Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rensa i regeldjungeln för Malmös småföretag

Michael Arthursson (C), partisekreterare. Foto: JEPPSSON +46702666319
Niels Paarup-Petersen (C), gruppledare Malmöcentern. Foto: IBEN BOLLING KAUFMANN

Malmös lokala företagsklimat måste förbättras. Det handlar inte bara om regelförenklingar utan om att den politiska attityden till småskaligt näringsliv måste ändras, skriver Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson och Niels Paarup-Petersen. Arthursson besöker Almebaren i Malmö på onsdag kväll.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö är en fantastisk stad. Det är på många sätt en annorlunda stad, inte lik någon annan i Sverige, med en påtagligt kosmopolitisk atmosfär och kultur. Här samsas nästan 180 nationaliteter. Kreativiteten och initiativkraften sprudlar. Ett livfullt och kontinentalt restaurang- och krogliv. Ett kultur- och idrottsliv som ger eko långt utanför stadsgränsen. En bärande del av handeln i Öresundsregionen. Det saknas varken drivkraft eller entreprenörskap bland malmöiterna.

 

Men Malmö har också en annan sida. Bakom Malmös unika charm döljer sig stora problem. Arbetslösheten är skyhög, med nästan 15 procent arbetslösa enligt de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. Dessutom har integrationen misslyckats. Bland utrikes födda ligger arbetslösheten på hela 29 procent. Samtidigt plågas Malmö av brutal och våldsam gängkriminalitet, inte sällan i form av dödsskjutningar.

 

Problemen är mycket komplexa. En stor del av ansvaret för den mindre smickrande sidan av Malmö ligger förstås på de lokalt ansvariga politikerna. Malmö har med ett fåtal undantag styrts av Socialdemokraterna, med varierande stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, i snart 100 år. Medborgarna i Malmö skapar framtidstro och tillväxt trots - inte tack vare - den röda politiken som styrt Malmö i decennier. 

 

Den klyvning av Sverige som håller på att ske, mellan de som har ett jobb och de som fastnat i arbetslöshet och bidragsberoende, mellan inrikes och utrikes födda, pågår även i Malmö – den är faktiskt värre i Malmö. Detta är en utveckling vi absolut måste vända. Sverige ska vara ett land där alla ska ha möjlighet att bidra, att växa, att forma sitt eget liv.

 

En nyckel för att omsätta malmöiternas kreativitet och initiativkraft i nya jobb är att skapa en grogrund för ett starkt näringsliv. Malmö har alla förutsättningar för att ha ett blomstrande näringsliv, med närheten till kontinenten, en väl utbyggd infrastruktur och mängder av entreprenörer. Men enligt näringslivet i Malmö möts man av en dålig attityd till näringslivet från stadens styrande politiker. Det är ett stort problem.

 

Malmö behöver, precis som hela Sverige, en ny reformagenda, med fokus på att skapa jobb. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Ska nya jobb växa fram måste det därför bli billigare och enklare att driva småföretag. På nationell nivå har Centerpartiet en lång rad förslag för att göra det möjligt. Vi vill till exempel slopa arbetsgivaravgiften helt för de två första åren på arbetsmarknaden. Genom den avgränsningen koncentreras sänkningen till dem som behöver den mest – nyanlända och ungdomar.

 

Tillsammans i alliansen vill vi också införa så kallade inträdesjobb, en förenklad anställningsform där inte minst nyanlända kan få in en fot på arbetsmarknaden genom lägre ingångslön, kombinerat med utbildning som sker på arbetsplatsen. På det sättet kan de lära sig på jobbet, skaffa sig erfarenhet, förbättra sina språkkunskaper och få ett nätverk. Förslaget kombineras med slopad arbetsgivaravgift.

 

Centerpartiet i Malmö har dessutom föreslagit flera åtgärder för att förbättra företagsklimatet genom lokala åtgärder. Det handlar bland annat om att ge den moderna industrin förutsättningar att utvecklas i Malmö, att skapa en enklare, snabbare och mer rättvis tillståndsprocess samt att företag inte ska betala för tillsyn som inte utförs. Detta är en del av Centerpartiets arbete med att rensa i regeldjungeln för småföretagen, vilket behövs både nationellt och kommunalt.

 

För att detta arbete ska lyckas behövs ett maktskifte såväl på riksnivå som i Malmö. De rödgröna i Malmö har haft mandatperiod efter mandatperiod på sig att vända den negativa trenden, utan att lyckas. Det behövs ett nytt ledarskap som på allvar ger småföretagen möjlighet att skapa jobb. Vi behöver frigöra de positiva krafter som bubblar under locket som Socialdemokraterna lagt på den gryta av kreativitet, entreprenörskap och framtidstro som Malmö är.

 

Michael Arthursson (C)

Partisekreterare

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Gruppledare Malmöcentern