Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Säg nej till bidragslinjen i Malmö

Malmöalliansen: Niels Paarup-Petersen (C), Roko Kursar (L), Torbjörn Tegnhammar (M) och Torsten Elofsson (KD). Foto: JENS CHRISTIAN/KVÄLLSPOSTEN

Var tionde Malmöbo går på bidrag. Det är en miljard kronor som skulle kunna läggas på skolan, äldreomsorgen och tryggheten. Malmöborna står inför ett viktigt val på söndag. Vi söker stöd för en förändring genom att avlägga fem löften, skriver ledarna för Alliansen i Malmö. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö är en fantastisk stad. Vi älskar Malmö. Här finns värme, mångfald, puls och gemenskap. Vi är också medvetna om de politiska problem som finns i Malmö som hämmar den potential som staden har. 

 

I Malmö finns 22 000 människor som saknar jobb. Som en direkt följd på den höga arbetslösheten går var tionde Malmöbo på bidrag. En miljard skulle kunna läggas på skolan, äldreomsorgen och tryggheten men betalas i stället ut till människor som inte jobbar. Arbetslösheten beror på den skadliga bidragslinje som råder i Malmö. 

 

Malmö har stora problem med kriminalitet och otrygghet. I Malmö stads trygghetsmätning är var tredje Malmöbo otrygg i sin egen stad. Skjutningar, gängkrig och narkotika har blivit vardag och vårt största samhällsproblem. 

 

I Malmös skolor har vi under lång tid sett fallande kunskapsresultat, ökade ordningsproblem och segregation. Malmö rankas på plats 217 av 290 kommuner i jämförelse av antalet godkända elever i grundskolan. De sista åren har resultatet gått åt rätt håll för vissa skolor medan klyftorna fortsätter att öka för andra. 

 

Malmös äldre får inte en värdig omsorg i vår stad. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar att Malmö kommer på plats 284 av 288 i frågan om bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten. 

 

Runt om i Malmö märker vi oron över Malmös politiska problem. S har styrt Malmö i 24 år och i en kombination av ovilja och oförmåga har man inte lyckats lösa problemen. Vi har enats om fem löften för att ge Malmö en nystart från de politiska problemen.

 

1. Vårt jobblöfte handlar om fler jobb och färre som lever på bidrag. Vi vill att fler ska bidra, inte ha mer bidrag. Vi vill se integrationsinsatser från dag ett, bidragstak och ökade kontroller mot bidragsfusk, yrkesinriktning för att nyanlända ska nå arbetsmarknaden snabbare än i dag. Arbetslösheten ska åtminstone ligga på riksgenomsnittet om 8 år. 

 

2. Vårt trygghetslöfte betyder att Malmö ska vara en trygg och säker plats för alla Malmöbor – oavsett tid på dygnet. Vi vill ha en nationell trygghetssatsning, kommunala ordningspoliser och i väntan på detta 100 kommunala ordningsvakter som en förebyggande åtgärd. Många fler poliser med rejäla befogenheter är nödvändigt för vår stad. 

 

3. Vårt kunskapslöfte innebär att alla barn i Malmö ska kunna räkna, skriva och läsa. Vi prioriterar mer tid till undervisning och lärarassistenter ska minska lärarnas administration. Resurserna som i dag används till ekonomiskt bistånd ska både gå till de elever med störst behov av stöd men också till de skolor som lyckas förmedla kunskaper till sina elever. 

 

4. Vårt hållbarhetslöfte innebär att Malmö ska vara en hållbar stad. Vi satsar på att utveckla kollektivtrafiken på dagen och natten, bygga fler direkta cykelbanor och gräv ner ett parkeringshus under Davidshall för att förenkla för restauranger, kultur och butiker att etablera sig i området. 

 

5. Vårt äldrelöfte medför hög kvalitet i äldreomsorgen med valfrihet. Vi vill införa äldreboendegaranti för den som fyllt 85 år. Kvalitetskontrakt för att höja kvaliteten för våra äldre ska skrivas. Vi vill införa rätten att välja hemtjänst och också ge en utevistelsegaranti så att våra äldre får se dagens ljus och andas frisk luft. 

 

Vi har även tagit fram en vision med 3 900 nya bostäder i Malmö med två nya stadsdelar. Stadionområdet – en ny grön stadsdel mitt i centrala Malmö med sportaktiviteter, liv och rörelse. Området Hästhagen och Aq-va-kul – ett urbant bostadsområde med grön liv och rörelse.

 

Våra löften och förslag står i kontrast mot Socialdemokraterna som valt att avstå från att fortsätta bygga Malmö mer attraktivt till förmån för bidrag till människor som inte arbetar. 

 

Vi ser det fantastiska i Malmö – och de politiska problemen i vår stad. Vi presenterar gemensamma och genomtänkta förslag på förbättring. Du har möjlighet att ge Malmö en nystart och rösta fram ett nytt lag som ser hela Malmö. 

 

Torbjörn Tegnhammar (M)

Roko Kursar (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Torsten Elofsson (KD)

Alliansen i Malmö