Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Region Skåne bör ha hyperbar intensivvård

Marlen Ottesen (SD), regionråd i opposition och gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Foto: PRESSBILD
Mats Erlandsson (SD), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Camilla Nordström (SD), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Patrik Ohlsson (SD), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Annelie Eskilandersson (SD), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD

På sikt bör Region Skåne bygga upp möjlighet till hyperbar intensivvård, precis som man har i Stockholm och Göteborg, skriver flera skånska sverigedemokratiska regionpolitiker.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De indikationer som de flesta förknippar tryckkammarbehandling (Hyperbar Oxygenbehandling, HBO) med är dykarsjuka, kolmonoxid- och brandröksförgiftning samt gasgangrän och liknande livshotande mjukdelstillstånd. De vanligaste indikationerna utgörs emellertid av diabetesfotsår, komplikationer i strålskadad vävnad och svårbehandlade skelettinfektioner. Behandlingen prövas även nu för att behandla patienter med covid-19.  

I Skåne har man sedan 1984 bedrivit tryckkammarbehandling i Helsingborg, och ett antal utredningar av detta har genomförts. 2010 gjordes en kunskapsöversikt som konstaterade att HBO-behandling bör ingå i Region Skånes utbud. Ytterligare utredningar har sedan under åren skett, bland annat 2014 där det också rekommenderades att fortsätta erbjuda behandlingen. 2017 gjorde dock plötsligt Region Skånes prioriteringsråd en annan bedömning, som nu vidhålls vilket tyvärr resulterat i ett beslut om nedläggning av verksamheten i Helsingborg. 

Det finns dock starkt vetenskapligt stöd för HBO i litteraturen, en mycket bra sammanställning av evidensläget har gjorts 2011 vid Karolinska universitetssjukhuset i en fokusrapport. En nedläggning av verksamheten i Helsingborg, utan att ersätta den med motsvarande behandling någon annanstans i regionen ser vi som mycket olyckligt. Det kommer drabba vissa patientgrupper hårt, bland annat diabetiker med fotsår, då de haft stor nytta av behandlingen. 

Hyperbar oxygenbehandling kan erbjudas i multiplacekammare, en stor kammare som trycksätts med luft och där patienten andas syrgas via mask eller respirator. HBO kan även erbjudas i en monoplacekammare, en liten kammare som kan köras runt på hjul och som trycksätts med syrgas och patienten därmed slipper andas i mask. 

Då de olika typerna av kammare har både för- och nackdelar har man investerat i kammare av båda typerna i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. En fördel med multiplacekammare är att man, förutsatt att kammaren är rätt utrustad, kan bedriva intensivvård i dem.  

På sikt bör Region Skåne bygga upp möjlighet till hyperbar intensivvård, precis som man har i Stockholm och Göteborg. Detta innebär i praktiken investering i en ny multiplacekammare. Det finns goda skäl att ha en sådan kammare på SUS i Lund, bland annat ur ett kliniskt forskningsperspektiv. 

För att kunna utnyttja en intensivvårdskammare optimalt bör den dock ligga i omedelbar anslutning till IVA, därmed bör investering i en sådan kammare vänta tills man bygger den nya sjukhusbyggnaden i Lund. Då kan man få in den på rätt ställe i huset från början, som man gjort vid bygget av NKS. I väntan på det måste vi dock bibehålla möjlighet till behandling av icke-intensivvårdskrävande patienter, motsvarande den verksamhet som i dag bedrivs i Helsingborg.  

Det har tidigare fattats beslut med inriktningen att införskaffa 5 monoplacekammare i Lund, något som tyvärr aldrig blev av. 

Att göra den investeringen hade gagnat både patienter som nu drabbas av nedläggningen av verksamheten i Helsingborg, men även den framtida kompetensförsörjningen. Genom att redan nu införskaffa monoplacekammare kan vi påbörja arbetet med att bygga upp hyperbarmedicinsk kompetens i Lund, så att vi står rustade för framtiden.  


Marlen Ottesen (SD)

Regionråd i opposition och gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne


Mattias Kristiansson (SD)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne


Mats Erlandsson (SD)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne


Camilla Nordström (SD)

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne


Patrik Ohlsson (SD)

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne


Annelie Eskilandersson (SD)

Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne