Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regionskatten måste höjas i Region Skåne

Mätta Ivarsson (MP), gruppledare i Region Skåne. Foto: JENNIE LARSSON
Thomas Hansson (MP), vice gruppledare i Region Skåne. Foto: ANNA-KARIN OLSSON

Alliansen i Skåne har spelat för gallerierna, menar miljöpartisterna Mätta Ivarsson och Thomas Hansson i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Man kan undra vad Carl-Johan Sonesson och alliansen egentligen har sysslat med under den gångna mandatperioden. Aldrig förr har en opposition haft lika god information om regionens ekonomi som de senaste fyra åren. Gång på gång har både tjänstemän och det rödgröna styret påtalat det svåra ekonomiska läge som Region Skåne befinner sig i. Ekonomidirektören har regelbundet informerat regionstyrelsen, där alliansen har suttit med, om röda siffror och minus i boksluten.

 

LÄS MER: KVP DEBATT: Region Skåne måste skuldsaneras 

 

Trots det har alliansen hållit för öron, ögon och mun när sjukvårdens ekonomiska verklighet har beskrivits. I stället för att ta de ekonomiska utmaningarna på allvar har alliansen ägnat sig åt ett politiskt spel och fört väljarna bakom ljuset, utan att ta hänsyn till vårdens behov.

 

Av 21 landsting och regioner har Region Skåne i dag Sveriges lägsta landstingsskatt. Skåningarna betalar 73 öre mindre än riksgenomsnittet och 1 krona och 39 öre mindre än befolkningen i det landsting som har högst skatt.

 

Under hela den gångna mandatperioden argumenterade Miljöpartiet för att det inte är hållbart när hälso- och sjukvården går på knäna och att det behöver göras stora investeringar i såväl sjukhusbyggnader som kollektivtrafik.

Men alliansen har konsekvent blockerat varje försök att höja skatten. Det är alliansen som fått igenom sitt förslag om att ha Sveriges lägsta skatt och fört fram det som ett självändamål överordnat allting annat. Nu ser vi konsekvenserna av det.

 

En fortsatt underfinansiering av sjukvården riskerar att leda till kraftiga nedskärningar och patienter som inte får den vård de behöver. Investeringar i nya sjukhus måste skjutas på framtiden och nya och effektivare mediciner bli försenade.

 

Valet står nu mellan att montera ner vården eller att höja intäkterna.

 

Vi i Miljöpartiet är tydliga med vårt val: I vår kommande budget lägger vi fram en skattehöjning. Det är att ta ansvar för sunda och hållbara finanser som inte skjuter de ekonomiska problemen på kommande generationer. Det gör att vi kan satsa på den förebyggande vården och ge primärvården ökade anslag.

 

Ja, alliansen, Region Skånes ekonomi är ansträngd. Men det är faktiskt inte seriöst att kalla de satsningar på den skånska vården som genomförts de senaste åren för en lyxfälla. 

Efter hårt arbete har kostnadsökningarna minskat till en hållbar nivå. Bakom det ligger hjältedåd av Region Skånes personal och ett ihärdigt arbete att få ekonomin på fötter. 

 

Alliansen, det är ni som styr Region Skåne. Det är hög tid att ni slutar spela för gallerierna och börjar ta ansvar.

 

Mätta Ivarsson (MP)

Gruppledare i Region Skåne

 

Thomas Hansson (MP)

Vice gruppledare i Region Skåne

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!