Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rätt vård på rätt plats

Camilla Mårtensen (L), ordförande i Sjukhusstyrelse SUS. Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
John Roslund (M), vice ordförande i Sjukhusstyrelse SUS. Foto: PRESSBILD
Mattias Horrdin (C), ledamot i Sjukhusstyrelse SUS. Foto: PRESSBILD
Josef Ander (KD), ersättare i Sjukhusstyrelse SUS. Foto: PRESSBILD

Mycket förändringsarbete är påbörjat, med patientens behov i fokus, skriver allians för Skåne i en replik till Socialdemokraterna i Region Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Men i stället för att lära sig av tidigare misstag föreslår Socialdemokraterna i Region Skåne som vanligt skattehöjningar som svar på alla utmaningar som vården står inför.

 

Allians för Skåne är övertygade om att det inte endast är skattekronor som kan ge den skånska vården en optimal vårdkedja. Framförallt handlar det om att vi måste förändra strukturer som skapats sedan många år som gör det svårt för personalen att ge den vård de eftersträvar.

 

Ledarskapet för det förändringsarbetet har vi tagit på oss och ett första steg är att skåningen skall få rätt vård på rätt plats.

 

Alla Region Skånes sjukhus har ett tydligt ansvar gentemot specifika kommuner i ett närsjukvårdsuppdrag. Genom att stärka primärvården, så att patienter kan få hjälp snabbt och enkelt på sin vårdcentral, kommer akutmottagningar och specialistteam på sjukhuset att avlastas. Det gör att den totala kostnaden kommer att minska.

 

Samtidigt jobbar vi vidare med det nya digitala system som kommer att underlätta arbetet mellan vården i hela Skåne och ge personalen moderna verktyg för att kunna fokusera på omvårdnad. Vi arbetar med karriärstegar, ledarskap och arbetsmiljö tillsammans med fackliga företrädare för att bli en modern arbetsgivare. Mycket förändringsarbete är påbörjat, med patientens behov i fokus.

 

Förändringskraften inom sjukvården ligger framför allt hos medarbetarna, som kan verksamheten allra bäst. Med de nya sjukhusstyrelserna på varje sjukhus har vi gett förutsättningar för ett närmare ledarskap, som gör det möjligt för oss att lyssna mer på medarbetarna och ta tillvara på deras förändrings- och förbättringsförslag.

 

Därför tar vi nu nästa steg. Den kösatsning som finns i dag utökas med specifika medel att söka för utveckling och innovationer.

 

En liten insats kan ge maximal utdelning, både vad gäller tillgänglighet och verksamhet som gör det bättre för patienterna. Att tillvara smarta lösningar från dem som kan sitt område är god hushållning. Dels av ekonomiska resurser men framför allt av deras idéer och drivkraft att vilja förändra och göra saker bättre, smartare och med mer hjärta.

 

Att göra saker på nytt sätt är ett måste. Det går inte att fortsätta som S gjort och ge mer generella tillskott, utan tydligt ledarskap om vart vården ska.

 

Allians för Skåne lägger nu all energi på att rätta till, genom att styra rätt och växla upp den skånska sjukvården tillsammans med sjukhusstyrelserna och personalen.

 

Camilla Mårtensen (L), ordförande i Sjukhusstyrelse SUS

John Roslund (M), vice ordförande i Sjukhusstyrelse SUS

Mattias Horrdin (C), ledamot i Sjukhusstyrelse SUS

Josef Ander (KD), ersättare i Sjukhusstyrelse SUS