Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Rösta nej till försäljning av Öresundskraft i Helsingborg

Säljer vi Öresundskraft finns inga som helst garantier för att framtidsprojekten fortsätter, skriver flera vänsterpartister i Helsingborg.Foto: ÖRESUNDSKRAFT
Rebecca Thell (V), vice ordförande Vänsterpartiet Helsingborg.Foto: GABRIEL MARTINEZ
Peter Ahlbom (V), kommunfullmäktigeledamot Helsingborg.Foto: GABRIEL MARTINEZ
Svjetlana Topic Saric (V), styrelsesuppleant Helsingborgshem AB.Foto: GABRIEL MARTINEZ
Birgitta Möller, pensionär och tidigare kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Helsingborg.Foto: GABRIEL MARTINEZ
Jenny Björklund Hansson (V), ersättare i kommunfullmäktige Helsingborg.Foto: GABRIEL MARTINEZ
Joacim Petersson (V), politisk sekreterare Vänsterpartiet Skåne.Foto: GABRIEL MARTINEZ
1 / 7

En försäljning av Öresundskraft gör att stadens arbete för klimatet, jämställdheten och kollektivets bästa kraftigt försämras. Bara genom att äga tillsammans kan vi påverka vilken riktning Öresundskraft tar, skriver flera vänsterpartister i Helsingborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vänsterpartiet Helsingborg säger nej till att sälja Öresundskraft. För klimatet, för jämställdheten och för kollektivets bästa.

 

Pensionsbolaget AMF har bjudit 12,2 miljarder kronor för helsingborgarnas energibolag. Kommunens företrädare hade innan dess uppskattat värdet till knappt hälften. Detta ger oss en tydlig fingervisning om vilken bra investering AMF förstått att Öresundskraft är.

 

”Vi behöver bredda portföljen. Börsen kommer inte alltid att vara lika stark” säger bolaget i ett uttalande. 

 

Ja, energibolag är i dag en bättre investering än värdepapper, så varför i hela världen vill alliansen i Helsingborg göra tvärtom? 

 

Helsingborgs kommunägda elbolag Öresundskraft driver på utvecklingen inom energisektorn med nya tekniker och metoder. Det gör de framför allt därför att vi som bor här kräver det. Genom våra folkvalda kan vi i dag vara med och styra och kräva satsningar på miljö, på minskad klimatpåverkan och på effektivitet. Det är vi som gemensamt kan driva utvecklingen för ett mer hållbart samhälle. Med en privat ägare förlorar vi detta.

 

Öresundskraft är banbrytande när det gäller utveckling på energiområdet, ett företag som verkligen lever upp till stadens ambitioner att vara ledande och ligga i framkant, inte bara på nationell utan också på internationell nivå.

 

Några exempel på områden där vårt gemensamt ägda Öresundskraft är klart ledande:

Stadsdelen Stattena blir teststation när Öresundskraft ska pröva en helt ny smart teknik. Om det funkar ska man kunna förhindra strömavbrott och tidigt se svagheter i elkablar. Tekniken är ny och Öresundskraft är än så länge ensamma i Sverige om att använda den.

Samarbetet med läkemedelstillverkaren McNeil har bland annat resulterat i att McNeil i Helsingborg blivit den första koldioxidfria tillverkningsenheten bland de 120 som finns inom den världsomspännande Johnson & Johnson-koncernen.

På Helsingborgs lasarett utvecklar Öresundskraft tillsammans med Region Skåne Sveriges första energismarta sjukhus. Öresundskraft levererar redan fjärrkyla till gamla lasarettet. 2016 tecknades ett tioårigt avtal med regionen, för både gamla och nya lasarettet i Helsingborg i syfte att fortsätta bygga ut fjärrkyla med låg miljöbelastning i Helsingborg. 

 

Säljer vi Öresundskraft finns inga som helst garantier för att dessa framtidsprojekt fortsätter.

 

Öresundskrafts styrelse antog i december 2018 en strategi för framtiden. En strategi som pekar ut riktningen och möjligheterna för bolaget. Det framstår som ironiskt, att kommunstyrelsen dagen efter beslutet att inleda en försäljningsprocess, godkände ett avtal om utvecklingssamarbete mellan Öresundskraft och fyra andra kommunala energibolag. 

 

Vänsterpartiet har som ideologi att vi medborgare ska äga vår infrastruktur, alldeles oavsett om det gäller sjukhus, järnväg, kommunikation eller energi. Forskning visar också att gemensamt ägande är det enda rätta om vi vill ha ett mer jämlikt samhälle. 

 

Ett samhälle präglat av rättvis fördelning, ett samhälle som inte slits isär när en stor del av medborgarna inte längre kan betala för den samhällsservice som ska komma alla till del. Då måste också samhället styras av både kvinnor och män. I den privata bolagsvärlden kan vi önska jämställda styrelser, men vi kan inte kräva det. I Öresundskrafts styrelse är fler än fyra av tio ledamöter kvinnor, bland annat just därför att bolaget är kommunalt. 

 

Öresundskraft har under årens lopp också gett ett stort överskott till vår gemensamma kassa. Stadens kultur- och fritidsliv har mycket att tacka Öresundskraft för, både genom de koncernbidrag de gett och de föreningar de sponsrat.

 

Ett privat energibolag kan vi inte påverka eftersom dess mål över alla andra mål är att ge största möjliga avkastning till aktieägarna. 

 

Vår gemensamma välfärd är en förutsättning för demokratin. Bara genom att äga tillsammans kan vi påverka vilken riktning Öresundskraft tar, både vad det gäller klimatsmart teknologi, jämställdhet och prisutveckling. Vanligt folk har inte råd att överlåta Öresundskraft i privata händer! 

 

Rösta nej till att sälja Öresundskraft i folkomröstningen i Helsingborg söndag 12 januari. 

 

Rebecca Thell (V), vice ordförande Vänsterpartiet Helsingborg

Peter Ahlbom (V), kommunfullmäktigeledamot Helsingborg

Svjetlana Topic Saric (V), styrelsesuppleant Helsingborgshem AB

Birgitta Möller, pensionär, tidigare kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Helsingborg

Jenny Björklund Hansson (V), ersättare i kommunfullmäktige Helsingborg

Joacim Petersson (V), politisk sekreterare Vänsterpartiet Skåne