Regeringen måste sätta ner foten om gårdsförsäljning

Är det rimligt att vi samtidigt förbjuder vuxna att köpa med sig en flaska vin från en gårdsbutik till middagen? Vi tycker inte det, skriver Louise Eklund och Camilla Mårtensen.
Foto: COLURBOX
Louise Eklund (L), regionråd i Skåne och 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Camilla Mårtensen (L), gruppordförande i Liberalerna i Region Skåne.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG

Skåne har en växande vin och ölproduktion. Men besökare kan inte köpa med sig produkter hem och därmed skadas en viktig skånsk tillväxtbransch. Regeringen måst skynda på en ny utredning om gårdsförsäljning, skriver Louise Eklund (L) och Camilla Mårtensen (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Regeringen har befäst att mer pengar ska gå till landsbygden genom det kommunala utjämningssystemet. Men att fortsätta säga nej till gårdsförsäljning, är att säga nej till en levande landsbygd med möjlighet att själv stärka sin attraktivitet och öka antalet arbetstillfällen. Som en del av Januariöverenskommelsen kommer frågan om gårdsförsäljning att utredas under 2020, en tredje gång. 


Vi välkomnar den utredningen, men vi måste agera skyndsamt. Det är orimligt att ett beslut som har tydlig parlamentarisk majoritet i riksdagen ska dröja flera år. Regeringen måste sätta ner foten i frågan om gårdsförsäljning. 


Under förra mandatperioden fattade Region Skåne beslut om att hos regeringen ansöka om att bli försöksområde. Vi anser att Region Skåne åter bör övervägas för detta syfte, dels för att undersöka eventuella nackdelar och dels för att se om det hade haft någon konkret påverkan på EU-rätten och dagens monopol. 


Tyvärr, trots parlamentarisk konsensus, valde regeringen att säga nej. Nu öppnar vi upp för frågan igen.


Vi ser tre anledningar att än en gång väcka frågan:


I södra Sverige har monopolet i princip avskaffat sig själv. Skånes geografiska läge möjliggör för en omfattande gränshandel med Danmark vad gäller just öl och vin.  I Tyskland, ett par timmar bort, ligger en gränsbutik med stort sortiment av alkohol och annat regelverk. Att en stor andel av Skånes befolkning redan nu införskaffar sina alkoholhaltiga drycker i våra grannländer, och därmed utanför Systembolaget, är belagt. Är det rimligt att vi samtidigt förbjuder vuxna att köpa med sig en flaska vin från en gårdsbutik till middagen? Vi tycker inte det.


Skåne har en växande öl och vinproduktion. Med dagens regler kan inte småföretagare och gårdar runtom i Skåne erbjuda sina gäster att köpa med sig mikrobryggeriets öl hem, utan måste vända sig till Systembolaget. Därmed går gårdarna miste om viktiga intäkter och utveckling.

Skåne har traditionellt varit känd för sin mat- och dryckesproduktion och stödet för gårdsförsäljning är starkt bland vinodlare, bryggare och allmänhet. Intresset för att producera vin har växt kraftigt de senaste åren och i dag odlas och tillverkas merparten av svenskt vin i Skåne, där sammanlagt drygt 40 gårdar ägnar sig åt småskalig vinodling. Därtill kommer ett stadigt antal växande mikrobryggerier.


Aktörer som har en negativ inställning till gårdsförsäljning förstorar kraftigt de risker som finns med gårdsförsäljning. De positiva aspekterna benämns sällan. För Skånes del hade gårdsförsäljning lett till ökade arbetstillfällen samtidigt som det hade förstärkt regionens profil inom mat och dryck. Ser man till näringsliv och turism, har Skåne fördelen med närhet till kontinenten. Turism är viktigt för Skåne, inte minst för småföretagarna och för landsbygden. Det är således naturligt att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin.


Argument som lyfts mot gårdsförsäljning kretsar kring att folkhälsan kommer försämras om monopolet utmanas. Enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som presenterats i år, finns inget bevis för att monopol och folkhälsa går hand i hand vilket lämnar oss med frågan: Varför sätter inte regeringen ner foten vad gäller gårdsförsäljning?


I dag beger vi oss ut på gårdsbesök i Skåne för att ha en dialog med vinodlare och vingårdsägare för att diskutera vilka politiska beslut som krävs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet, samt vad just beslut om gårdsförsäljning hade betytt för dem. Detta i syfte att påskynda processen ytterligare. Nu tar Liberalerna i Skåne tag i frågan igen. Vi vill se att regeringen tar gårdsförsäljning på allvar och att det sker en aktiv dialog snarast för att Skåne ska bli försöksregion för gårdsförsäljning.


Louise Eklund (L) 

Regionråd i Skåne och 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden


Camilla Mårtensen (L) 

Gruppordförande i Liberalerna i Region Skåne