Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Regeringens soppatorsk slår hårt mot livspusslet

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: AXEL ADOLFSSON
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson.
Foto: FREDRIK WENNERLUND

Sammanhållningen i Sverige äventyras med skattehöjningar som främst riktas mot dem som bor utanför våra större städer. Att straffbeskatta barnfamiljen som saknar alternativ till bilen är inte en smart klimatpolitik, skriver Elisabeth Svantesson (M) och Niklas Wykman (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att ha råd att använda sig av bilen handlar i grunden om möjligheten att kunna leva och jobba i hela landet. Det går inte att bortse från att Sveriges befolkning, i synnerhet i en region som Skåne, är beroende av bilen i stor utsträckning. Finansminister Magdalena Andersson (S) förklarar nu att bensinskatten ska pressas upp ytterligare med fortsatt överindexering av bensinen. Det är anmärkningsvärt i ett läge där det redan är för dyrt att tanka.


Sverige är ett land där människor är beroende av bilen i vardagen. Avstånden är många gånger stora då jobb, sjukvård, skolor och barnens fritidsverksamheter ofta llgger långt ifrån varandra och hemmet. Kollektivtrafik är bra, men kan långt ifrån alltid, och långt ifrån överallt, ersätta bilen. Det här är en insikt som saknas hos regeringen. Regeringen ser nu till att överindexeringen av bensinskatten fortsätter under nästa år vilket medför ännu högre drivmedelspriser.


I vardagen i ett län som Skåne med långa avstånd där jobb, familj och viktig samhällsservice kan vara åtskilda med flera mil, och tillgänglig kollektivtrafik ofta kan vara allt för tidskrävande, är beroendet av bilen ett faktum. Livspusslet för familjen med resor mellan hemmet i Eslöv och jobb i Tomelilla och barnens fritidsaktiviteter i Kristianstad förutsätter ofta en egen bil för att vardagen ska kunna gå ihop. Skattehöjningarna för de som är beroende av bilen hämmar tillväxten, urholkar familjers ekonomi och gör det mindre lönsamt att arbeta.


Sammanhållningen i Sverige äventyras med skattehöjningar som främst riktas mot dem som bor utanför våra större städer. Den rödgröna regeringen förklarar nu för medborgarna att man helst inte längre ska köra bil. Den frustration som denna orättvisa politiska kurs ger upphov till hos medborgarna är befogad. I Skåne, där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte ser ut som Stockholms tunnelbanenät, får kraftiga skattehöjningar på drivmedel påtagliga konsekvenser för människors vardag.


Vissa har så klart råd att använda sig av fordon som inte drivs av bensin eller diesel. Men för en stor andel av människorna och företagen runtom i Skåne finns i dagsläget inget alternativ till att använda sig av fordon som drivs av bensin och diesel. Oavsett vad politiken har för synpunkt på det. Kraftiga skattehöjningar på drivmedel innebär inte att bilen kan väljas bort i vardagen utan resulterar enbart i ett hårt slag mot hushållsekonomin för de som saknar alternativ till bilen. Därmed blir det svårare att driva företag och skapa arbetstillfällen på den skånska landsbygden.


Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs i riksdagen tidigare i höst medför att vi kommer att få en sänkning av skatten på bensin och diesel från 1 juli. Det är ett steg i rätt riktning. Men förändringen blir enbart tillfälligt efter att Centerpartiet nu har gett Magdalena Andersson fria händer att fortsätta höja drivmedelsskatterna med ytterligare överindexering under kommande år. Risken är nu påtaglig att vi snart har ett bensinpris närmare 20 kronor per liter i Sverige.


Sverige ska använda ekonomiska styrmedel för att minska vår påverkan på natur och klimat. Men Sverige behöver ta tag i klimatutmaningen där den är som störst – i stället för att pressa igenom symbolpolitiska skattehöjningar som slår hårdast mot landsbygden. Det handlar om att verka för europeiska och globala avtal som ersätter kolkraften med kärnkraft och förnybar energi. Att straffbeskatta barnfamiljen som saknar alternativ till bilen är inte en välavvägd klimatpolitik.


Sverige ska vara en klimatpolitisk förebild. Men med den skattehöjarpolitik som nu sker i klimatets namn äventyras sammanhållning och tillväxt. Det gör att vi i stället riskerar att bli ett avskräckande exempel för länder som vill lära av hur Sverige har tagit ett stort klimatpolitiskt ansvar.


Magdalena Andersson går nu fram med en skattepolitik som riskerar jobb och tillväxt, tär på sammanhållningen och ökar klyftan mellan stad och land. Klimatpolitik och omställning kan inte bedrivas på ett sätt som äventyrar sammanhållningen och människors möjligheter att jobba och leva i hela landet.


Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson


Niklas Wykman (M)

Skattepolitisk talesperson