Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

"Renovräkningar" ökar segregationen

Daniel Carlenfors, ordförande Alla ska kunna bo kvar.
Foto: BIRGER ERNFJORD

Malmö borde kika på Göteborg där det finns en politisk ambition att införa alternativet noll procents hyreshöjningar inom allmännyttan, skriver ordföranden för Alla ska kunna bo kvar Daniel Carlenfors.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under politikveckan i Almedalen 2017 är bostadspolitik ett av de hetaste ämnena. Fastighetsägare, Hyresgästföreningen, politiker, kommuner och intresseorganisationer anordnar hundratals seminarier om bostadspolitik. Den stora merparten av dessa handlar om hur vi ska kunna bygga nytt i den bostadsbrist som finns i Sverige.


Det är en viktig diskussion - hur och för vem vi ska bygga. Behovet av nya bostäder, särskilt hyreslägenheter med låga hyror, är stort i Malmö. Men även om Malmö lyckas med sina planer att färdigställa 80 000 nya bostäder fram till 2040 så kommer dessa bara att utgöra några enstaka procent av det totala beståndet. De flesta bostäder som folk bor i är redan byggda och många av de hyreslägenheter som finns i dag är sådant som byggdes under miljonprogrammet 1965-1975.


Den stora utmaningen vi står inför vad gäller de hyresrätter som byggdes under miljonprogrammet är att dessa nu har ett omfattande renoveringsbehov - ofta till följd av eftersatt underhåll från tidigare och nuvarande fastighetsägare. När hyresrätter i dag renoveras så passar fastighetsägare på att samtidigt göra kraftiga “standardhöjningar”. Dessa “standardhöjningar” leder sedan - via förhandlingar med Hyresgästföreningen - i princip alltid till kraftigt höjda hyror. Runt om i landet ser vi exempel efter exempel på fastighetsägare som agerar så här. Ofta höjs hyran till sådana nivåer att de som bor i lägenheterna inte kan bo kvar - så kallad “renovräkning”.


Vi vet från forskning att “renovräkning” dels leder till omfattande psykiska påfrestningar för individen. Att tvingas bort från sitt hem väcker samma negativa känslor som man får vid förlust av en nära anhörig. Bristen på kontroll över den egna situationen är oerhört psykiskt påfrestande. Och det vi vet från Boverkets rapporter är att människor med lägst inkomst flyttar i störst omfattning. För samhället är renovräkningar ett problem eftersom det leder till ökad segregation.


I Malmö försökte till exempel Contentus på Rosengård höja hyrorna med över 40 procent trots de boendes protester. I andra områden renoveras det och hyran höjs innan hyresrättsinnehavare flyttar in även om det inte är ett önskemål. Därmed försvinner de billiga hyresrätter som finns successivt, vilket är ett problem då det som byggs nytt är dyrt. Resultatet blir undanträngning, vilket sker exempelvis runt Möllan och Sofielund.


Vi menar att Malmös allmännytta har en viktig roll att spela för att förhindra dels renovräkning och dels att de billiga hyresrätter som finns försvinner. Det enda rimliga om vi inte vill att människor ska tvångsförflyttas är att det vid varje renovering som görs finns ett alternativ där hyreshöjningen är 0 kronor. Endast då kan vi garantera att alla verkligen kan bo kvar. Att det finns ett noll-alternativ betyder inte inom ramen för nuvarande system att en fastighetsägare inte kan välja att ha andra nivåer med högre hyreshöjningar om till exempel tillvalen är fler.


Men bör inte hyresrättsinnehavare betala för renovering då det medför en kostnad för fastighetsägaren? Dels är det redan i dag så att hyreshöjningen inte har någon koppling till de faktiska kostnaderna för renoveringen och dels ska underhåll av lägenheter (som till exempel stambyte) redan i dag vara fritt från hyreshöjningar. Vi menar att det underhåll som görs redan är betalt genom att lägenheter inbringar hyra under flera årtionden, ibland mer än ett halvt sekel. 

Malmö Stads politiker bör titta på de försök som man pratar om i bland annat Göteborg. Där har kommunalrådet Ulf Kamne (MP) sagt att man har som ambition att införa just alternativet noll procents hyreshöjningar inom hela allmännyttan i Göteborg. Även Kicki Björklund (vd för kommunala Bostadsbolaget i Göteborg) har sagt att “[...] ingen ska behöva flytta på grund av renoveringar. Ett nollalternativ måste finnas.” Här tror vi att Malmös politiker och allmännytta har mycket att hämta.


Om vi ska undvika framtida renovräkningar i Malmö så måste det alltid finns ett nollalternativ vid renovering och där kan allmännyttan gå i bräschen och säkerställa att alla ska kunna bo kvar!

Daniel Carlenfors

Ordförande, Alla ska kunna bo kvar