Säkerhetstänket måste bli bättre

Det totala haveriet vad gäller bristande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning är en skandal av stora mått, skriver Katarina Gröndal.
Foto: SHUTTERSTOCK
Katarina Gröndal, VD Verifiera AB.
Foto: PRESSBILD

Den bristande bakgrundskontrollen i samband med anställningar är ett uppenbart problem, men ett minst lika stort problem är att det i dag inte sker någon löpande kontroll av personalen, skriver Katarina Gröndal, Vd för Verifiera AB.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kvällsposten har avslöjat att det finns kriminella personer som arbetar vid Sveriges största flygplats. Personer som ingår i eller har kopplingar till kriminella gäng och nätverk som sysslar med narkotikasmuggling och våldsbrottslighet arbetar på nyckelpositioner med säkerhet, kontroll och bevakning. Polisen uppger att dessa personer därmed kunnat underlätta smuggling och annan brottslighet. För ett par veckor sedan uppdagades det att personer som befann sig illegalt i Sverige städade i polisens skyddsklassade lokaler på Arlanda. Detta totala haveri vad gäller bristande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning är en skandal av stora mått. Dessvärre är detta troligen enbart toppen av ett isberg. 


I höstas dömdes en vårdare på ett LSS-boende för två fall av våldtäkt och sexuellt ofredande gentemot en boende. Han hade anställts några år tidigare på boendet trots att han dessförinnan dömts för våldtäkt av barn. Inom hemtjänst och annan äldreomsorg har det funnits exempel på personal som tidigare varit straffade och som utsatt äldre för övergrepp, stölder och bedrägeri. Under hösten avslöjade Ekot att det arbetar lärare i våra skolor som dömts för sexual- och våldsbrott riktade mot elever och andra barn. Detta är givetvis bara några exempel, men risken är stor att det arbetar många olämpliga personer i verksamheter där de på nytt har begått eller kommer att begå brott.


När vi på Verifiera läste om den bristande bakgrundskontrollen i våra skolor så blev vi djupt bekymrande över att skolorna inte har bättre kontroll på vilka de anställer. Vi vill inte att våra barn i landets skolor ska råka illa ut för att skolorna inte bemödar sig om att göra en ordentlig bakgrundskontroll. Visst är det så att man säkert begär ett utdrag ur straffregistret i samband med att en lärare anställs, men sådana utdrag går att förfalska och kan vara föråldrade redan när de presenteras. Dessutom sker troligen ingen kontroll gentemot straffregistret när man anställer annan personal till skolan eller tillfälligt hyr in en vikarie. Det är därför en bakgrundskontroll med hjälp av en dagsaktuell online-databas, med tillgång till bland annat alla offentliga domar och andra rättshandlingar, är ett mycket säkrare och effektivare sätt att genomföra en bakgrundskontroll på.


Mot den bakgrunden så gick vi ut med ett mycket generöst erbjudande till samtliga skolor i hela Sverige om att få utnyttja våra tjänster för bakgrundskontroll. Vi fick inte ett enda svar. Vi är förbluffade över det totala ointresset av att skapa en säker skolmiljö för våra barn. 


Den bristande bakgrundskontrollen i samband med anställningar är ett uppenbart problem, men ett minst lika stort problem är att det i dag inte sker någon löpande kontroll av personalen. Det betyder att arbetsgivaren inte får någon signal om att en anställd fällts för ett brott där straffpåföljden kan hanteras utan dennes inblandning, till exempel vid villkorlig dom eller ett kortare fängelsestraff som avtjänas under ordinarie ledighet eller en kortare tjänstledighet. 


I den icke-skattefinansierade delen av vårt samhälle ser vi en växande insikt vad gäller behovet av att kvalitetssäkra sina rekryteringar och genomföra regelbunden uppföljning av sina anställda. Företag förstår att en felrekrytering kan drabba både andra medarbetare och kunder, skada varumärket och bli mycket kostsamt. Men inom den offentliga och skattefinansierade sektorn verkar inte den insikten finnas. Trots att det, som i de nämnda fallen, handlar om verksamhet där barn, funktionsnedsatta, äldre och medborgare i allmänhet ska skyddas mot brott. 


Som företrädare för ett av Sveriges ledande företag som tillhandahåller bakgrundskontroller så är det självklart att vi är en intressent i dessa frågor, men med den sakkunskap och insikt vi har så kan vi inte stillatigande se på när så uppenbara brister inom den gemensamma och skattefinansierade sektorn uppdagas. Det krävs nu att politiker och offentliga tjänstemän börjar ta säkerhetsfrågorna på största allvar.


Katarina Gröndal 

VD Verifiera AB