Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Region Skåne ska nå fler med suicidprevention

Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.Foto: PRESSBILD
Anna Mannfalk (M), regionråd och vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.Foto: REGION SKÅNE

Det finns en grupp som är fortsatt svår att nå i arbetet mot psykisk ohälsa och suicid: De som är både socialt och ekonomiskt svaga. De måste vi arbeta smartare mot och bli bättre på att nå, skriver de moderata regionråden Anna Jähnke och Anna Mannfalk.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I skuggan av covid-19 frodas en annan pandemi, nämligen den psykiska ohälsan vars yttersta konsekvens är självmord. Förra året dog 1 269 personer av suicid i Sverige. I dag är det den internationella suicidpreventiva dagen och vi vill betona vikten av ett förebyggande arbete för att minska antalet självmord.

I Region Skåne finns en nollvision för självmord, fastslaget i ”Strategisk plan för psykisk hälsa 2017-2023”. Varje år tar ungefär 200 personer livet av sig i Skåne, vilket är en bit under rikssnittet. Det är sannolikt ett resultat av ett medvetet och aktivt suicidpreventivt arbete i Skåne. 

Det är glädjande att det förebyggande arbetet ger resultat, men vi är inte nöjda. 200 självmord är 200 individer som dött för tidigt, 200 män och kvinnor, pojkar och flickor som lämnar efter sig familj, vänner och arbetskamrater. Det är 200 för många. Varje självmord är unikt. Det kan finnas många orsaker till att en människa väljer att avsluta sitt liv. En del lider av någon form av psykisk sjukdom, som depression och ångest. Den gruppen når sjukvården ofta i dag, och med hjälp av behandling, medicinsk och terapeutisk, kan självmordet ofta hindras. Ett självmord kan också orsakas av en akut kris. Också den här gruppen kan få hjälp av psykiatrin och av stödlinjer som exempelvis Minds självmordslinje. 

Det finns en grupp som är fortsatt svår att nå i arbetet mot psykisk ohälsa och suicid: De som är både socialt och ekonomiskt svaga. De har ofta otydliga diagnoser, kanske också ett missbruk. De har fallit mellan stolarna och passar inte in i befintliga system. De är arbetslösa och är inte berättigade till varken sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Kanske den enda kontakten som är kvar i samhället ligger inom socialtjänsten. Livet präglas av hopplöshet och oro, ensamhet och brist på mening. Utan arbete, försörjning och sociala sammanhang kan livet upplevas som tomt och meningslöst.

I dag har Skånes kommuner sammanlagt ungefär 33 000 hushåll med försörjningsstöd till en kostnad av över två miljarder årligen. I den här gruppen finns en överrepresentation av människor med psykisk ohälsa, människor som lever socialt isolerade och utanför arbetsmarknaden. Många skulle med rätt stöd kunna komma tillbaka till arbetslivet och hitta en livssituation där det är möjligt att bygga upp ett skyddsnät av familj och kolleger. Vi vet att ett aktivt yrkesliv och ett socialt skyddsnät är två starka skyddsfaktorer mot självmord. För att komma tillrätta med arbetslöshet och social isolering krävs att det finns möjlighet att både behandla underliggande sjukdom med eventuellt missbruk och sätta in sysselsättningsåtgärder med fokus att bryta destruktiva mönster – samtidigt.

Vi skulle vilja se ett fokuserat arbete med dubbelkompetenser inom både allmän-medicin och psykiatri, som arbetar tätt med kommunernas socialtjänst inom ramen för vårt samverkansavtal. Därför lägger vi ett förslag om att utreda möjligheten att antingen anställa eller upphandla dubbelkompetenser i ett treårigt projekt. Vi tänker oss att kroka arm med några pilotkommuner som har en anpassad verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder. Projektet ska noga följas, gärna även av forskning och faller det väl ut så bör fler kommuner beredas möjlighet att delta.

Vår förhoppning är att göra en aktiv skillnad i risken för suicid i en grupp som annars riskerar att fastna i ett mångårigt beroende av samhällets insatser, utanförskap och social isolering, en grupp där både livslängd och livskvalitet är alltför låg. 

Om fem procent av denna grupp är aktuella för insatser, och om de med fokuserat stöd till antingen arbete eller sjukersättning lyckas komma ifrån försörjningsstöd, skulle det innebära 100 miljoner i minskade samhällsutgifter. Samtidigt skulle risken för suicid minska och möjligheten för individen att hantera sin livssituation självständigt och med mer välmående skulle öka. Det finns bara vinster för alla.

 

Anna Jähnke (M)

Regionråd och ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

 

Anna Mannfalk (M)

Regionråd och vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne samt ordförande i samverkansorgan med Region Skånes kommuner