Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Satsa mer på endometriosvården

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.Foto: PER WILKENS
Anna-Lena Hogerud (S),Foto: Jens Christian

Efter att den moderatstyrda regionledningen lade ner endometriosteamet i Malmö har vi återstartat det och startat två nya team i Helsingborg och Kristianstad. Vi vill fortsätta utveckla endometriosbehandlingen och starta ett centrum med kirurgisk kompetens på SUS i Malmö, skriver Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För oss socialdemokrater är välfärden avgörande för att öka jämlikheten och skapa ett mer rättvist samhälle. Sjukvården har en viktig roll för att motverka onödiga skillnader i hälsa mellan människor. Därför måste vården ha tillräckligt med resurser, vara jämlik och jämställd samt ges efter behov.

 

Vi socialdemokrater har gjort stora satsningar på kvinnosjukvården i Skåne den senaste mandatperioden. Ett område som tidigare ofta har fått stå tillbaka. De riktade satsningarna är viktiga för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Men också för att öka jämlikheten mellan kvinnor.

 

Förlossningsvården i Skåne har fått mer resurser under mandatperioden. Resurser som behövs för att skapa en tryggare förlossningsvård i hela Skåne. Bland annat har kunskapshöjande insatser gjorts, barnmorskor har fått bättre arbetsvillkor och en ny jourlinje har inrättats på förlossningsavdelningen i Lund. Arbetet för att minska förlossningsskador har också gett resultat. Vi kan se att antalet svåra bristningar har minskat markant i Skåne på bara några år. 

 

Riktade insatser har också gjorts för att öka deltagandet i screeningen för livmoderhalscancer och ett kunskapscentrum för kvinnohälsa har inrättats. Båda i syfte att öka jämlikheten i hälsa. En strategisk plan för kvinno- och förlossningsvård har tagits fram för att garantera långsiktigheten i satsningarna. Ett viktigt men ofta eftersatt område inom kvinnosjukvården är upptäckt och behandling av endometrios. Där har vi socialdemokrater gjort riktade satsningar för att få bort tidigare brister.

 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar omkring tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. I Skåne uppskattas omkring 6 000 kvinnor lida av behandlingskrävande endometrios. För många drabbade kvinnor innebär det återkommande och svår smärta. Sjukdomen kan också leda till svårigheter att bli gravid.

 

I Region Skåne har vi socialdemokrater gjort riktade satsningar för att utveckla vården för kvinnor med endometrios de senaste åren. Endometriosteamet i Malmö har återstartats efter att det moderatledda styret lade ned det under den förra mandatperioden. Vi har startat två nya team, ett i Helsingborg och ett i Kristianstad. I Kristianstad kom verksamheten i gång i september 2015 och redan efter första halvåret minskade antalet vårddygn från 80 till 18 dagar. Endometriosteamen tar ett helhetsgrepp om patientens problematik, genom att läkare, barnmorskor, sexologer och fysioterapeuter arbetar tillsammans för att den drabbade kvinnan ska bli så symptomfri som möjligt. Tidigare har många av dessa kvinnor slussats runt i vården. Med en samlad vård sätts kvinnans behov i centrum och vården utförs av experter på endometrios.

 

Vården av endometriospatienter i Skåne har alltså blivit bättre under den senaste mandatperioden, men det finns mer kvar att göra. Vi presenterar därför tre skarpa förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod:

 

• Endometriosteamen i Kristianstad, Helsingborg och Malmö ska få resurser för att anställa mer personal och på så sätt kunna ta emot fler kvinnor. Vi vill mer än fördubbla de riktade anslagen till endometriosvården under nästa mandatperiod.

 

• Bygga upp ett centrum med kirurgisk kompetens på Skånes universitetssjukhus i Malmö. För kvinnor med svår och smärtsam endometrios finns i dag inte tillräcklig kapacitet att operera i Sverige. Vi behöver utveckla såväl kunskapen som kapaciteten att operera även kvinnor med svår endometrios för att dessa ska kunna bli så symptomfria som möjligt. Centret ska kunna ta emot patienter från hela Skåne.

 

• För att fler ska få en diagnos och rätt behandling så tidigt som möjligt vill vi genomföra en omfattande utbildningssatsning där personal vid ungdomsmottagningar och vårdcentraler ska lära sig att upptäcka sjukdomen.

 

I den förra valrörelsen lovade vi socialdemokrater att göra riktade satsningar för att förbättra kvinnosjukvården i Skåne. En viktig del var att stärka vården för endometriospatienter. Det har vi gjort och vi kan se att vården har blivit bättre. Nu vill vi gå vidare med fler insatser för att höja kvaliteten och kunna hjälpa fler kvinnor att få rätt vård i tid. Så bygger vi ett mer jämställt och jämlikt Skåne.

 

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens ordförande i Skåne

 

Anna-Lena Hogerud (S)

Regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd