Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Region Skåne borde anställa Skånetrafikens personal

Villkoren för Skånetrafikens anställda är centrala för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. De kan inte förändras varje gång ett avtal går ut, skriver flera socialdemokrater och fackliga representanter från SEKO, LO och Kommunal.
Foto: SHUTTERSTOCK
Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö och riksdagsledamot.
Foto: SOCIALDEMOKRATERNA
Andreas Schönström (S), styrelserepresentant Socialdemokraterna i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Ingvar Carlsson, ordförande för Seko i Skåne.
Foto: PRESSBILD
Tina Christensen, ordförande för Kommunal avdelning Skåne.
Foto: Privat
Erol Dramer, ordförande för LO-facken i Malmö.
Foto: PRIVAT

Kollektivtrafikens anställdas kompetens, trygghet och arbetsvillkor kan endast uppfyllas på ett betryggande sätt om dessa har en tydlig och långsiktig arbetsgivare: Region Skåne. Att invånare ses som konsumenter värnar inte skåningarnas intressen, skriver representanter för Socialdemokraterna, Kommunal, LO och Seko.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den pågående pandemin har blottlagt ett stort problem med ansvarsfördelningen mellan Skånetrafiken och de trafikbolag som kör tågen och bussarna i Skåne. Problemet gäller de anställdas arbetsmiljö. 

Formellt ligger arbetsmiljöansvaret på trafikbolagen som arbetsgivare, men många gånger försöker Skånetrafiken påverka trafikbolagen i den riktning som är ekonomiskt mest fördelaktig. 

Därför visade Skånetrafiken ett stort motstånd till att stänga bussarnas framdörrar i syfte att minska chaufförernas utsatthet och risk för smitta under inledningen av pandemin, vilket ändå genomfördes efter att Arbetsmiljöverket agerat. På samma sätt ville Skånetrafiken under hösten 2020 öppna framdörrarna igen och i stället sätta upp plexiglas runt chauffören. Det agerandet skapar både otydlighet och otrygghet om vem som egentligen äger arbetsmiljöfrågan för personalen. Upplägget hindrar också politiken från att agera då det formellt inte är Region Skåne som har ansvaret för arbetsmiljön.

Sedan många år är inte bara fordonen upphandlade utan även personalen som sköter kollektivtrafiken, till exempel tågvärdar, lokförare och busschaufförer. I takt med att konkurrensen mellan trafikbolagen ökat har det blivit tydligt att det är på personal och underhåll som bolagen försökt pressa priserna. 

Konsekvenserna av detta får personalen bära i form av försämrade arbetsvillkor. Det drabbar även resenärerna i form av sämre kollektivtrafik. Vi från SEKO och Kommunal ser hur trafikbolagen medvetet bara nyanställer personal på deltid eller visstid, en utveckling som bara accelererat i spåren av coronaviruset. Pandemin används som ursäkt för att kraftigt försämra arbetsvillkoren.

Ytterligare exempel: När tågbolaget Arriva i somras varslade 300 anställda på Pågatågen; ett varsel som vida översteg den ekonomiska förlusten Arriva gjorde i samband med minskat resande på grund av pandemin. Under hösten meddelade företaget att tågvärdar och lokförare tvingades välja mellan att gå ner i arbetstid eller bli uppsagda. Konsekvensen för personalen att gå ned i arbetstid skulle bli lägre lön och försämringar i arbetstid, pension och semester. Företaget försökte även bli av med en facklig representant genom utköp.

Samma sak gjorde Nobina, som kör delar av den skånska busstrafiken, när företaget i somras varslade 250 busschaufförer i Skåne. Även Nobina krävde att personalen skulle gå ned i arbetstid och lön för att behålla jobben. 

Vårt krav från Socialdemokraterna i Malmö och facken är självklart och tydligt: Ingen anställd ska tvingas välja mellan uppsägning och lönesänkning. 

De senaste åren har Skånetrafikens nöjd kund-index legat på runt 55 procent jämfört med Region Skånes målsättning om 80 procent år 2025. Vi ser ett tydligt samband mellan de skånska resenärernas låga nöjdhet med sin kollektivtrafik och själva kvaliteten på den. 

Vi kommer tillsammans och var för sig agera för att Region Skåne snarast anställer personalen i kollektivtrafiken. Därmed vill vi begränsa framtida upphandlingar inom kollektivtrafiken till att endast handla om fordon och underhåll. 

Personalens kompetens, trygghet och arbetsvillkor kan endast uppfyllas på ett betryggande sätt om dessa har en tydlig och långsiktig arbetsgivare. En organisation där politikens ambitioner med att förse skåningarna med den bästa kollektivtrafiken kan gå hand i hand med den personal, kollektivtrafikens viktigaste resurs, som finns till förfogande. 

Debatten om kollektivtrafiken i Skåne har hettat till de senaste åren. Dels för dess strategiska betydelse för Skånes utveckling av sina arbetsmarknadsregioner, dels för att underhåll, punktlighet och service ifrågasätts av resenärerna. 

Politiken kan inte luta sig tillbaka och nöja sig med att ta fram upphandlingsvillkor och följa indikatorer. Det nuvarande systemet, där invånare ses som konsumenter, är en reträtt och värnar inte skåningarnas intressen.

De anställdas villkor är centrala för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. De kan inte förändras varje gång ett avtal går ut. Det är dags att ta tillbaka ansvaret och ledarskapet för kollektivtrafiken från samhällets sida.


Joakim Sandell (S)

Ordförande för Socialdemokraterna i Malmö och riksdagsledamot


Andreas Schönström (S)

Styrelserepresentant Socialdemokraterna i Malmö


Ingvar Carlsson

Ordförande för Seko i Skåne


Tina Christensen

Ordförande för Kommunal avdelning Skåne


Erol Dramer

Ordförande för LO-facken i Malmö