Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Rödgrönt lagtrots i Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M), oppositionsråd i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Gilbert Tribo (L), gruppledare i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN
Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN
Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN

De rödgröna i Region Skåne bedriver valrörelse genom att trotsa gällande lagstiftning. Att elda väljargrupper på mindre företags bekostnad är oansvarigt.

Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) hittar på egna regler trots att ssvensk lag inte har kollektivavtalskrav för upphandlingspolicys, skriver Alliansen i Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Till skillnad från i Danmark och Norge är svenska politiker inte juridiskt ansvariga för sina beslut. Detta bygger på en i grunden socialdemokratisk modell innebärande att politiken alltid slår juridiken och föreställningen om att jurister inte ska sätta sig till doms över folkvalda. Det är därför maktbalansen i Sverige haltar och inte fullt ut inbegriper rättsväsendet. Politiken är sig själv nock. Lagrådets synpunkter på ny lagstiftning är bara rekommendationer. ”Den tredje statsmakten” är medierna, inte domstolarna.


Därför är det kanske inte så konstigt att de rödgröna i Region Skåne rycker på axlarna åt alla invändningar om att de är på väg att ta beslut i strid med lag. De trotsar gärna. Det är ju valår.


Ända sedan 2015 har minoritetsstyret i Region Skåne försökt ändra den rådande upphandlingspolicyn och skriva in att regionen och alla dess bolag ska kräva att det företag som vill vinna en upphandling måste ha ”villkor enligt kollektivavtal”. Detta bygger på en känd och långvarig, ideologisk strid. Den rödgröna regeringen har velat få igenom samma skrivning i riksdagen, men har gått på pumpen. 


När upphandlingslagarna (LOU, LUF och LUK) kompletterades förra året fanns i stället den mer relevanta skrivningen om kollektivavtalsliknande villkor med. I lag slås det fast att upphandlande myndighet ska ställa arbetsrättsliga villkor som gäller lön, arbetstid och semester och att de ska följa kollektivavtalsvillkor som gäller i den aktuella branschen. Kravet gäller avtal som ligger över tröskelvärdet och när det är "behövligt" – till exempel i riskbranscher där man vet att det förekommer lönedumpning och svartjobb. Detta är i linje med EU-rätten. Och det gör att fler företag får möjlighet att lägga anbud. Sex av tio småföretag har inte kollektivavtal, men ger ändå sina anställda schysta villkor.


De rödgröna slåss för fackens makt. Vi ser till personalens behov.


Region Skåne upphandlar varor och tjänster för många miljoner kronor om året. Att det sker inte bara i enlighet med lag utan att regionen vill påtala vikten av vissa grundläggande värden, som att målet är att ”skapa goda affärer” och ”att använda skattemedlen effektivt” är alla överens om. Därför är det, minst sagt, uppseendeväckande att de rödgröna i stället vill bränna skattemedel i kostsamma juridiska processer. De är nämligen långtifrån omedvetna om vad som gäller.


Regionråden Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) har i princip sagt att det inte spelar någon roll vilka lagar riksdagen stiftar. De tycker ändå att det är rimligt att kräva att de företag som Region Skåne handlar med ska ha kollektivavtal. 


Varför regionfullmäktiges vilja på tisdag är viktigare än riksdagens i just denna fråga kan man bara spekulera kring. Ärligt talat är det inte en hållning vi har sett tidigare. Vi misstänker därför att Fritzon och Åkesson egentligen inte tycker så, utan bara bedriver valrörelse. Och då låter de alla eventuella tankar kring ansvarstagande stå tillbaka för möjligheten att få lite strålkastarljus på en fråga som kan elda de egna väljargrupperna. 


Sverigedemokraterna, som hävdar att de gillar lag och ordning, vacklar betänkligt. I riksdagen gick de på alliansens linje, i regionen har de gått på de rödgrönas. ”Vi ser det som en önskvärd del av policyn, men vi är medvetna om att det strider mot lagen. Vi är inte klara med hur vi ska ställa oss”, har SD:s oppositionsregionsråd Patrik Jönsson sagt (SkD 18/11-17).


Vi i alliansen gillar förutsägbarhet. Och vi vill att aktörer som deltar i upphandlingar ska ha kollektivavtalsliknande villkor, snarare än att vara kollektivavtalsenliga. Det kan tyckas vara en hårfin skillnad, men det ger möjlighet att ställa rimliga krav utan att utesluta mindre aktörer. Därmed är det en avgörande skillnad. 


I gällande upphandlingspolicy framhålls att policyn bygger på svensk lag. I förslaget till ny policy återfinns ingen sådan skrivning. Det är talande.


Carl Johan Sonesson (M)

Oppositionsråd i Region Skåne


Gilbert Tribo (L)

Gruppledare i Region Skåne


Birte Sandberg (C)

Gruppledare i Region Skåne


Birgitta Södertun (KD)

Gruppledare i Region Skåne