Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmösossarna har såsat i 30 år

Charlotte Bossen (C), gruppledare kommunfullmäktige i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Foto: CSABA BENE PERLENBERG / KVP

Varför har det i Socialdemokraternas Malmö inte vidtagits fler åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten och skolresultaten, skriver Charlotte Bossen (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Efter överenskommelsen mellan Januaripartierna kommer Malmö kommun få ett extra tillskott på 116,5 miljoner kronor till kommunens välfärd. Centerpartiet gläds åt tillskottet. Behoven i välfärden är enorma och tillskottet kan nu användas till att fylla stora hål i välfärden och stoppa delar av kommunens nedskärningar på bland annat skolan. En god åtgärd för Malmö. 


Utöver pengarna kommer Malmö stad också att få del av 58 extra miljoner. Pengar som hade gjort sig bättre för att säkerställa att fler personer kommer ut i arbete, därmed betalar skatt och bidrar till vårt samhälle. Nu blir det inte så. En ohelig allians mellan höger och vänsterpartier valde i stället i riksdagen att höja skatten för våra företag. Olyckligt för näringslivet. Pengarna är detta till trots ett välbehövligt tillskott till Malmö. Hålen som behöver fyllas i välfärden är enorma. 


Under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde i Malmö klubbades fördelningen av den största delen av välfärdsmiljonerna. Samtidigt säkerställde Centerpartiet tillsammans med en samlad opposition att även fördelning av resterande pengar kommer att beslutas politiskt inom kort.


Malmös välfärd behöver förstärkning. Med demografiska utmaningar, med en befolkning som blir äldre, skolor där mindre än hälften av eleverna klarar grundläggande behörighet till gymnasiet och brist på förskoleplatser är behoven av riktade åtgärder enorma. 


När välfärdsmiljonerna debatterades under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde uttryckte Socialdemokraternas Anders Rubin sin glädje över det välbehövliga tillskottet. Samtidigt menade Rubin att man under dryga 30 års tid känt till de utmaningar som nu uppstår i samband med den ändrade befolkningssammansättningen. Rubins parti har styrt staden under nästan lika många år. Ett styre som bidragit till att utveckla Malmö till en innovativ och kunskapsinriktad stad, men också till en stad med ett undermåligt företagsklimat, högst arbetslöshet i landet, kvalitetsproblem i äldreomsorgen och stor bostadsbrist.


Centerpartiet tvekar inte på att Anders Rubin och Socialdemokraterna vill väl. Men i Rubins Malmö växer vart fjärde barn upp i fattigdom. Varför har Rubin och Socialdemokraterna inte rustat Malmö bättre för de kommande befolkningsutmaningar de under så lång tid känt till? Och varför har det inte vidtagits fler åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten och skolresultaten?


Ett flertal andra kommuner har arbetat effektivt med att höja sysselsättningen, företagsklimatet och skolresultaten. Med inspiration av arbetssätt från andra kommuner är Centerpartiet övertygade om att det går att bryta Malmös tudelning. Vi hoppas att även Socialdemokraterna delar detta synsätt. 


Centerpartiets förhoppning är därför att det ekonomiska tillskottet även efterföljs av omvärderade arbetssätt och förslag på effektiva åtgärder för att höja kvalitet på skola, vård, omsorg och matchning mot arbete. 


Centerpartiet kommer på kommande kommunfullmäktige yrka på att även de kvarvarande välfärdsmiljonerna fördelas ut till stadens nämnder. Vi vill att beslutet om hur pengarna ska användas ska fattas nära de verksamheter de berör. Vi har fullt förtroende för att stadens förvaltningschefer och nämndsledamöter fattar kloka beslut utifrån sin expertkunskap.


Centerpartiets förhoppning är även att stadens styrande partier kommer att säkerställa en likartad finansiering 2021 till nämnderna som efter tillskottet. Om så inte är fallet kommer Centerpartiet som oppositionsparti att ta sitt ansvar och lägga säryrkande om att en omfördelning ska ske. Malmös invånare förtjänar en trygg och pålitlig välfärd.


Charlotte Bossen (C) 

Gruppledare kommunfullmäktige i Malmö