst är det mycket svårt att efterfråga ett annat boende. Tack vare investeringsstöden som regeringen återinför efter att M, KD och SD tagit bort dem kan fler lägenheter med lägre hyror produceras.

 

Politik hänger ihop. Precis som rikspolischefen så tydligt visar är kraftfulla insatser på ett område verkningslösa, om resten av samhället inte svarar upp med motsvarande insatser. Det är med oro som vi ser på den budget som det moderatledda styret i Helsingborg vill driva igenom. Att skära på skolan, att sänka skatten i stället för att satsa på jobb och att inte ge resurser till föreningslivet kostar mer än vad det smakar. Framförallt kostar det mest för arbetarklassen. Det är nämligen den som får betala det högsta priset när samhället inte finns där för alla.

 

Ola Möller (S)

Riksdagsledamot från Helsingborg

 

Elin Hellqvist (S)

Vice ordförande Socialdemokraterna Helsingborg

 

Jan Björklund (S)

2:e vice ordförande Helsingborgs kommunstyrelse