Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så länge S styr kan inte L och MP förbättra Malmö

Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Hållbarhet ska påverka hela stadens utveckling, oavsett om det handlar om maten som köps in, förskolan som byggs eller den nya gröna infrastrukturen som utvecklas. Vi vill att det ska vara lätt för Malmöborna att göra rätt, skriver Charlotte Bossen (C) inför budgetfullmäktige i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag samlas ett reducerat kommunfullmäktige i Malmö Rådhus. Under några korta timmar ska de mest nödvändiga besluten tas och en budget för år 2021 antas. Malmö, Sverige och världen befinner sig i kris. Vår stad behöver gröna och frihetliga reformer, nu mer än någonsin. Hoppet har slocknat i många Malmöbors ögon. I spåren av pandemin är utanförskapet i Malmö är djupt. Många har det bra. Men långt ifrån alla. Uppsatta miljö- och klimatmål nås inte. Ungdomar tar examen till landets högsta arbetslöshet. I vår stad finns barn som placeras i en skola där chansen att lyckas och få behörighet till gymnasiet är mindre än 50 procent. Samtidigt saknar äldre egenmakt i vård och omsorg. Företag går i konkurs och viktig tillverkningsindustri är på väg att drivas bort. Vår stad måste få bättre förutsättningar.

Malmö har en speciell plats i mångas hjärtan. Vår stad är fantastisk. Kärt barn har många namn: Parkernas stad, Swedish capital of falafel och porten mot Europa. Med långa stränder, pulserande stadsliv, innovation, företag och lärosäten har Malmö oändliga möjligheter till frihet, grönska och hållbarhet.

Men trots att Liberalerna är med och styr vår stad lyser det frihetliga med sin frånvaro. Och trots att Miljöpartiet har ett budgetsamarbete med kommunledningen lyser hållbarheten med sin frånvaro. Trots att arbetarepartiet Socialdemokraterna styrt staden i 26 år har chansen att få ett arbete i vår stad aldrig varit lägre.

För mig och Centerpartiet betyder frihet att alla Malmöbor har ett jobb, att alla elever klarar skolan, att det finns valfrihet i omsorgen och skolan och att stadens näringsliv blomstrar. Vi vill att Malmö ska vara fullt av liv, frisk luft, rent vatten, grönska och möjligheter. Därför presenterar vi ett budgetförslag som har ett betydligt grönare och mer frihetligt fokus än de styrande partierna på dagens fullmäktige. 

I vårt förslag till budget föreslår vi reformer för att förbättra stadens näringslivsklimat. Genom snabbare tillståndsprocesser, en förstärkt dialog, slopade avgifter och mindre byråkrati vill vi göra Malmö till Sveriges bästa företagarkommun. Våra företag bygger Malmö starkt. Med dem följer arbetstillfällen, skattekraft och tillväxt. Samtidigt måste alla som kan jobba också jobba. Vi vill att arbetsmarknadsavdelningen ska börja använda sig av fria aktörer, införa aktivitetskrav samt stärka uppföljningen av fusk och felaktigheter. 

I dag har vi många ungdomar som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och alldeles för många hoppar av sin vuxenutbildning. Så ska det inte vara. Centerpartiet vill kämpa för att varje unge får samma chans att få betyg. Samtidigt vill vi stärka äldreomsorgen.

Det är dags att ge Malmöborna rätten att välja utförare och möjligheten att kunna välja bort det som inte fungerar. Vi behöver också bygga in möjligheten till isoleringsvård på våra äldreboenden och satsa på rehabilitering för de som överlevt covid -19.

Samtidigt behöver Malmö bli en grönare stad. Hållbarhet ska påverka hela stadens utveckling, oavsett om det handlar om maten som köps in, förskolan som byggs eller den nya gröna infrastrukturen som utvecklas. Vi vill att det ska vara lätt för Malmöborna att göra rätt.

Därför föreslår vi bland annat satsningar på ny grön infrastruktur, renare vatten och friskare luft. Vi vill plantera fler träd, bevara åkermarken och göra Öresund till ett biosfärområde. Samtidigt vill vi utveckla våra miljonprogram med inspiration från sekelskiftets trädgårdsstäder, rusta upp Dalaplan och se fler sommartorg. För att bara nämna några exempel.

Malmö kan bli möjligheternas stad. Med rätt satsningar, prioriteringar och investeringar bygger vi en hållbar stad som kan växa. Det handlar om att ge alla Malmöbor hopp, framtidstro och möjligheter. Ska Malmö på riktigt bli fritt, då behövs liberalism och grönska.

Tyvärr tycks varken Miljöpartiet eller Liberalerna förmögna att vända det socialdemokratiska flaggskeppet i rätt riktning. 


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige