Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Region Skåne måste skuldsaneras

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.
Foto: ERIK BERG
Gilbert Tribo (L), regionråd i Region Skåne.
Foto: ANNIKA PERSSON
Anette Linander (C), regionråd i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Per Einarsson (KD), regionråd i Region Skåne.
Foto: JENS CHRISTIAN

Region Skåne har hamnat i en lyxfälla, skriver det nya borgerliga regionstyret om det ekonomiska läget för den kommande mandatperioden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För två veckor sedan tog Allians för Skåne som största gruppering över styrelsen av Region Skåne. Dessa två veckor har varit fyllda av arbete inför 2019 års budget med planer för kommande år.

Vi visste att det ekonomiska läget var besvärligt och att uppgiften var svår. De senaste årens budgetöverdrag har varit stora – trots att tillgängligheten till vård inte ökat utan vi i stället sett allt längre köer. Vi vet också att Region Skåne har ett negativt eget kapital samtidigt som vi står inför stora investeringar i sjukvårdsbyggnader, utrustning och kollektivtrafik.


Och underskotten de senaste åren måste enligt lagen återställas – vi kommer 2019 att få reparera vad som inte åtgärdades 2016. Det gäller över sexhundra miljoner kronor.


Samtidigt har regionen de senaste åren haft mycket stora intäktsökningar, främst genom goda skatteintäkter. Över sex miljarder har tillförts vården. Vi vet också att åtgärder för att få ordning och reda i ekonomin lyfts och beslutats – inte minst har alliansen förslagit en lång lista av sådana, och ofta fått gehör för dem i besluten. Vi antog att det pågick ett arbete för mer stabil ekonomi.


Dessa två veckor har ändrat denna vår uppfattning. Regionens ekonomi är fortfarande inte under kontroll. Obalansen finns kvar. Krismedvetenheten finns inte i tillräcklig grad. Region Skåne har hamnat i lyxfällan och det behövs skarpa åtgärder för att ta sig ur detta.


Till detta kommer den senaste prognoserna för skatteintäkter vilken visar att dessa redan nästa år kommer att öka betydligt långsammare än vad vi sett med dagens högkonjunktur. Samtidigt aviserar Riksbanken höjda räntor – detta påverkar Region Skånes stora investeringar. Det som inte minskar är Skånes folkökning, vilken ger ökade kostnader.


Andra förändringar går snabbare än tidigare anats, det gäller inte minst utvecklingen av nya, dyra – och effektiva – läkemedel. Det gäller inte minst cancerläkemedel. Till nästa år ser vi en fördyring med över trehundra miljoner kronor.


Givet detta så är vårt budskap att Region Skåne behöver börja en skuldsanering. Det kommer att krävas verksamma åtgärder och att stora kostnadsökningar inte kan tillåtas. Det betyder inte att det ska läggas en våt filt över regionens utveckling. Tvärtom är behovet av reformer större än någonsin. Vi måste delvis arbeta på andra sätt.


Region Skånes personal gör ett fantastiskt arbete varje dag, det är inte problemet. Men vi behöver ett ekonomiskt tänkande i regionen som bland annat bygger på att personalen får ökad möjlighet att agera lokalt. Det ska vara nära till chefer som har både makt och ansvar, idéer och utvecklingskraft ska släppas fram. Professionell kunskap ska värderas.


Ekonomisk disciplin och budgetar låter kanske dystert. Men i själva verket är det en nödvändighet för att Region Skåne ska kunna utvecklas och bygga ut där det behövs. Ju bättre kontroll man har över att budgeterade kostnader inte sticker i väg, desto lättare är det att satsa på nya områden.


Och hälso- och sjukvården står inför en fantastisk utveckling. Nya behandlingar, ny medicin och ny organisation. Inte minst måste vården på allvar dra nytta av digitaliseringen. Nära sjukvård, även avancerad sådan blir standard samtidigt som den högspecialiserade vården utvecklas.


Framtiden är hoppfull. Men då måste vi först kavla upp ärmarna och ta itu med Region Skånes ekonomiska obalans. Kanske borde vi ha varit mer klarsynta, kanske ännu mer kritiska mot hur regionen sköttes - men nu vet vi bättre hur läget är och är fast beslutna att göra något åt det.


De närmaste veckorna kommer vi att presentera vårt budgetförslag för 2019. Det kommer att ingå i en plan som räcker hela mandatperioden. Vi vill kunna möta väljarna 2022 med en stark ekonomi, en högklassig sjukvård med korta köer och nära vård, samt en kollektivtrafik som fungerar.


Carl Johan Sonesson (M)

Regionstyrelsens ordförande


Gilbert Tribo (L)

Regionråd 


Annette Linander (C)

Regionråd


Per Einarsson (KD)

Regionråd