Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen förhalar gårdsförsäljningen

Ulrika Heindorff (M), riksdagsledamot Helsingborg. Foto: ANNIKA NYBERG
Anna Jähnke (M), regionråd i Region Skåne. Foto: PRESSBILD

En moderatledd regering skulle skyndsamt ha beslutat om att införa gårdsförsäljning till skillnad från den rödgröna regeringen som bara förhalar frågan, skriver Ulrika Heindorff (M) och Anna Jähnke (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Trots att riksdagen redan för ett år sedan fattade beslut om att tillåta gårdsförsäljning så har ingenting hänt. Regeringen förhalar frågan. Det är dags att komma till skott nu.

 

Den 2 maj har det gått ett år sedan riksdagen gav regeringen i uppdrag att möjliggöra gårdsförsäljning vid svenska vingårdar och ölbryggerier, utan att göra avkall på Systembolagets monopol. De rödgröna partierna var – och är – emot detta. Det präglar också den rödgröna regeringens insats för att föra arbetet i fråga framåt. Den är noll och ingenting. Det enda regeringen hittills lyckats med är att utlova att en utredning ska tillsättas. Men inte i år, utan först nästa år.

 

2020 ska regeringen tillsätta en utredning om gårdsförsäljningen. Detta som en av punkterna i januariöverenskommelsen mellan rödgröna regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. Exakt vad som ska utredas är oklart. För det första så finns riksdagsbeslutet om att gårdsförsäljning ska införas. För det andra så genomfördes redan år 2010 en utredning som visade hur gårdsförsäljning kan införas med bibehållet detaljhandelsmonopol och är förenligt med EU-rätten. Tio år efter den förra utredningen och minst ett och halvt år efter riksdagsbeslutet vill regeringen tillsätta en ny utredning. Det är nästan imponerande långsamt.

 

Varför denna tvekan? Vad behöver utredas ytterligare? Vad har regeringen att säga till dryckesproducenter och besöksnäringen? 

 

En moderatledd regering skulle i stället - trygg med tidigare utredningsresultat och med riksdagens majoritet i ryggen - skyndsamt ha beslutat om att införa gårdsförsäljning. Ett beslut som vi med stolthet skulle ha sett leda till att vuxna människor blev utsatta för mindre förmynderi. På samma gång skulle många företag på landsbygden få bättre förutsättningar att växa och bidra ytterligare till besöksnäringen i Sverige. En moderatledd regering skulle aldrig tveka att genomföra förändringar som på ett så tydligt sätt både ökar frihet och företagande. Vi hade inte stannat vid vackert tal om att hela Sverige ska leva och vikten av närodlat – vi hade agerat och bedrivit politik som gett resultat.

 

Vi tänker inte acceptera att regeringen svarar på riksdagens tillkännagivande med att tillsätta ytterligare en utredning. Det är ett felaktigt sätt att hantera frågan. Därför uppmanar vi regeringen att se till att gårdsförsäljning tillåts.

 

Skåne med bördiga jordar, lång odlingssäsong, milt klimat och en profilerad besöksnäring har varit redo länge. Här finns ett stort antal producenter av vin och öl som skulle gynnas av att själva kunna sälja sina produkter direkt till sina kunder. Det är absurt att Systembolaget får leverera alkohol till bostaden med budbil, men man får inte själv ta cykeln eller gå till närmsta vingård eller bryggeri och själv köpa samma eller motsvarande dryck och gynna de lokala näringarna.

 

Men detta handlar inte bara om producenterna. Det som också står på spel är helheten mat, dryck, kultur, natur och upplevelser. Denna helhet är en viktig paradgren för Skåne. Det handlar om möjligheterna att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av den för Skåne så viktiga besöksnäringen. Enligt preliminär statistik från Tillväxtverket hade Skåne 2018 sex miljoner gästnätter, vilket var en ökning med fem procent jämfört med 2017. Detta ger en fingervisning om storleken på en potentiell marknad för gårdsförsäljning och i den hårda internationella konkurrensen om gästnätter är det ju klart en nackdel att de turister som besöker vingård eller ölbryggeri i Skåne inte får köpa med sig några flaskor alkoholhaltig dryck. 

 

Vi kan inte stå och stampa länge till. Nu måste vi komma vidare. För Skåne är det inte frågan om vi sätter i gång – utan varför vi inte redan är i gång.

 

Nu bjuder vi in berörda branschorganisationer och riksdagspolitiker att ställa sig bakom denna uppmaning och delta på ett riksdagsseminarium om gårdsförsäljning den 2 maj för att uppmärksamma ettårsdagen av riksdagens beslut och gemensamt öka trycket i frågan och stoppa regeringens förhalande.

 

Vår uppmaning till regeringen är tydlig: Slösa inte bort mer tid. Det är dags att gå från långbänk till handling – för besöksnäringens och landsbygdens skull och för mer frihet.

 

Ulrika Heindorff (M)

Riksdagsledamot Helsingborg

 

Anna Jähnke (M)

Regionråd Region Skåne